Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

ПП ГЕРБ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Атанас Валентинов Петков5-1-ПВР/04.11.2016
Ахмед Исмаил Емин5-2-ПВР/04.11.2016
Бедиха Реджеп Назми5-3-ПВР/04.11.2016
Бойко Кирчев Петков5-4-ПВР/04.11.2016
Бойко Кирчев Петков5-5-ПВР/04.11.2016
Васил Питков Рашков5-6-ПВР/04.11.2016
Ганка Емилова Страхилова5-7-ПВР/04.11.2016
Георги Доков Георгиев5-8-ПВР/04.11.2016
Доко Георгиев Георгиев5-9-ПВР/04.11.2016
Елена Наталиева Костова5-10-ПВР/04.11.2016
Жечо Димов Димов5-11-ПВР/04.11.2016
Живко Танев Гешев5-12-ПВР/04.11.2016
Зафирка Христова Гешева5-13-ПВР/04.11.2016
Златка Ангелова Радева5-14-ПВР/04.11.2016
Златка Симеонова Налбантова5-15-ПВР/04.11.2016
Зарко Зарков Чукоев5-16-ПВР/04.11.2016
Зорко Сашев Щерионов5-17-ПВР/04.11.2016
Иванка Костова Костова5-18-ПВР/04.11.2016
Йордан Михайлов Асенов5-19-ПВР/04.11.2016
Йсиф Йорданов Асенов5-20-ПВР/04.11.2016
Кина Георгиева Грозева5-21-ПВР/04.11.2016
Коста Андонов Тодоров5-22-ПВР/04.11.2016
Красимир Бойков Петков5-23-ПВР/04.11.2016
Красимир Валентинов Петков5-24-ПВР/04.11.2016
Лора Петрова Генова5-25-ПВР/04.11.2016
Мария Йорданова Иванова5-26-ПВР/04.11.2016
Мария Янкова Борисова5-27-ПВР/04.11.2016
Михаил Асенов Радев5-28-ПВР/04.11.2016
Мишо Кирчев Патронов5-29-ПВР/04.11.2016
Николай Андонов Тодоров5-30-ПВР/04.11.2016
Николай Танев Гешев5-31-ПВР/04.11.2016
Петър Иванов Христов5-32-ПВР/04.11.2016
Пламен Атанасов Михайлов5-33-ПВР/04.11.2016
Сашо Славов Ангелов5-34-ПВР/04.11.2016
Слави Славов Ангелов5-35-ПВР/04.11.2016
Стефан Кирчев Патронов5-36-ПВР/04.11.2016
Стефан Колев Маринов5-37-ПВР/04.11.2016
Стефан Славов Ангелов5-38-ПВР/04.11.2016
Янко Зорков Щерионов5-39-ПВР/04.11.2016
Георги Атанасов Щерев5-40-ПВР/04.11.2016
Гено Тодоров Пухов5-41-ПВР/04.11.2016
Пенка Богданова Щерионова5-42-ПВР/04.11.2016
Златина Атанасова Грозева5-43-ПВР/04.11.2016
Златомир Денчев Атанасов5-44-ПВР/04.11.2016
Пройно Тодоров Добрев5-45-ПВР/04.11.2016
Янка Атанасова Батилова5-46-ПВР/04.11.2016
Станислав Михайлов Георгиев5-47-ПВР/04.11.2016
Михаил Тодоров Георгиев5-48-ПВР/04.11.2016
Сийка Милева Михалева5-49-ПВР/04.11.2016
Виделина Димитрова Димитрова5-50-ПВР/04.11.2016
Батил Георгиев Стоянов5-51-ПВР/04.11.2016
Кристина Иванова Айрянова5-52-ПВР/04.11.2016
Енчо Илиев Стайков5-53-ПВР/04.11.2016
Румяна Асенова Бойчева5-54-ПВР/04.11.2016
Стоян Димив Димов5-55-ПВР/04.11.2016
Ангелина Стоянова Димитрова5-56-ПВР/04.11.2016
Огнян Сергеев Страхилов5-57-ПВР/04.11.2016
Павел Сергеев Страхилов5-58-ПВР/04.11.2016
Сергей Павлов Страхилов5-59-ПВР/04.11.2016
Иван Иванов Николов5-60-ПВР/04.11.2016
Марин Ангелов Славов5-61-ПВР/04.11.2016
Страхил Сергеев Страхилов5-62-ПВР/04.11.2016
Минка Йорданова Стефанова5-63-ПВР/04.11.2016
Диана Иванова Савова5-64-ПВР/04.11.2016
Петко Георгиев Хаджиатанасов5-65-ПВР/04.11.2016
Борислав Христов Сотиров5-66-ПВР/04.11.2016
Аделина Делянова Коджабашева5-67-ПВР/10.11.2016
Айхан Смаил Ахмед5-68-ПВР/10.11.2016
Албена Костадинова Атанасова5-69-ПВР/10.11.2016
Александър Николаев Кънчев5-70-ПВР/10.11.2016
Али Екрем Мехмед5-71-ПВР/10.11.2016
Анастасия Цветкова Иванова5-72-ПВР/10.11.2016
Ангел Георгиев Момчилов5-73-ПВР/10.11.2016
Ангел Томов Атанасов5-74-ПВР/10.11.2016
Антоанета Андреева Тюдюлева5-75-ПВР/10.11.2016
Антоанета Стоилова Вдовичина5-76-ПВР/10.11.2016
Антоанета Христова Мустафа5-77-ПВР/10.11.2016
Антония Валериева Илиева5-78-ПВР/10.11.2016
Атанас Василев Стоянов5-79-ПВР/10.11.2016
Атанас Георгиев Каражеков5-80-ПВР/10.11.2016
Атанас Димитров Николов5-81-ПВР/10.11.2016
Атанас Красимиров Димитров5-82-ПВР/10.11.2016
Атанас Христов Пулев5-83-ПВР/10.11.2016
Атанаска Ангелова Тодорова5-84-ПВР/10.11.2016
Атанаска Петрова Петрова5-85-ПВР/10.11.2016
Ахмед Ахмед Али5-86-ПВР/10.11.2016
Ахмед Сюлейман Тюдюлоу5-87-ПВР/10.11.2016
Байчо Русев Рачев5-88-ПВР/10.11.2016
Биана Русева Русева5-89-ПВР/10.11.2016
Биляна Иванова Иванова5-90-ПВР/10.11.2016
Бинка Тодорова Атанасова5-91-ПВР/10.11.2016
Борислава Ангелова Мичева-Райкова5-92-ПВР/10.11.2016
Веселина Георгиева Гигова5-93-ПВР/10.11.2016
Боян Щерев Дичев5-94-ПВР/10.11.2016
Валентин Георгиев Стоянов5-95-ПВР/10.11.2016
Валентин Пламенов Панев5-96-ПВР/10.11.2016
Валя Вескова Миронова5-97-ПВР/10.11.2016
Ваня Георгиева Минчева5-98-ПВР/10.11.2016
Ваня Желязкова Казакова5-99-ПВР/10.11.2016
Ваня Тодорова Иванова5-100-ПВР/10.11.2016
Вартухи Дикран Езегелян-Николова5-101-ПВР/10.11.2016
Васил Иванов Демирев5-102-ПВР/10.11.2016
Васил Николаев Вълканов5-103-ПВР/10.11.2016
Велина Христова Андонова5-104-ПВР/10.11.2016
Величка Апостолова Стойчева5-105-ПВР/10.11.2016
Весела Атанасова Атанасова5-106-ПВР/10.11.2016
Весела Тодорова Тасева5-107-ПВР/10.11.2016
Веселина Аврамова Василева5-108-ПВР/10.11.2016
Веселина Александрова Александрова5-109-ПВР/10.11.2016
Веска Радева Славова5-110-ПВР/10.11.2016
Виктор Валентинов Стоев5-111-ПВР/10.11.2016
Галин Драгоев Николов5-112-ПВР/10.11.2016
Галина Анатолиева Кернишева5-113-ПВР/10.11.2016
Галина Иванова Страшимирова5-114-ПВР/10.11.2016
Галина Петрова Тодорова5-115-ПВР/10.11.2016
Ганка Нейчева Славова5-116-ПВР/10.11.2016
Георги Великов Димитров5-117-ПВР/10.11.2016
Тинка Георгиева Троева5-118-ПВР/10.11.2016
Георги Дапчев Георгиев5-119-ПВР/10.11.2016
Георги Димитров Долапчиев5-120-ПВР/10.11.2016
Георги Иванов Нейков5-121-ПВР/10.11.2016
Георги Стефанов Димитров5-122-ПВР/10.11.2016
Георги Стефанов Чавдаров5-123-ПВР/10.11.2016
Георги Стоилов Чавдаров5-124-ПВР/10.11.2016
Гергана Димитрова Стоянова5-125-ПВР/10.11.2016
Гергана Желева Йорданова5-126-ПВР/10.11.2016
Гергана Михайлова Михайлова5-127-ПВР/10.11.2016
Гинка Стоянова Христова5-128-ПВР/10.11.2016
Гошо Георгиев Грозев5-129-ПВР/10.11.2016
Дамян Димитров Петков5-130-ПВР/10.11.2016
Данаил Димитров Иванов5-131-ПВР/10.11.2016
Деница Костадинова Велчева5-132-ПВР/10.11.2016
Денка Димитрова Симеонова5-133-ПВР/10.11.2016
Десислава Емилова Стойчева5-134-ПВР/10.11.2016
Десислава Панайотова Георгиева5-135-ПВР/10.11.2016
Деян Янчев Янев5-136-ПВР/10.11.2016
Диана Йорданова Димитрова5-137-ПВР/10.11.2016
Дилян Калчев Ташев5-138-ПВР/10.11.2016
Дилян Николаев Гешев5-139-ПВР/10.11.2016
Диляна Пенчева Колева5-140-ПВР/10.11.2016
Димитричка Ангелова Чорбаджийска5-141-ПВР/10.11.2016
Димитър Василев Стоев5-142-ПВР/10.11.2016
Димитър Георгиев Димитров5-143-ПВР/10.11.2016
Димитър Дичков Русев5-144-ПВР/10.11.2016
Димитър Добрев Стоев5-145-ПВР/10.11.2016
Димитър Живков Иванов5-146-ПВР/10.11.2016
Димитър Костов Куманов5-147-ПВР/10.11.2016
Димитър Красимиров Илиев5-148-ПВР/10.11.2016
Димитър Митков Колев5-149-ПВР/10.11.2016
Димитър Николаев Кънчев5-150-ПВР/10.11.2016
Димитър Николов Миланов5-151-ПВР/10.11.2016
Димитър Тодоров Тодоров5-152-ПВР/10.11.2016
Димка Тодорова Герджикова Дикова5-153-ПВР/10.11.2016
Димо Русев Тодоров5-154-ПВР/10.11.2016
Динко Костадинов Диков5-155-ПВР/10.11.2016
Дияна Иванова Иванова-Стойчева5-156-ПВР/10.11.2016
Добри Илчев Добрев5-157-ПВР/10.11.2016
Донка Николова Златева5-158-ПВР/10.11.2016
Дора Димитрова Танева5-159-ПВР/10.11.2016
Дора Иванова Попова5-160-ПВР/10.11.2016
Драгомир Марчев Тодоров5-161-ПВР/10.11.2016
Евелина Диманова Павлова5-162-ПВР/10.11.2016
Елена Георгиева Петрова5-163-ПВР/10.11.2016
Елена Дикова Йорданова5-164-ПВР/10.11.2016
Емил Тодоров Пъндев5-165-ПВР/10.11.2016
Емин Хюсню Мехмед5-166-ПВР/10.11.2016
Жасмина Иванова Димова5-167-ПВР/10.11.2016
Женета Йовкова Христова5-168-ПВР/10.11.2016
Женя Ненкова Атанасова5-169-ПВР/10.11.2016
Живка Георгиева Стоева5-170-ПВР/10.11.2016
Живка Желязкова Пенева5-171-ПВР/10.11.2016
Живко Георгиев Йорданов5-172-ПВР/10.11.2016
Живко Николаев Попов5-173-ПВР/10.11.2016
Жулиета Иванова Хаджинешева-Андонова5-174-ПВР/10.11.2016
Здравка Христова Стоянова5-175-ПВР/10.11.2016
ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ТЮЛИЕВА5-176-ПВР/10.11.2016
Златка Тодорова Михайлова5-177-ПВР/10.11.2016
Зорка Митева Маринова5-178-ПВР/10.11.2016
Зойка Любенова Христова5-179-ПВР/10.11.2016
Ивайло Стоянов Вътев5-180-ПВР/10.11.2016
ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ5-181-ПВР/10.11.2016
Иван Атанасов Чираков5-182-ПВР/10.11.2016
Иван Марков Петров5-183-ПВР/10.11.2016
Иван Стоянов Буриев5-184-ПВР/10.11.2016
Анулиран5-185-ПВР/10.11.2016
Ивана Недялкова Стоева5-186-ПВР/10.11.2016
Иванка Димова Писарова5-187-ПВР/10.11.2016
Ивелина Грозева Денева5-188-ПВР/10.11.2016
Идрис Мустафа Ибрям5-189-ПВР/10.11.2016
Илина Костова Господинова5-190-ПВР/10.11.2016
Илия Петков Грозев5-191-ПВР/10.11.2016
Илияна Димитрова Георгиева5-192-ПВР/10.11.2016
Илияна Костадинова Янчева5-193-ПВР/10.11.2016
Иляс Нутфи Алиосман5-194-ПВР/10.11.2016
Йоана Красимирова Илиева5-195-ПВР/10.11.2016
Йовка Петкова Михова5-196-ПВР/10.11.2016
Йордан Стоянов Атанасов5-197-ПВР/10.11.2016
Йорданка Денчева Василева5-198-ПВР/10.11.2016
Йорданка Костова Янева5-199-ПВР/10.11.2016
Йорданка Христова Георгиева5-200-ПВР/10.11.2016
Ирина Стоянова Грудева5-201-ПВР/10.11.2016
Ирина Тодорова Тодорова5-202-ПВР/10.11.2016
Исмаил Юмер Ислем5-203-ПВР/10.11.2016
Калина Драгоева Драгоева5-204-ПВР/10.11.2016
Калинка Карчева Стоева5-205-ПВР/10.11.2016
Калоян Пешков Петров5-206-ПВР/10.11.2016
Карамфилка Кирова Свинарова5-207-ПВР/10.11.2016
Карина Николаева Павлова5-208-ПВР/10.11.2016
Катя Веселинова Чаушева5-209-ПВР/10.11.2016
Катя Иванова Катрева5-210-ПВР/10.11.2016
Катя Христова Георгиева5-211-ПВР/10.11.2016
Кенчо Петров Йорданов5-212-ПВР/10.11.2016
Керка Вълчева Неделчева5-213-ПВР/10.11.2016
Кирил Славов Костадинов5-214-ПВР/10.11.2016
Константин Димитров Пеев5-215-ПВР/10.11.2016
Константин Щелянов Щерпанов5-216-ПВР/10.11.2016
Коста Стамов Славов5-217-ПВР/10.11.2016
Костадин Георгиев Казаков5-218-ПВР/10.11.2016
Красимир Божидаров Калинков5-219-ПВР/10.11.2016
Красимир Божидаров Кръстинин5-220-ПВР/10.11.2016
Красимир Костадинов Костов5-221-ПВР/10.11.2016
Красимир Костадинов Стоянов5-222-ПВР/10.11.2016
Красимир Стефанов Стоянов5-223-ПВР/10.11.2016
Красимира Пенева Събева5-224-ПВР/10.11.2016
Красимира Щилиянова Минчева5-225-ПВР/10.11.2016
Кристина Стойчева Костова5-226-ПВР/10.11.2016
Кристиян Гочев Гочев5-227-ПВР/10.11.2016
Лъчезар Валентинов Албов5-228-ПВР/10.11.2016
Любима Анестиева Анестиева5-229-ПВР/10.11.2016
Любов Иванова Керацинова5-230-ПВР/10.11.2016
Любчо Иванов Калчев5-231-ПВР/10.11.2016
Магдалена Веселинова Попова5-232-ПВР/10.11.2016
Магдалена Иванова Алексиева5-233-ПВР/10.11.2016
Маргарита Неделчева Аврамова5-234-ПВР/10.11.2016
Маргарита Паскалева Стефанова5-235-ПВР/10.11.2016
Мариана Димитрова Миткова-Станчева5-236-ПВР/10.11.2016
Марийка Иванова Стоянова5-237-ПВР/10.11.2016
Марийка Николова Митева5-238-ПВР/10.11.2016
Марийка Стойчева Милева5-239-ПВР/10.11.2016
Мария Димитрова Джендърова5-240-ПВР/10.11.2016
Мария Ванева Неделчева5-241-ПВР/10.11.2016
Мария Станчева Вълчева5-242-ПВР/10.11.2016
Мария Стоянова Стефанова5-243-ПВР/10.11.2016
Мария Събева Гаджева5-244-ПВР/10.11.2016
Марияна Петкова Димова5-245-ПВР/10.11.2016
Мартин Валериев Грозев5-246-ПВР/10.11.2016
Мартина Николаева Георгиева5-247-ПВР/10.11.2016
Мая Тодорова Тодорова5-248-ПВР/10.11.2016
Мехмед Сали Мехмед5-249-ПВР/10.11.2016
Миглен Цветелинов Шекеров5-250-ПВР/10.11.2016
Милен Парушев Парушев5-251-ПВР/10.11.2016
Милена Стефанова Кръстева5-252-ПВР/10.11.2016
Милчо Петков Загорчев5-253-ПВР/10.11.2016
Минка Георгиева Георгиева5-254-ПВР/10.11.2016
Мириам Торком Калудова5-255-ПВР/10.11.2016
Мирослава Станимирова Дудолова5-256-ПВР/10.11.2016
Михаил Атанасов Атанасов5-257-ПВР/10.11.2016
Момка Иванова Момчева5-258-ПВР/10.11.2016
Надежда Димитрова Маринова5-259-ПВР/10.11.2016
Начко Вълчев Кърхарманлиев5-260-ПВР/10.11.2016
Невена Стефанова Калудова5-261-ПВР/10.11.2016
Недялка Кирязова Иванова5-262-ПВР/10.11.2016
Недялка Тодорова Илиева5-263-ПВР/10.11.2016
Анулиран5-264-ПВР/10.11.2016
Нели Иванова Вълчева5-265-ПВР/10.11.2016
Нели Йорданова Атанасова5-266-ПВР/10.11.2016
Нели Костова Атанасова5-267-ПВР/10.11.2016
Николай Каменов Гавазов5-268-ПВР/10.11.2016
Николай Николаев Тумбев5-269-ПВР/10.11.2016
Николина Русинова Алексиева5-270-ПВР/10.11.2016
Нина Георгиева Праматарова5-271-ПВР/10.11.2016
Нурула Смаил Ахмед5-272-ПВР/10.11.2016
Огнян Пенев Андонов5-273-ПВР/10.11.2016
Павел Стоянов Раванов5-274-ПВР/10.11.2016
Паолина Панайотова Торманова5-275-ПВР/10.11.2016
Пенка Кирова Русева5-276-ПВР/10.11.2016
Пенка Николова Цанкова5-277-ПВР/10.11.2016
Пенка Янкова Борисова5-278-ПВР/10.11.2016
Пепа Стоянова Богданова5-279-ПВР/10.11.2016
Петър Алексиев Калоянов5-280-ПВР/10.11.2016
Петър Василев Танев5-281-ПВР/10.11.2016
Петър Велчев Велчев5-282-ПВР/10.11.2016
Петър Христов Савов5-283-ПВР/10.11.2016
Петьо Петев Теменлиев5-284-ПВР/10.11.2016
Пламен Стефанов Стефанов5-285-ПВР/10.11.2016
Пламена Веселинова Димова5-286-ПВР/10.11.2016
Пламена Йорданова Димитрова5-287-ПВР/10.11.2016
Пролет Тодорова Вълкова5-288-ПВР/10.11.2016
Радина Колева Димова5-289-ПВР/10.11.2016
Радул Йорданов Димитров5-290-ПВР/10.11.2016
Реджет Емвер Рафет5-291-ПВР/10.11.2016
Ренета Христова Дончева5-292-ПВР/10.11.2016
Росен Йорданов Йорданов5-293-ПВР/10.11.2016
Росица Денева Николова5-294-ПВР/10.11.2016
Росица Павлова Пулева5-295-ПВР/10.11.2016
Росица Раданова Гъчева5-296-ПВР/10.11.2016
Русанка Димитрова Бакалова5-297-ПВР/10.11.2016
Сашо Николаев Иванов5-298-ПВР/10.11.2016
Светлана Иванчева Гъдева5-299-ПВР/10.11.2016
Светлин Георгиев Христов5-300-ПВР/10.11.2016
светлозар Стоев Недев5-301-ПВР/10.11.2016
Светломир Симеонов Колев5-302-ПВР/10.11.2016
Светослав Андонов Андонов5-303-ПВР/10.11.2016
Сияна Бориславова Крумова5-304-ПВР/10.11.2016
Славка Дончева Стойчева5-305-ПВР/10.11.2016
Славка Илиева Томова5-306-ПВР/10.11.2016
Смаил Смаил Халил5-307-ПВР/10.11.2016
Соня Атанасова Атанасова5-308-ПВР/10.11.2016
Соня Иванова Бойчева5-309-ПВР/10.11.2016
Соня Илиева Монева5-310-ПВР/10.11.2016
Соня Тодорова Стоянова5-311-ПВР/10.11.2016
София Мардик Димитрова5-312-ПВР/10.11.2016
Спаска Йорданова Митрова5-313-ПВР/10.11.2016
Станил Костадинов Лазаров5-314-ПВР/10.11.2016
Станимир Петров Марев5-315-ПВР/10.11.2016
Станислав Йовчев Спасов5-316-ПВР/10.11.2016
Станислав Стоянов Тодоров5-317-ПВР/10.11.2016
Станислава Евтимова Димова5-318-ПВР/10.11.2016
Станка Георгиева Атанасова5-319-ПВР/10.11.2016
Станка Георгиева Иванова5-320-ПВР/10.11.2016
Станчо Христов Христов5-321-ПВР/10.11.2016
Стефан Димов Бойчев5-322-ПВР/10.11.2016
Стефан Тодоров Стоянов5-323-ПВР/10.11.2016
Стойна Любенова Леонидова- Христова5-324-ПВР/10.11.2016
Стоян Иванов Иванов5-325-ПВР/10.11.2016
Стоян Иванов Павлов5-326-ПВР/10.11.2016
Стоян Янев Янев5-327-ПВР/10.11.2016
Стоянка Митева Иванова5-328-ПВР/10.11.2016
Стоянка Томова Стоянова5-329-ПВР/10.11.2016
Султанка Петрова Савова5-330-ПВР/10.11.2016
Събина Атанасова Найденова5-331-ПВР/10.11.2016
Таня Ангелова Спасова5-332-ПВР/10.11.2016
Таня Нанева Нанева5-333-ПВР/10.11.2016
Татяна Маринова Стоянова5-334-ПВР/10.11.2016
Татяна Михайлова Тотева5-335-ПВР/10.11.2016
Ташко Тонев Катрев5-336-ПВР/10.11.2016
Тина Илиева Стоянова5-337-ПВР/10.11.2016
Тодор Емилов Пъндев5-338-ПВР/10.11.2016
Тодор Николаев Йовчев5-339-ПВР/10.11.2016
ТОДОР НИКОЛАЕВ КОСТОВ5-340-ПВР/10.11.2016
Тодорка Атанасова Панева5-341-ПВР/10.11.2016
Тодорка Георгиева Венева5-342-ПВР/10.11.2016
Тодорка Димитрова Кирязова5-343-ПВР/10.11.2016
Тодорка Димитрова Писарова5-344-ПВР/10.11.2016
Тодорка Тодорова Тодорова5-345-ПВР/10.11.2016
Тома Ангелов Атанасов5-346-ПВР/10.11.2016
Тунджай Хасан Селим5-347-ПВР/10.11.2016
Фадме Бекир Тидюлолу5-348-ПВР/10.11.2016
Фидес Сеид Мурталиб5-349-ПВР/10.11.2016
Хабризе Ерджеб Алимолла5-350-ПВР/10.11.2016
Хава Неджиб Хюсеин5-351-ПВР/10.11.2016
Хайретин Юмер Осман5-352-ПВР/10.11.2016
Хаирула Шаиб Хаирула5-353-ПВР/10.11.2016
Хасан Ахмед Хасан5-354-ПВР/10.11.2016
Хасан Мустафа Ереджеб5-355-ПВР/10.11.2016
Хасан Ниязи Хаккъ5-356-ПВР/10.11.2016
Христина Евгениева Генова5-357-ПВР/10.11.2016
Христо Владимиров Стоянов5-358-ПВР/10.11.2016
Христо Георгиев Тодоров5-359-ПВР/10.11.2016
Христо Николаев Попов5-360-ПВР/10.11.2016
Хюсеин Али Ариф5-361-ПВР/10.11.2016
Цветелина Янчева Янева5-362-ПВР/10.11.2016
Шабан Ергюн Реджеб5-363-ПВР/10.11.2016
Щелиана Антонова Иванова5-364-ПВР/10.11.2016
Яни Венков Малчев5-365-ПВР/10.11.2016
Янислав Валентинов Панайотов5-366-ПВР/10.11.2016
Яница Веселинова Миланова5-367-ПВР/10.11.2016
Янка Димитрова Аргирова5-368-ПВР/10.11.2016
Янко Тодоров Данев5-369-ПВР/10.11.2016
Ясен Бориславов Проданов5-370-ПВР/10.11.2016
Петьо Светославов Митев5-371-ПВР/10.11.2016
Калчо Маринов Маринов5-372-ПВР/10.11.2016
Стойка Кънчева Мавродиева5-373-ПВР/10.11.2016
Красимир Веселинов Кралев5-374-ПВР/10.11.2016
Златка Жекова Дукова5-375-ПВР/10.11.2016
Тодорка Василева Митова5-376-ПВР/10.11.2016
Господин Николов Господинов5-377-ПВР/10.11.2016
Ташинка Димитрова Стоянова5-378-ПВР/10.11.2016
Кирил Стоянов Лолев5-379-ПВР/10.11.2016
Екатерина Гачева Бораджиева5-380-ПВР/10.11.2016
Георги Ангелов Георгиев5-381-ПВР/10.11.2016
Минка Ангелова Янчева5-382-ПВР/10.11.2016
Дафинка Николова Димова5-383-ПВР/10.11.2016
Ставри Иванов Николов5-384-ПВР/10.11.2016
Ангел Ончев Сербезов5-385-ПВР/10.11.2016
Васил Йорданов Найденов5-386-ПВР/10.11.2016
Атанаска Русева Темелкова5-387-ПВР/10.11.2016
Васил Иванов Христов5-388-ПВР/10.11.2016
Петър Тодоров Тодорова5-389-ПВР/10.11.2016
Атанас Сергеев Георгиев5-390-ПВР/10.11.2016
Адриана Валериева Петрова5-391-ПВР/10.11.2016
Борис Ангелов Георгиев5-392-ПВР/10.11.2016
Васил Иванов Рашков5-393-ПВР/10.11.2016
Димитринка Янева Лазарова5-394-ПВР/10.11.2016
Мария Василева Костова5-395-ПВР/10.11.2016
Надка Димитрова Иванова5-396-ПВР/10.11.2016
Нина Недялкова Динева5-397-ПВР/10.11.2016
Продан Пеев Димитров5-398-ПВР/10.11.2016
Тана Вълчева Димитрова5-399-ПВР/10.11.2016
Тодор Андонов Иванов5-400-ПВР/10.11.2016
Динко Янев Цъцаров5-401-ПВР/10.11.2016
Тодорка Славова Георгиева5-402-ПВР/10.11.2016
Гошо Иванов Атанасов5-403-ПВР/10.11.2016
Димо Тодоров Станков5-404-ПВР/10.11.2016
Мирослав Господинов Пенев5-405-ПВР/10.11.2016
Женя Георгиева Вълкова5-406-ПВР/10.11.2016
Милен Михайлов Тодоров5-407-ПВР/10.11.2016
Димитър Петров Минчев5-408-ПВР/10.11.2016
Иван Димов Георгиев5-409-ПВР/10.11.2016
Пейо Иванов Георгиев5-410-ПВР/10.11.2016
Милен Филипов Боянов5-411-ПВР/10.11.2016
Сергей Вълчев Стоилов5-412-ПВР/10.11.2016
Маргарита Тодорова Чапразлиева5-413-ПВР/10.11.2016
Стоян Великов Стоянов5-414-ПВР/10.11.2016
Ганчо Митков Динчев5-415-ПВР/10.11.2016
Даниела Георгиева Георгиева5-416-ПВР/10.11.2016
Рухан Исмаил Ереджеб5-417-ПВР/10.11.2016
Антония Стоянова Стоянова5-418-ПВР/10.11.2016
Атанас Георгиев Георгиев5-419-ПВР/10.11.2016
Атанас Димчев Михалев5-420-ПВР/10.11.2016
Атанас Сотиров Николов5-421-ПВР/10.11.2016
Атанаска Кръстева Георгиева5-422-ПВР/10.11.2016
Ваньо Неделчев Неделчев5-423-ПВР/10.11.2016
Галина Иванова Андонова5-424-ПВР/10.11.2016
Дафна Иванова Янчева5-425-ПВР/10.11.2016
Димитринка Великова Янакиева5-426-ПВР/10.11.2016
Елена Димитрова Господинова5-427-ПВР/10.11.2016
Елена Михайлова Георгиева5-428-ПВР/10.11.2016
Елена Янакиева Янакиева5-429-ПВР/10.11.2016
Златка Иванова Михалева5-430-ПВР/10.11.2016
Златко Великов Гарджев5-431-ПВР/10.11.2016
Иван Киров Иванов5-432-ПВР/10.11.2016
Иван Петков Лапчев5-433-ПВР/10.11.2016
Ирина Илиева Десполова5-434-ПВР/10.11.2016
Ирина Христова Георгиева5-435-ПВР/10.11.2016
Ириней Иванов Михов5-436-ПВР/10.11.2016
Камелия Антонова Касабова5-437-ПВР/10.11.2016
Катерина Тодорова Йорданова5-438-ПВР/10.11.2016
Красимир Недялков Митринков5-439-ПВР/10.11.2016
Кръстина Василева Даменлиева5-440-ПВР/10.11.2016
Мара Станкова Димова5-441-ПВР/10.11.2016
Мария Георгиева Стоева5-442-ПВР/10.11.2016
Мария Пенева Семерджиева5-443-ПВР/10.11.2016
Митка Генчева Нейчева5-444-ПВР/10.11.2016
Михаил Илиев Борисов5-445-ПВР/10.11.2016
Михаил Костадинов Вълчев5-446-ПВР/10.11.2016
Надежда Станкова Димова5-447-ПВР/10.11.2016
Недялко Христов Тодоров5-448-ПВР/10.11.2016
Николета Иванова Иванова5-449-ПВР/10.11.2016
Петко Димитров Петков5-450-ПВР/10.11.2016
Проданка Димитрова Вецева5-451-ПВР/10.11.2016
Радко Борисов Рачев5-452-ПВР/10.11.2016
Радостина Ангелова Буриева5-453-ПВР/10.11.2016
Сребрин Евтимов Пейчев5-454-ПВР/10.11.2016
Стефан Стоянов Тодоров5-455-ПВР/10.11.2016
Стойчо Христов Фиденков5-456-ПВР/10.11.2016
Татяна Йовкова Димитрова5-457-ПВР/10.11.2016
Тодор Христов Тодоров5-458-ПВР/10.11.2016
Шабан Емин Неджит5-459-ПВР/10.11.2016
Яни Русенов Янев5-460-ПВР/10.11.2016
Янка Дончева Иванова5-461-ПВР/10.11.2016
Петър Райчев Николов5-462-ПВР/10.11.2016
Аелита Милева Гошева5-463-ПВР/11.11.2016
Александър Христов Апостолов5-464-ПВР/11.11.2016
Али Николаев Янков5-465-ПВР/11.11.2016
Ахмед Ахмед Хюсеинали5-466-ПВР/11.11.2016
Басри Сали Мехмед5-467-ПВР/11.11.2016
Бахар Басри Мехмед5-468-ПВР/11.11.2016
Велизара Здравкова Недева5-469-ПВР/11.11.2016
Веса Костова Петрова5-470-ПВР/11.11.2016
Владка Иванова Димитрова5-471-ПВР/11.11.2016
Въльо Стойчев Стойчев5-472-ПВР/11.11.2016
Георги Радев Червенков5-473-ПВР/11.11.2016
Деяна Тонева Иванова5-474-ПВР/11.11.2016
Джаврия Хасан Терзи5-475-ПВР/11.11.2016
Димитър Александров Моллов5-476-ПВР/11.11.2016
Димитър Иванов Рандев5-477-ПВР/11.11.2016
Евгения Иванова Минчева5-478-ПВР/11.11.2016
Евгин Неждет Узун5-479-ПВР/11.11.2016
Женя Николаева Иванова5-480-ПВР/11.11.2016
Живко Георгиев Колев5-481-ПВР/11.11.2016
Златка Тончева Тончева5-482-ПВР/11.11.2016
Иванка Костова Банчева5-483-ПВР/11.11.2016
Ивелина Костадинова Раева5-484-ПВР/11.11.2016
Илхан Юмер Сюлейман5-485-ПВР/11.11.2016
Йордан Пенев Чанев5-486-ПВР/11.11.2016
Йорданка Пеева Георгиева5-487-ПВР/11.11.2016
Красимира Йорданова Иванова5-488-ПВР/11.11.2016
Красимира Янкова Георгиева5-489-ПВР/11.11.2016
Марияна Костадинова Миндова5-490-ПВР/11.11.2016
Мартин Тодоров Джермов5-491-ПВР/11.11.2016
Мустафа Хюсеинали Мехмедали5-492-ПВР/11.11.2016
Наджие Лютфиева Ибрямова5-493-ПВР/11.11.2016
Неврие Юсеин Юсеин5-494-ПВР/11.11.2016
Радостина Желязкова Димитрова5-495-ПВР/11.11.2016
Рейхан Адил Карамехмед5-496-ПВР/11.11.2016
Себиле Назифова Ибрямава5-497-ПВР/11.11.2016
Сезгин Зия Карамехмед5-498-ПВР/11.11.2016
Славейка Георгиева Дърмонова5-499-ПВР/11.11.2016
Софка Костадинова Павлова5-500-ПВР/11.11.2016
Стефан Георгиев Моров5-501-ПВР/11.11.2016
Таня Миткова Нейкова5-502-ПВР/11.11.2016
Тодор Иванов Славов5-503-ПВР/11.11.2016
Тодорка Русева Петрова5-504-ПВР/11.11.2016
Фекирие Шабан Мехмед5-505-ПВР/11.11.2016
Яна Иванова Биюкова5-506-ПВР/11.11.2016
Янка Йорданова Видева5-507-ПВР/11.11.2016
Али Ахмед Хюсеин5-508-ПВР/11.11.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930

Решения

 • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

 • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

 • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

  относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения