Заседания

Заседание от дата 21.10.2016 от 18:00 часа.

Решения

№ 056 – ПВР / 21.10.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от РИК за осъществяване на контрол при предаването на хартиените бюлетини за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Р България и Национален референдум на 06.11.2016 г.

№ 055– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Поморие

№ 054– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия в община ПОМОРИЕ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБългария и Национален референдум на 06.11.2016 г.

№ 053– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия в община Карнобат за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБългария и Национален референдум на 06.11.2016 г.

№ 052 – ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Бургас

№ 051– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Созопол

№ 050– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Несебър

№ 049– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Средец

№ 048– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Бургас

№ 047– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Руен

№ 046– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Средец

№ 045– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Руен

№ 044– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Царево

№ 043 – ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Поморие

№ 042– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Бургас

№ 041– ПВР/НР / 21.10.2016

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Несебър

Календар

Решения

  • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

  • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

  • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения