Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 333 - ПВР/НР
Бургас, 12.11.2016

ОТНОСНО: Жалба за поставени агитационни материали в нарушение на разпоредбата на чл.133, ал.3 от ИК

Постъпила е жалба с вх.№9/12.11.2016 год. от Димитър Бойчев Петров-областен координатор на ПП Герб- Бургас в която са изложени твърдения за разположени агитационни материали  на фасадата на сграда на ъгъла на бул.“Алеко Богориди“ и ул.“Александровска“ в нарушение на разпоредбата на чл.133, ал.3 от ИК.

По повод изложените твърдения бе извършена проверка на място, в резултат на която бе установено, че върху преградна ограда разположена пред сграда на ъгъла на бул.“Алеко Богориди“ и ул.“Александровска“ са разположени хартиени плакати, съдържащи изображенията на кандидатите за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова. В горната част на плакатите е поместен надпис „президентски избори 2016“ и е посочен номера на кандидатската двойка в бюлетината. В долната част на плакатите са разположени имената на кандидатите с указание, че същите са кандидати за президент и вицепрезидент на Р.България, както и надпис“За доброто на България!“.

При проверката бе констатирано, че на същото място са разположени хартиени, плакати съдържащи изображенията на кандидатите за президент и вицепрезидент Цецка Цачева  и Пламен Манушев. В горната лява част на плакатите е разположено логото на ПП ГЕРБ, а в долната им част надписа „работим в интерес на гражданите“, посочени са имената на кандидатите и е указано, че те са кандидати за президент и вицепрезидент. В долният десен ъгъл на плаката в нарочен квадрат е разположен номера на кандидатската двойка в бюлетината, като върху него е посочен знак „Х“.

Констатира се още наличие на плакати на кандидати за президент и вицепрезидент участвали в първия тур от изборите за президент и вицепрезидент на Р.България, проведен на 06.11.2016 год.

Плакатите с изображенията на едните от кандидатите, частично са разположени върху плакатите съдържащи изображенията на другите кандидати.

Районна избирателна комисия въз основа на установеното и като взе в предвид разпоредбите на Изборния кодекс, намира следното:

Описаните по-горе плакати на кандидати участващи във втория тур, безспорно   представляват агитационни материали по смисъла на чл.183, ал.1 от Изборния кодекс.

Като такива същите следва да бъдат разположени в съответствие с разпоредбата на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс.

Видно от Заповед №2740№03.10.2016 год. на Кмета на Община Бургас преградна ограда разположена пред сграда на ъгъла на бул.“Алеко Богориди“ и ул.“Александровска“ не е определена като място определено за разполагане на агитационни материали.

Поради изложеното и на основание чл. 133, ал.3 от ИК и чл.186, ал.1 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

Указва на Кмета на община Бургас да премахне агитационните материали –плакати разположени върху преградна ограда разположена пред сграда на ъгъла на бул.“Алеко Богориди“ и ул.“Александровска“.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс

 

            Решението е прието в …….. ч на заседание на РИК, проведено на 12.11.2016 година.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Иванка Маринова Кирязова

* Публикувано на 12.11.2016 в 21:11 часа

Календар

Решения

  • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

  • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

  • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения