Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 337 – ПВР/НР
Бургас, 12.11.2016

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Несебър

Постъпило е предложение с вх. № 537/ 12.11.2016г. от упълномощения представител на Коалиция „БСП лява България“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Несебър, Димитър Николов Топалов. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия Коалиция „БСП лява България“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в exsel формат.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 от ИК и Решение № 033-ПВР/НР  от 10.10.2016 г. на РИК- Бургас,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСВОБОЖДАВА  длъжностните лица от съставите на СИК в община Несебър, съгласно приложения списък и вместо тях

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в  СИК в община Несебър, лицата съгласно приложения списък

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

            Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 12.11.2016 година.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Иванка Маринова Кирязова

* Публикувано на 12.11.2016 в 21:12 часа

Календар

Решения

  • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

  • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

  • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения