Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 461 – ПВР
Бургас, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

На 21.11.2021 година, в 12.39 часа постъпи уведомление от СИК № 02-17-00-044 в с.Порой, Община Поморие, област Бургас за преустановяване на работата на една от двете СУМГ в секцията. С него е представен и попълнен протокол за наличие на предпоставки по чл.269 ИК /Приложение № 4 и Приложение № 5 към Методическите указания на ЦИК /.  За настоящето е уведомена незабавно ЦИК.

На основание чл.269 ИК и Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на ИК за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 ноември 2021 година, при наличие на предпоставки за преустановяване на машинно гласуване и преминаване към гласуване с една СУМГ, след уведомяване на ЦИК с Писмо с изх.№ 37/21.11.2021г на РИК, Районната избирателна комисия  взема решение за преминаване към гласуване с една СУМГ, при наличие на попълнен протокол от СИК Приложение № 4 и Приложение №5.

Поради това и на основание чл. 269 от Изборния кодекс (ИК) и МУ на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

 

РЕШИ:

 

ПРЕУСТАНОВЯВА гласуването на една от двете СУМГ в СИК № 02-17-00-044 в с.Порой, Община Поморие, област Бургас

 

РАЗРЕШАВА СИК № 02-17-00-044 в с.Порой, Община Поморие, област Бургас да продължи гласуването с една СУМГ. 

 

УКАЗВА на Община Поморие да предостави на СИК № 02-17-00-044 в с.Порой, Община Поморие, област Бургас протокол - Приложение № 103-ПВР-кр  . 

 

Неразделна част от това решение е Протокол приложение №4 и Протокол приложение №5 на СИК.

 

Решението незабавно да се изпрати на ЦИК.

          

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 21.11.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 461 – ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

  • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

  • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения