Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 320 ПВР/НР
Бургас, 11.11.2016

ОТНОСНО: Закриване на избирателна секция

На основание чл.72, ал.1, т.6 и чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с т. 6 Решение 3418-ПВР/НР от 24.08.2016 г. на ЦИК и т.13 от Решение № 3524/15.09.2016 г. на ЦИК и в съответствие с издадената  Заповед № 3246/  11.11.2016 год. на Кмета на Община Бургас,  на основание  чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс

Районна избирателна комисия

РЕШИ: 

Закрива секционна избирателна комисия № 02-04-00-339  на територията на община Бургас .

 Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

            Решението е прието в …………. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.11 2016 година.

 

  

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Иванка Маринова Кирязова

* Публикувано на 12.11.2016 в 11:24 часа

Календар

Решения

  • № 339 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Карнобат

  • № 338 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК за предаването на протоколите и другите изборните книжа от преведеният на 13 ноември 2016 г. избор за ПВР.

  • № 337 – ПВР/НР / 12.11.2016

    относно: промени в състави на СИК – община Несебър

всички решения