Заседания

Заседание от дата 19.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 438 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Приморско за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 437 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Малко Търново за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 436 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Царево за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 435 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 434 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Средец за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 433 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Созопол за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 432 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Руен за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 431 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Поморие за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 430 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Камено за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 429 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 428 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Сунгурларе за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 427 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Айтос за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 426 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Созопол за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 425 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Царево за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 424 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Средец за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 423 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Поморие за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 422 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 421 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Карнобат за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 420 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Несебър за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 419 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 418 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 417 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Царево за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 416 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Средец за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 415 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Айтос за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 414 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Малко Търново за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 413 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Средец за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 412 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Поморие за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 411 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 410 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Карнобат за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 409 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Руен за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 408 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : Заличаване на регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „БСП за България“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 407 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижни секционни избирателни комисии в община Поморие за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 406 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Сунгурларе за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 405 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 404 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Айтос за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 403 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 402 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Малко Търново за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 401 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Сунгурларе за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 400 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Созопол за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 399 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Камено за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 398 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Несебър за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 397 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Малко Търново за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 396 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 395 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Несебър за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 394 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Поморие за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 393 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 392 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Царево за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 391 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Созопол за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 390 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Поморие за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 389 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Средец за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

№ 388 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Малко Търново за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

№ 387 – ПВР/НС / 19.11.2021

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – Община Бургас за провеждане на Изборите за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения