№ 39-НС / 29.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия АТАКА за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във втори изборен район – Бургас.

№ 38-НС / 29.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 37-НС / 29.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

№ 36-НС / 29.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 35-НС / 29.08.2022

ОТНОСНО : Постъпила жалба от Виолета Атанасова Диянова – член на РИК – Бургас от квотата на ПП „ Възраждане“, с адрес – гр. Бургас, ж.к. „Възраждане“, бл.№41, вх.2, ет.8, ап.22

№ 34-НС / 29.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 33-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД “ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 32-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ “ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 31-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „ГЕРБ – СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 30-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии в община Средец за произвеждане на Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 29-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 28-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 27-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 26-НС / 28.08.2022

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии в община Царево за провеждане на Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 25-НС / 25.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 24-НС / 25.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 23-НС / 25.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

№ 22–НС / 22.08.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК - Бургас, за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини и подписване на приемо-предавателен протокол за Втори изборен район - Бургаски в изборите народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 21–НС / 22.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

№ 20 – НС / 22.08.2022

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения