Заседания

Заседание от дата 23.06.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 079-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК – община Несебър за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 078-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК – община Камено за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 077-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК – община Бургас за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 076-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК - Бургас, за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини и подписване на приемо-предавателен протокол за Втори изборен район - Бургаски в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения