Архив избори:
05.04.2021

Резултати ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 04.04.2021

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи:междинни резултати 8:00 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 01:00ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 02 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 03 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 05:00 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 07:00 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 9:00 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи:междинни резултати 10:00 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи:

междинни резултати 11:00 ч

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи:

междинни резултати 12:00 ч

04.04.2021

Междинни резултати 23 ч

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: 23 часа

04.04.2021

Междинни резултати 22 ч

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 22 ч

04.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ!

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ КЪМ РИК 02 - БУРГАС, СА ЗАТВОРЕНИ!

04.04.2021

Избирателна активност към 17:00 часа

 

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 17.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27784   27 784 10 300 37,07
Бургас 182954 1 978 184 932 72 726 39,33
Камено 9840 38 9 878 3 783 38,30
Карнобат 21305   21 305 8 344 39,16
Малко Търново 2584   2 584 1 160 44,89
Несебър 19903 140 20 043 8 677 43,29
Поморие 23 025   23 025 9 918 43,07
Приморско 5352   5 352 2 865 53,53
Руен 28496 103 28 599 14 109 49,33
Созопол 10770 62 10 832 5 286 48,80
Средец 11236   11 236 4 696 41,79
Сунгурларе 10413   10 413 4 265 40,96
Царево 7476 39 7 515 4 083 54,33
Общо 361138 2 360 363 498 150 212 41,32
04.04.2021

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ С ОТВОРЕНИТЕ СИК-ве

община

Брой секции по общини + ПСИК

Брой на откритите изб. секции по общини

Брой неявили се членове

Неоткрити избирателни секции           /по общини/

Ход на изборния процес

 

 

брой

причини

мерки

 

 

Айтос

53

53

4

0

няма

няма

Нормален

 

 
   

Бургас

350

350

0

0

няма

няма

Нормален

   
   

Камено

20

20

10

0

няма

няма

Нормален

   
   

Карнобат

61

61

0

0

няма

няма

Нормален

   
   

Малко Търново

14

14

8

0

няма

няма

Нормален

   

Несебър

37

37

3

0

няма

няма

Нормален

   
   

Поморие

52

52

7

0

няма

няма

Нормален

   
   

Приморско

9

9

0

0

няма

няма

Нормален

   
   

Руен

52

52

6

0

няма

няма

Нормален

   
   

Созопол

21

21

3

0

няма

няма

Нормален

   
   

Сунгурларе

31

31

0

0

няма

няма

Нормален

   
   

Средец

39

39

0

0

няма

няма

Нормален

   
   

Царево

20

20

7

0

няма

няма

Нормален

   
   

Общо

759

759

48

0

 

 

 

   
04.04.2021

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ ИЗБОРНИЯ ДЕН Е ОТКРИТ И ВСИЧКИ СИК-ве РАБОТЯТ.

03.04.2021

Брой избиратели в област Бургас

Община

Брой избиратели 

Айтос 27 784
Бургас 182 954
Камено 9 840
Карнобат 21 305
Малко Търново 2 584
Несебър 19 903
Поморие 23 025
Приморско 5 352
Руен 28 496
Созопол 10 789
Средец 11 236
Сунгурларе 10 393
Царево 7 476

Общо:

361 137
31.03.2021

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС - 0З.04.2021 г.

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА СИК

В ОБЩИНА БУРГАС - 0З.04.2021 г.

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

 

СИК от № до №

ЧАС

МЯСТО

1 -  16

13:00

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”

17 -19

13:00

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

20 - 23

13:00

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

24 - 27

13:00

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

28 - 35

13:00

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

36 - 46

13:00

 

ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”

47 - 54

13:00

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

55 - 71

13:00

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

        

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

 

СИК от № до №

ЧАС

МЯСТО

 266 - 269

13:00

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

293 - 302

13:00

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

270 - 277

13:00

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

278 - 280

13:00

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

281 - 292

13:00

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

303 - 308

13:00

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

 

СИК от № до №

ЧАС

МЯСТО

309 - 315

12:30

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

197 - 198

11:30

КВ. ЛОЗОВО

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

СИК от № до №

 

ЧАС

МЯСТО

74 - 75

16:30

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

76 - 83

16:30

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ПОБЕДА

84 - 85

17:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

88 - 109

13:30

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

110 - 121

15:30

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

122 - 130

16:00

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

131 - 147

14:30

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

 

148 – 150

86 , 87, 334, 336

 

 

16:00

 

в дИРЕКЦИЯ „цау вЪЗРАЖДАНЕ“ ЗА:

 

ОУ „В. ЛЕВСКИ“ – кв. Горно Езерово

ПЕНС.КЛУБ „ЛЕНКО“,

М-С. „ВЪРЛИ БРЯГ“

ЗАТВОР,  МБАЛ“БУРГАСМЕД“

                                             

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

 

СИК от № до №

 

ЧАС

МЯСТО

151 - 165

14:00

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

166 - 182

13:30

ОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

183 - 196

13:00

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

 

СИК от № до №

 

ЧАС

МЯСТО

206 - 216

14:30

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

217 - 220

14:30

НЕГ  “ГЬОТЕ”

221 - 227

13:30

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

228 - 233

13:30

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

234 – 244

14:00

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

245 – 251

14:00

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

/бившо СУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“/

252

16:00

5 –ТИ КИЛОМЕТЪР

253

15:00

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

330

331

16:30

“МБАЛ - БУРГАС” АД

КОЦ

 

17:00

МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“

340

17:15

ПСИК

 

 

ЗА КВ. ВЕТРЕН, КВ. БАНЕВО, КВ. КРАЙМОРИЕ, КВ. РУДНИК И КВ. ЧЕРНО МОРЕ, КАКТО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНА БУРГАС – СЛЕД 12:00 ЧАСА

31.03.2021

ПО ПОВОД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ

 

ИЗПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ПО ТРИ НАЧИНА, ПО ВАШ ИЗБОР:

В БРОЙ НА КАСА, ПО ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА, ИЛИ ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ БАНКА ЗА БАНКОВА СМЕТКА, АКО Е ВАША ЛИЧНА.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ ПЛАТЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ, ПОСОЧЕТЕ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ IBAN НА ВАША ЛИЧНА СМЕТКА.  

АКО ПОСОЧИТЕ БАНКОВА СМЕТКА НА ДРУГ ТИТУЛЯР,  ЗА ДА ВИ ПРЕВЕДАТ ПАРИТЕ ТАМ, ТОЙ ТРЯБВА ДА Е УПЪЛНОМОЩЕН (С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА)

ИЗПЛАЩАНЕТО ЩЕ Е ПО ГРАФИК, ЗА КОЙТО ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПУБЛИКУВАТ СЪОБЩЕНИЯ

30.03.2021

Съобщение

По независещи от Районна избирателна комисия-Бургас причини, онлайн обучението не може да бъде проведено. В 18:30 със ЛИНК КОЙТО СТАРТИРАТЕ ОТ ТУК !!! ще бъде направен нов опит да бъде стартирано или ще бъде отложено за друга дата.

28.03.2021

ЗАПИС НА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК - 28.03.2021

ОБУЧЕНИЕ СИК 28.03.2021 - ЗАПИС

ВСИЧКИ ЗАДАДЕНИ ВПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ПО ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА РИК БУРГАС НА 29.03.2021.

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ОЩЕ ЕДНА СЕСИЯ - ВТОРНИК, 30.03.2021 Г, ОТ 17:30 Ч.

27.03.2021

ВАЖНО ЗА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК!

ОБУЧЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Онлайн обучение за членовете на секционни избирателни комисии /СИК/ в Бургас ще се  проведе в неделя, 28 март 2021.

Обучението ще започне в 17.00 ч.

Линк към обучението ще бъде публикуван на интернет страницата на Районна избирателна комисия на адрес https://rik02.cik.bg/ns2021.

НЕ Е НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПАРОЛА. ДИРЕКТЕН ЛИНК.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ В БРОЯ И ВИДА НА ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДОСТЪП. Линкът ще е свободен за ползване от всички граждани, независимо в какво качество са ангажирани в изборите.

Участниците ще имат възможност да задават  въпроси онлайн.

            Освен онлайн обучението, НАЛИЧНИ СА И  ВИДЕО И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ С НАЙ-ВАЖНИТЕ НЕЩА, свързани с изборния ден.  Можете да ги намерите на сайта на РИК-Бургас, в раздел „Обучения на секционни комисии“ https://rik02.cik.bg/ns2021  и на сайта на Община Бургас ( https://burgas.bg/ ).  

Районна избирателна комисия-Бургас апелира за активно ползване на предоставените възможности за обучение и на обучителните материали. В тях е подбрано и обяснено всичко най-важно, което ангажираните с броенето на вота на 4 април трябва да знаят.

С пожелания за здраве,

РИК 02 БУРГАС

23.03.2021

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

Във връзка предстоящите избори за народни представители  на 04 април 2021 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 02.04.2021 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305;

- на 03.04. и 04.04.2021 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 943,  0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.       

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”

рампа

02-04-00-004

/при необходимост/

I / 5

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

парапет

 

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

 

ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

               

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /4

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

 бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е на ниво  терен

02-04-00-303

I / 2

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

подвижна   платформа

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/1

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-138

I /12

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 5

ОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 рампа – северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№  НАИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

               МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /А1/южен корпус

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

НЕГ  “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-234

I /1/учебен корпус

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /1

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

/бившо СУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“/

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

 рампа

02-04-00-330

I

“МБАЛ - БУРГАС” АД

рампа

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-309

I / 101

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

 

18.03.2021

ваксинация на членове на СИК /секционни избирателни комисии

ВАЖНО !!! До всички партийни централи

 До Общините  на територията на Бургаска област

 

 

         Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че за всички членове на СИК /секционни избирателни комисии/, които не са ваксинирани към настоящия момент е предвидена възможност, в периода  от 22.03.2021 г. до 02.04.2021 г.  да бъдат ваксинирани поне с една доза. Ваксините са както следва:  Пфайзер и Модерна.

В случай че има желаещи, Моля да изпращате трите имена, ЕГН и телефон на лицата до РИК-Бургас /Районната избирателна комисия – Бургас/. Списъците ще се обработват  само в РИК-Бургас.

След изпращане на списъците от РИК-Бургас  към  РЗИ-Бургас, оттам ще се свържат с лицата, за деня, часа и мястото на ваксинацията.

          По отношение на списъците със желаещи, подадени от  общините, уточняваме, че лицата няма да се налага да пътуват до Бургас за поставяне на ваксината. Ваксинацията ще се извършва по места.

16.03.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗОБОРИ НА 04.04.2021

14.03.2021

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г. са приети с Решение № 2149/01.03.2021г на ЦИК ( https://www.cik.bg/bg/decisions/2149/2021-03-01).

            Необходими документи:

 1. Приложение № 1 към Решение № 2149-НС от 1 март 2021 г. – изтегли ТУК и се представя на хартия.
 2. Форма в Excel за предоставяне на списък с упълномощени представители –изтегли ТУК - Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид!

            Срок: до 17.00 ч. на 3 април 2021 г., включително

06.03.2021

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

           Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 20 март 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението потърсете от съответната общинска администрация. На много места това е възможно чрез електронна поща, факс и др.

 

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

           Заявленията  (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/2 март 2021 г.)  се подават от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., включително.

           Заявлението може да бъде подадено от:

 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, желаещи да гласуват и имат постоянен адрес на територията на съответната община.
 • Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които имат настоящ адрес на територията на съответната община и са подали предварително заявление Приложение №12-НС  и са вписани в избирателният списък за гласуване по този настоящ адрес (приложение 12-НС се подава до 20.03.21 пред съответната общинска администрация)

 

            Адреси и контакти за подаване на заявленията потърсете от общинските администрации съгласно адресната регистрация.

05.04.2021

Съобщение

Междинни данни от преброяването на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи: междинни резултати 04:00 ч

04.04.2021

Избирателна активност - 10:00

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 10.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27784   27784 1500 5,40
Бургас 182954 676 183630 10525 5,73
Камено 9840 5 9845 918 9,32
Карнобат 21305   21305 1399 6,57
Малко Търново 2584   2584 256 9,91
Несебър 19903 63 19966 1880 9,42
Поморие 23025   23025 1678 7,29
Приморско 5352   5352 738 13,79
Руен 28496 18 28514 1960 6,87
Созопол 10770 33 10803 1148 10,63
Средец 11236   11236 996 8,86
Сунгурларе 10413   10413 784 7,53
Царево 7476 39 7515 913 12,15
Общо 361138 834 361972 24695 6,82

 

04.04.2021

Избирателна активност - 12:00

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 12.00 ЧАСА

Община

Брой избиратели в основен изб. списък

Брой избиратели в допълнителен изб. списък

Брой избиратели

Брой  гласували

 %        гласували

Айтос

27784

 

27784

4961

17,86

Бургас

182954

676

183630

33538

18,26

Камено

9840

17

9857

1970

19,99

Карнобат

21305

 

21305

3811

17,89

Малко Търново

2584

 

2584

603

23,34

Несебър

19903

63

19966

4182

20,95

Поморие

23025

 

23025

4200

18,24

Приморско

5352

 

5352

1390

25,97

Руен

28496

18

28514

5729

20,09

Созопол

10770

49

10819

2640

24,40

Средец

11236

 

11236

2346

20,88

Сунгурларе

10413

 

10413

1856

17,82

Царево

7476

39

7515

2131

28,36

Общо

361138

862

362000

69357

19,16

27.03.2021

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ И РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

ПОМАГАЛО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ Е ДОСТЪПЕН ОТ ТУК.

25.03.2021

ВАЖНО!

ДО 29.03.2021 г. - Избиратели с трайни увреждания, които им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

На територията на Втори изборен район – Бургас има образувани ПСИК в гр. Бургас, гр. Поморие, гр. Карнобат и гр. Руен.

08.03.2021

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

- Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа- изтегли ТУК), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. - заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

- Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр (образец на списъка се съдържа в Приложение 40-НС от изборните книжа, стр.2) - Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация

- Списък с имена и ЕГН на застъпници в Еxcel формат – изтегли от ТУК

- Декларация от лицата от списъка, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3, чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК - Приложение № 42-НС от изборните книжа – изтегли ТУК

Броят на застъпници не може да надхвърля броя на избирателните секции в изборния район

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2087-НС/17.02.2021

04.03.2021

Съобщение

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, РЕГИСТРИРАНИ КАТО КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Централната избирателна комисия /ЦИК/ предоставя разяснение на поставения въпрос, както следва:

„Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите само кандидатите, които са държавен или местен орган или заемат служба в администрацията на държавен или местен орган. Предвид съдържанието на посочената разпоредба не съществува пречка общинският съветник да участва в сесиите на Общинския съвет за времето от регистрацията му като кандидат до обявяване на резултатите от изборите. Председателят на Общинския съвет задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания, по аргумент от разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от Изборния кодекс.“

Разяснението е налично тук: https://www.cik.bg/bg/ns2017/faq  .

Предвид липсата на промени в нормативната база по цитираната материя, (чл. 161 от Изборния кодекс) до настоящият момент, отговорът на поставения въпрос пред ЦИК е приложим и по предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 04.04.2021 г.

01.03.2021

Съобщение

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ - МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ МОЖЕ ДА НАПРАВИ СПРАВКА ЗА НОМЕРА И АДРЕСА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИ СЕКЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД „ГРАО“ КЪМ МРРБ НА АДРЕС:

 https://www.grao.bg/ELECTIONS/

01.03.2021

Съобщение

     Oпределяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г

Районна избирателна комисия Бургас, със свое протоколно решение от заседание, проведено на 1ви март 2021 г от 17.00 ч, РЕШИ:
Жребият за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ за Избирателен район 02-Бургас,  да се проведе на 02 март 2021 г, в открито заседание на РИК, насрочено за 17.30 ч.
Жребият ще се проведе при спазване на Изборния кодекс и съгласно процедурата по Решение 2126-НС от 24.02.2021 г. на ЦИК. 
21.02.2021

Съобщение

          С настоящото уведомяваме, че Районна избирателна комисия Бургас е изпратила писмо до всички политически партии и формации с право на членове в секционните комисии, за изготвяне на списъци за ваксинация на желаещите от включените в съставите им. Същите следва да бъдат изпратени в РИК Бургас за обобщение.

          Постъпилата информация към 21.02.2021г. 17:00ч. е обработена и предоставена на РЗИ-Бургас за последващи действия. Политическите партии и формации ще имат възможност до 25.02.2021 г. да предоставят още имена, в случай че се наложи промяна в състав на СИК или бъдат включени нови и допълнителни членове на СИК, които са заявили желание да бъдат ваксинирани.

20.02.2021

Съобщение

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.

Приемането на документите за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 04 април 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч., в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Кандидатите за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от РИК в срок до 02.03.2021 г. включително.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 02.03.2021 г. (32 дни преди изборния ден).

ПРОЦЕДУРА:

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (4 април 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

 

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ТУК). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ТУК);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) Таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ТУК

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 67-НС от изборните книжа).

20.02.2021

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

 

Приемането на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 22 февруари 2021 г.

ПРОЦЕДУРА:

Инициативният комитет се регистрира в РИК 02 Бургас, като представя заявление за регистрация (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 22 февруари 2021 г. (40 дни преди изборния ден).     Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

19.02.2021

Съобщение

Справка за брой избиратели и брой секции - избори НС 2021

Изтегли тук!

18.02.2021

Съобщение

С настоящото Ви уведомяваме, че всички членове на секционни комисии, участващи в изборите за Народно събрание на 04.04.2021г. подлежат на доброволна ваксинация:

 1. Ваксината, която ще бъде поставена е тази на „Пфайзер Бионтех“. Тя е предпочетена предвид краткия период между двете ваксинации и това е съобразено с датата на провеждане на изборите.
 2. Периодът между първата и втората ваксинация е 21 дни, предвид което най-късната дата за извършване на първата ваксинация е 04 март 2021 г.,

Предвид кратките срокове, следва до 21.02.2021 г., всеки, който ще бъде ангажиран в секционна комисия да заяви пред съответната политическа сила дали желае да му бъде поставена на ваксина.

 

 

Председател:

                      Елка Стоянова

Секретар:

                       Георги Михов

още съобщения

Календар

Решения

 • № 554-НС / 04.04.2021

  относно: Действителност на бюлетини при които вотът на избирателя е изразен с мастило в черен цвят.

 • № 547-НС / 04.04.2021

  относно: Сигнал от Стоян Стайков

 • № 545-НС / 04.04.2021

  относно: Жалба от ПП „ДПС“ за нарушения в СИК 02-18-00-013 с. Зайчар Община Руен

всички решения