Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 322 - ПВР
Бургас, 12.11.2016

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас

Постъпило е заявление с вх. № 520/ 12.11.2016 г. от упълномощения представител  на Коалиция „БСП лява България“ за община Бургас - Живко Павлов Господинов, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващия Коалиция „БСП лява България“. Списъкът с промените е представен и на технически носител в excel формат.

 

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА  длъжностните лица от съставите на СИК в община Бургас, съгласно приложения списък и вместо тях.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в  СИК в община Бургас, лицата съгласно приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на назначените длъжностни лица в СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс

 

            Решението е прието в …….. ч на заседание на РИК, проведено на 12.11.2016 година.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Иванка Маринова Кирязова

* Публикувано на 12.11.2016 в 21:05 часа

Календар

Решения

  • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

  • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

  • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения