Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

СИК №Населено мястоАдрес
020100001гр.АйтосСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
020100002гр.АйтосСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
020100003гр.АйтосСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020100004гр.АйтосКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ."СТАНЦИОННА"№44
020100005гр.АйтосСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
020100006гр.АйтосСУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
020100007гр.АйтосЦДГ "РАДОСТ"
020100008гр.АйтосЦДГ "РАДОСТ"
020100009гр.АйтосКЛУБ НА УЛ."ПАРКОВА" 52
020100010гр.АйтосСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020100011гр.АйтосСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020100012гр.АйтосСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020100013гр.АйтосРИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС
020100014гр.АйтосМАЛКА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА
020100015гр.АйтосЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА ДО ОБЩИНАТА
020100016гр.АйтосОЦСЗУ НА УЛ."ГУРКО"№3
020100017гр.АйтосБИВШЕ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
020100018гр.АйтосБИВШЕ ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020100019гр.АйтосБИВШЕ ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020100020гр.АйтосОУ "АТАНАС МАНЧЕВ"
020100021гр.АйтосОУ "АТАНАС МАНЧЕВ"
020100022гр.АйтосБИВШЕ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
020100023гр.АйтосСУ"ХРИСТО БОТЕВ"
020100024гр.АйтосСУ"ХРИСТО БОТЕВ"
020100025гр.АйтосЦДГ "КАЛИНА МАЛИНА"
020100026гр.АйтосОУ "АТАНАС МАНЧЕВ"
020100027гр.АйтосОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
020100028гр.АйтосОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
020100029гр.АйтосЦДГ "КАЛИНА МАЛИНА"
020100030гр.АйтосОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"
020100033с.Малка полянаМЛАДЕЖКИ КЛУБ
020100034с.КарановоКЛУБ В КМЕТСТВОТО
020100036с.МъгленОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020100038с.ПещерскоБИВШЕ ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
020100039с.Черна могилаДЕТСКА ГРАДИНА
020100040с.ПирнеЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА"
020100041с.КарагеоргиевоОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020100042с.ПоляновоМЛАДЕЖКИ КЛУБ
020100043с.ЧукаркаДЕТСКА ГРАДИНА
020100044с.ЧерноградЧИТАЛИЩЕ
020100046с.ТополицаОУ "СВЕТЛИНА"
020100048с.КарагеоргиевоОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020100049с.МъгленОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020100050с.ТополицаОУ "СВЕТЛИНА"
020400001гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400002гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400003гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400004гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400005гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400006гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400007гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400008гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400009гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400010гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400011гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400012гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400013гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400014гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400015гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400016гр.БургасОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"
020400017гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
020400018гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
020400019гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
020400020гр.БургасОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"
020400021гр.БургасОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"
020400022гр.БургасОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"
020400023гр.БургасОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"
020400024гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400025гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400026гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400027гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400028гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400029гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400030гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400031гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400032гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400033гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400034гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400035гр.БургасСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400036гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400037гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400038гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400039гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400040гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400041гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400042гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400043гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400044гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400045гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400046гр.БургасПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ"
020400047гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400048гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400049гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400050гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400051гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400052гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400053гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400054гр.БургасСУ "ИВАН ВАЗОВ"
020400055гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400056гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400057гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400058гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400059гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400060гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400061гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400062гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400063гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400064гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400065гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400066гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400067гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400068гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400069гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400070гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400071гр.БургасОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400072гр.БургасАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КВ.КРАЙМОРИЕ
020400073гр.БургасАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КВ.КРАЙМОРИЕ
020400074гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ"
020400075гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ"
020400076гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400077гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400078гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400079гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400080гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400081гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400082гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400083гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА
020400084гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ
020400085гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ
020400086гр.БургасКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ. "ЛЕНКО"
020400088гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400089гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400090гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400091гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400092гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400093гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400094гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400095гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400096гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400097гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400098гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400099гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400100гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400101гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400102гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400103гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400104гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400105гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400106гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400107гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400108гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400109гр.БургасОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
020400110гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400111гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400112гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400113гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400114гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400115гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400116гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400117гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400118гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400119гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400120гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400121гр.БургасСУ "ПЕТКО РОСЕН"
020400122гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400123гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400124гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400125гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400126гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400127гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400128гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400129гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400130гр.БургасОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
020400131гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400132гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400133гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400134гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400135гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400136гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400137гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400138гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400139гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400140гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400141гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400142гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400143гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400144гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400145гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400146гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400147гр.БургасСУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ"
020400148гр.БургасОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО
020400149гр.БургасОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО
020400150гр.БургасОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО
020400151гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400152гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400153гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400154гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400155гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400156гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400157гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400158гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400159гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400160гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400161гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400162гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400163гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400164гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400165гр.БургасСУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
020400166гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400167гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400168гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400169гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400170гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400171гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400172гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400173гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400174гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400175гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400176гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400177гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400178гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400179гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400180гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400181гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400182гр.БургасОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020400183гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400184гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400185гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400186гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400187гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400188гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400189гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400190гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400191гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400192гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400193гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400194гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400195гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400196гр.БургасСУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
020400197гр.БургасЧИТАЛИЩЕН САЛОН-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, КВ. ЛОЗОВО
020400198гр.БургасДЕТСКА ГРАДИНА "КОЛЕДАРЧЕ" КВ.ЛОЗОВО
020400199гр.БургасОУ "ИВАН ВАЗОВ" КВ. БАНЕВО
020400200гр.БургасОУ "ИВАН ВАЗОВ" КВ. БАНЕВО
020400201гр.БургасОУ "ИВАН ВАЗОВ" КВ. БАНЕВО
020400202гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ВЕТРЕН
020400203гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ВЕТРЕН
020400204гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ВЕТРЕН
020400206гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400207гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400208гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400209гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400210гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400211гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400212гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400213гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400214гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400215гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400216гр.БургасОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
020400217гр.БургасНЕГ "ГЬОТЕ"
020400218гр.БургасНЕГ "ГЬОТЕ"
020400219гр.БургасНЕГ "ГЬОТЕ"
020400220гр.БургасНЕГ "ГЬОТЕ"
020400221гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400222гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400223гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400224гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400225гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400226гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400227гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
020400228гр.БургасПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ"
020400229гр.БургасПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ"
020400230гр.БургасПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ"
020400231гр.БургасПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ"
020400232гр.БургасПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ"
020400233гр.БургасПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ"
020400234гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400235гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400236гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400237гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400238гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400239гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400240гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400241гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400242гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400243гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400244гр.БургасСУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
020400245гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400246гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400247гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400248гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400249гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400250гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400251гр.БургасАЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/
020400253гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО
020400254гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО
020400255гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО
020400256гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО
020400257гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО
020400258гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК
020400259гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК
020400260гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК
020400261гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК
020400262гр.БургасОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК
020400263гр.БургасСУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ЧЕРНО МОРЕ
020400264гр.БургасСУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ЧЕРНО МОРЕ
020400265гр.БургасСУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ЧЕРНО МОРЕ
020400266гр.БургасНУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
020400267гр.БургасНУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
020400268гр.БургасНУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
020400269гр.БургасНУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
020400270гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400271гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400272гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400273гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400274гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400275гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400276гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400277гр.БургасОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
020400278гр.БургасПГТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
020400279гр.БургасПГТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
020400280гр.БургасПГТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
020400281гр.БургасОУ"П.К. ЯВОРОВ"
020400282гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400283гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400284гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400285гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400286гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400287гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400288гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400289гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400290гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400291гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400292гр.БургасОУ "П.К. ЯВОРОВ"
020400293гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400294гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400295гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400296гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400297гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400298гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400299гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400300гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400301гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400302гр.БургасОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"
020400303гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400304гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400305гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400306гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400307гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400308гр.БургасПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
020400309гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400310гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400311гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400312гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400313гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400314гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400315гр.БургасОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО
020400318гр.БългаровоОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
020400319гр.БългаровоОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
020400321с.ДрагановоЧИТАЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
020400322с.ИзворПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
020400323с.ИзворищеСГРАДА НА БИВШЕ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020400324с.МаринкаКМЕТСТВОТО
020400326с.РавнецОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400327с.РавнецОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
020400328с.ТвърдицаДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА"
020600001гр.СредецДСП(БИВШЕ ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"), УЛ."ВАСИЛ КОЛАРОВ" 28
020600002гр.СредецТМССЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"5
020600003гр.СредецСОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."В.КОЛАРОВ" 170
020600004гр.СредецПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."ДИМИТЪР КИЧЕВ" 20
020600005гр.СредецДЛ-СРЕДЕЦ, УЛ."В.КОЛАРОВ" 92
020600006гр.СредецДГ №2 "БЪРБОРИНО", УЛ."ЙОРДАНКА НИКОЛОВА" 24
020600007гр.СредецДГ №2 (ДО ВОЕННОТО ГРАДЧЕ), УЛ."ЦВ.РАДОЙНОВ" 55
020600008гр.СредецТМССЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"5
020600017с.ДебелтДГ "ДЪГА"
020600018с.ДебелтОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ"
020600040гр.СредецКЛУБ КВ."ПОБЕДА" УЛ."СТРАНДЖА" 25
020600041гр.СредецСУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ВАСИЛ КОЛАРОВ" 170
020600042гр.СредецТМССЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."Г.С.РАКОВСКИ"5
020800001гр.КаменоЗАЛА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
020800002гр.КаменоСУ "ХРИСТО БОТЕВ"-НОВА СГРАДА
020800003гр.КаменоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
020800004гр.КаменоСУ "ХРИСТО БОТЕВ"-СТАРА СГРАДА
020800005гр.КаменоСУ "ХРИСТО БОТЕВ"-СТАРА СГРАДА
020800006гр.КаменоЗАЛА ШАХ КЛУБ ЗАД ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"
020800007с.ВинарскоЧИТАЛИЩЕТО
020800010с.КръстинаЧИТАЛИЩЕТО
020800014с.РусокастроОУ "ИВАН ВАЗОВ"
020800015с.РусокастроОУ "ИВАН ВАЗОВ"
020800016с.СвободаКМЕТСТВОТО-КЛУБ
020800018с.ТрояновоОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020800019с.ТрояновоОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020800020с.Черни връхЧИТАЛИЩЕТО
020900001гр.КарнобатСУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-МАЛКА СГРАДА
020900002гр.КарнобатСУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-МАЛКА СГРАДА
020900003гр.КарнобатСУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-МАЛКА СГРАДА
020900004гр.КарнобатСУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-ГОЛЯМА СГРАДА
020900005гр.КарнобатСУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-ГОЛЯМА СГРАДА
020900006гр.КарнобатОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"-СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА (БИВШЕ ОУ "СОФРОНИЙ")
020900007гр.КарнобатОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"-СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА (БИВШЕ ОУ "СОФРОНИЙ")
020900008гр.КарнобатСУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-МАЛКА СГРАДА
020900009гр.КарнобатЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, УЛ."АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ"14
020900010гр.КарнобатНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Д.ПОЛЯНОВ-1862"
020900011гр.КарнобатКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."АЛ.НЕЙЧЕВ"
020900012гр.КарнобатЦСРИ БИВШЕ ПУ "МИНКО НЕВОЛИН"
020900013гр.КарнобатОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
020900014гр.КарнобатОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
020900015гр.КарнобатСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020900016гр.КарнобатЦСРИ БИВШЕ ПУ "МИНКО НЕВОЛИН"
020900017гр.КарнобатСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020900018гр.КарнобатСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020900019гр.КарнобатСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020900020гр.КарнобатОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"
020900021гр.КарнобатДЦДУ БИВШЕ НУ "ПАИСИЙ"
020900022гр.КарнобатДЦДУ БИВШЕ НУ "ПАИСИЙ"
020900024гр.КарнобатПЛ. "ПЪРВИ МАЙ", ПАВИЛИОН,(БИВША СЛАДКАРНИЦА)
020900025гр.КарнобатОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"
020900026гр.КарнобатСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020900027гр.КарнобатСУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-МАЛКА СГРАДА
020900028с.ИскраПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
020900029с.Екзарх АнтимовоЧИТАЛИЩЕТО
020900030с.Екзарх АнтимовоОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
020900038с.НевестиноКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
020900046с.КликачКМЕТСТВОТО
020900056с.Крумово градищеКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
021200001гр.Малко ТърновоЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"
021200002гр.Малко ТърновоМЛАДЕЖКИ ДОМ
021200003гр.Малко ТърновоЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА"
021200004гр.Малко ТърновоКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
021300001гр.ЦаревоАДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОП"ПРИСТАНИЩЕ"
021300002гр.ЦаревоСУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
021300003гр.ЦаревоКУХНЯ-ДСП И ДМК-УЛ. НЕПТУН №1
021300004гр.ЦаревоЛЕКЦИОННА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ "Г.КОНДОЛОВ"
021300005гр.ЦаревоОБЩИНСКА КЪЩА-КВ.ВАСИЛИКО, УЛ."СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"
021300006гр.ЦаревоСУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"-НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
021300007гр.ЦаревоСУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"-НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
021300010с.ЛозенецКМЕТСТВОТО-ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
021300013гр.АхтополЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"
021300014гр.АхтополУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
021500001гр.НесебърСОУ "Л.КАРАВЕЛОВ", ГР.НЕСЕБЪР-СТАРА ЧАСТ, УЛ. "МЕНА" 1
021500002гр.НесебърКОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР, ГР. НЕСЕБЪР-СТАРА ЧАСТ, УЛ."МЕСАМБРИЯ" 20
021500003гр.НесебърКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ГР. НЕСЕБЪР-СТАРА ЧАСТ, УЛ."МИТРОПОЛИТСКА" 15
021500004гр.НесебърСОУ "Л.КАРАВЕЛОВ", ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" 3
021500005гр.НесебърСОУ "Л.КАРАВЕЛОВ", ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" 3
021500006гр.НесебърЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА "МЕЛСА", ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, УЛ. "ИВ. ВАЗОВ" 12
021500007гр.НесебърОФИС №2 НА ОБЩИНАТА, ГР. НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" 10
021500008гр.НесебърОФИС №3 НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, Ж.К."МЛАДОСТ", БЛ.30
021500009гр.НесебърКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ГР. НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" 25
021500010гр.НесебърОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ, Ж.К. "МЛАДОСТ", БЛ.62
021500011гр.НесебърОФИСИ НА ОТДЕЛ"ЕКОЛОГИЯ"/БЕЛИЯ БЛОК/-НОВА ЧАСТ, Ж.К. "МЛАДОСТ", БЛ.62
021500012гр.НесебърПГ "ИВАН ВАЗОВ", КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"-ЗАПАД
021500013гр.НесебърПГ "ИВАН ВАЗОВ", КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"-ЗАПАД
021500015гр.Свети ВласОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГР.СВЕТИ ВЛАС
021500016гр.Свети ВласОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГР.СВЕТИ ВЛАС
021500017гр.Свети ВласОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГР.СВЕТИ ВЛАС
021500018с.ГюльовцаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ГЮЛЬОВЦА
021500019с.ГюльовцаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ГЮЛЬОВЦА
021500020с.КошарицаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.КОШАРИЦА
021500021с.КошарицаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.КОШАРИЦА
021500022гр.ОбзорОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГР.ОБЗОР
021500023гр.ОбзорОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГР.ОБЗОР
021500024гр.ОбзорОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГР.ОБЗОР
021500027с.ОризареОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ
021500028с.ОризареОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ОРИЗАРЕ
021500030с.РавдаОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.РАВДА
021500031с.РавдаЗАЛА НА КМЕТСТВОТО С.РАВДА
021500032с.ТънковоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ТЪНКОВО
021500033с.ТънковоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ТЪНКОВО
021500034гр.НесебърЦДГ "МОРЯЧЕ"-КВ."ЧЕРНО МОРЕ"
021500035гр.НесебърПГ"ИВАН ВАЗОВ"-К.К.СЛЪНЧЕВ БРЯГ
021500036с.РавдаПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ-В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА КМЕТСТВО РАВДА
021700002гр.АхелойОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700003гр.АхелойОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700004гр.АхелойОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700005гр.АхелойОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700006с.БатаОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700007с.БатаОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700008с.БелодолКМЕТСТВОТО
021700009с.ГаберовоНУ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ"
021700010с.ГълъбецОУ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"
021700011с.ГълъбецОУ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"
021700012с.ДъбникОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
021700014гр.КаблешковоОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
021700015гр.КаблешковоОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
021700016гр.КаблешковоОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
021700017гр.КаблешковоОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
021700018гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ"
021700019гр.ПомориеПГТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
021700020гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ"
021700021гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ"
021700022гр.ПомориеПГТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
021700023гр.ПомориеПГТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
021700024гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ" (НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ)
021700025гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ" (НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ)
021700026гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ" (НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ)
021700028гр.ПомориеОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700029гр.ПомориеОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700030гр.ПомориеОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700031гр.ПомориеЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
021700032гр.ПомориеЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
021700033гр.ПомориеДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
021700036гр.ПомориеОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700037гр.ПомориеОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
021700038гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ" (НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ)
021700039гр.ПомориеСУ "ИВАН ВАЗОВ" (НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ)
021700040гр.ПомориеЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
021700043с.ГорицаНЧ "ПОУКА"
021700044с.ПоройОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
021700045с.СтрацинОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
021700046с.СтрацинОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
021700051с.ДъбникОУ"ЕЛИН ПЕЛИН"
021800001с.РуенСУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
021800002с.РуенСУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
021800003с.РуенРИТУАЛНА ЗАЛА
021800004с.БилкаУЧИЛИЩЕТО
021800006с.ВресовоУЧИЛИЩЕТО
021800007с.Добра полянаЧИТАЛИЩЕТО
021800008с.ДобромирКЛУБА В КМЕТСТВОТО
021800009с.ДобромирОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
021800010с.ДроплаКМЕТСТВОТО
021800011с.ДъскотнаОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
021800012с.ЗаимчевоКМЕТСТВОТО
021800013с.ЗайчарРИТУАЛНА ЗАЛА
021800016с.КаравельовоУЧИЛИЩЕТО
021800017с.ЛистецПомещение в кметството с. Листец
021800018с.ЛюляковоСУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
021800019с.ЛюляковоДГ ЛЮЛЯКОВО
021800020с.ЛюляковоДГ ЛЮЛЯКОВО
021800021с.МрежичкоЧИТАЛИЩЕТО
021800022с.ПланиницаОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
021800023с.ПланиницаОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
021800024с.ПодгорецЧИТАЛИЩЕТО
021800025с.ПреображенциУЧИЛИЩЕТО
021800026с.ПрипекКМЕТСТВОТО
021800027с.ПросеникЧИТАЛИЩЕ "Р.КЕХАЙОВ"
021800028с.ПросеникОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
021800029с.РазбойнаОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"
021800030с.РечицаОУ "А.С.МАКАРЕНКО"
021800031с.РожденУЧИЛИЩЕТО
021800033с.РупчаЧИТАЛИЩЕТО
021800034с.РъжицаОУ"ИВАН ВАЗОВ"
021800035с.РъжицаОУ"ИВАН ВАЗОВ"
021800036с.Сини ридУЧИЛИЩЕТО
021800037с.СкалакОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
021800038с.СнежаКМЕТСТВОТО
021800039с.СняговоКМЕТСТВОТО
021800041с.СоколецКМЕТСТВОТО
021800042с.Средна махалаЧИТАЛИЩЕТО
021800043с.СтруяКМЕТСТВОТО
021800044с.ТопчийскоОУ "РЕДЖЕБ КЮПЧЮ"
021800045с.ТопчийскоОУ "РЕДЖЕБ КЮПЧЮ"
021800046с.ТрънакУЧИЛИЩЕТО
021800047с.ТрънакУЧИЛИЩЕТО
021800048с.ЧерешаКМЕТСТВОТО
021800049с.ШиваровоКМЕТСТВОТО
021800051с.ЯбълчевоНУ "ПЕТЪР БЕРОН"
021800052с.ЯсеновоЧИТАЛИЩЕТО
022100001гр.СозополЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"-РИТУАЛНА ЗАЛА
022100002гр.СозополЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"-КИНО ВИДЕО КЛУБ
022100003гр.СозополУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-НОВ ГРАД
022100004гр.СозополУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-НОВ ГРАД/СТОЛ/
022100005гр.СозополУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-НОВ ГРАД
022100006гр.СозополУЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-НОВ ГРАД
022100009с.АтияУЧИЛИЩЕТО
022100012с.ЗидаровоУЧИЛИЩЕТО
022100013с.ЗидаровоУЧИЛИЩЕТО
022100016с.КрушевецКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
022100018с.РавадиновоКМЕТСТВОТО
022100019с.Равна гораУЧИЛИЩЕТО
022100020с.РосенКМЕТСТВОТО
022100021с.РосенКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
022100022гр.ЧерноморецЧИТАЛИЩЕТО
022100023гр.ЧерноморецКЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
022300001гр.СунгурлареСУ "ХРИСТО БОТЕВ"
022300002гр.СунгурлареРИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА
022300003гр.СунгурлареСУ "ХРИСТО БОТЕВ"-НАЧАЛЕН КУРС
022300004гр.СунгурлареСУ "ХРИСТО БОТЕВ"-НАЧАЛЕН КУРС
022300012с.ГрозденУЧИЛИЩЕТО
022300017с.КлимашЧИТАЛИЩЕТО
022300018с.КостенЧИТАЛИЩЕТО
022300019с.ЛозаревоОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
022300020с.МаноличОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
022300021с.МаноличОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
022300023с.ПрилепЧИТАЛИЩЕТО
022300025с.СлавянциКМЕТСТВОТО/КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/
022300027с.СъединениеЧИТАЛИЩЕ "МОРАВА"
022300030с.ЧубраОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
022700001гр.ПриморскоЧИТАЛИЩЕ"САМООБРАЗОВАНИЕ"УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ"10
022700002гр.ПриморскоСОУ "Н.ВАПЦАРОВ", УЛ."РОПОТАМО" 48
022700003гр.ПриморскоСОУ "Н.ВАПЦАРОВ", УЛ."РОПОТАМО" 48
022700004с.Ново Паничаревочиталище "Отец Паисий-1927",ул."Н.Ботушев"1
022700006с.Ясна полянаЧИТАЛИЩЕ "ЛЕВ Н.ТОЛСТОЙ", ПЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" 1
022700008гр.КитенКМЕТСТВОТО, УЛ."ПЪРВИ МАЙ" 2
022700009с.ВеселиеЧИТАЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА", УЛ."ПРОСВЕТА" 7

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 554-НС / 04.04.2021

  относно: Действителност на бюлетини при които вотът на избирателя е изразен с мастило в черен цвят.

 • № 547-НС / 04.04.2021

  относно: Сигнал от Стоян Стайков

 • № 545-НС / 04.04.2021

  относно: Жалба от ПП „ДПС“ за нарушения в СИК 02-18-00-013 с. Зайчар Община Руен

всички решения