Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 346-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

В Районна избирателна комисия Бургас по реда на чл. 286, ал. 3 от Изборния кодекс в Районна избирателна комисия Бургас постъпиха резултатите от проведеното гласуване в секционна избирателна комисия № 02-04-00-342 на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Резултатите съдържат всички числови данни, описани в протокола на секционна избирателна комисия № 02-04-00-342.

 

Предвид горното и на основание чл. 289, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Прибавя гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас към гласовете за изборен район 02 Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1  - сканиран протокол (Прил. № 96-НС-х) на секционна избирателна комисия  № 02-04-00-342 с фабричен № 0200151.

Решението да се предаде на Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия Бургас.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 12.07.2021 в 04:18 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения