Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 338 – ПВР/НР
Бургас, 12.11.2016

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

С оглед отчитане на изборните резултати и предаване от РИК на  ЦИК на изборни книжа, разписки и технически носители за изборите за ПВП от 13 ноември 2016 г., на основание чл.72, ал.1, т. 1 и т. 26 от ИК, РИК- Бургас

                                                                      РЕШИ:

 

Определя следните членове на РИК:

 1. Имухан Самин Хюсеин,
 2. Григорий Иванов Жеков,
 3. Иван Георгиев Иванов,

 

Които на 14 ноември 2016 г. да представляват РИК-Бургас пред ЦИК и да предадат от името на РИК Бургас изборните книжа – протоколи, разписки, технически носители с резултатите от изборите за ПВР от 13 ноември 2016 г.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в 18,30 ч на заседание на РИК, проведено на  12.11. 2016 година.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Иванка Маринова Кирязова

* Публикувано на 13.11.2016 в 09:53 часа

Календар

Решения

 • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

 • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

 • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения