Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 420-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

В Районна избирателна комисия - Бургас е постъпила жалба  по електронната поща - вх.№ 11/02.10.2022г. от 19,30 ч. от Боряна Богданова Мусева-пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“.

 В същата се излагат  обстоятелства, относно масово гласуване на „невиждащи“  с придружител – 28 броя лица в СИК 02-18-00-013 с.Зайчар, Община Руен.

Иска се от РИК-Бургак да извърши проверка по изложените в жалбата факти, като при установяване извършването на нарушение да предприеме и последващи действия по законосъобразност.

По така депозираната жалба се извърши проверка от представители на РИК- Бургас от различни партии.

Съгласно Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за секционните избирателни комисии в страната, допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК, като избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК/НЕЛК.

Предвид големия брой избиратели в секцията гласували с „придружител“, на членовете на СИК беше указано, че следва да допускат гласуване на такива лица с „придружител“, след изрично решение на секционната избирателна комисия за всеки един от гласоподавателите.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, РИК-Бургас

 

РЕШИ:  

РАЗПОРЕЖДА на СИК 02-18-00-013 в с.Зайчар Община Руен, да допуска гласуване на избиратели  с „придружител“, след изрично решение на секционната избирателна комисия, изрично за всеки един от гласоподавателите.

 

 

 

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез РИК- Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 20:02 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения