Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 345 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

Постъпила е жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда, придружена със снимков материал.

В същата е посочено, че в непосредствена близост до секции с номера 021700018, 021700020 и 021700021, с адрес в гр. Поморие, ул. „Солна“ №19 се наблюдава неправомерна агитация. Иска се РИК-Бургас да извърши проверка, като разпореди премахване на агитационните материали.

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения. Беше установено, че на посочения в жалбата адрес, е разположен офис на ПП „Има Такъв Народ“.

Беше указано на представителите на партията, да премахнат агитационните материали, което след  проверка, РИК-Бургас установи, че е сторено.

 

  Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 РЕШИ:

 

Приема за сведение Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

        

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 20:31 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения