№ 10-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии и ръководствата им в община Царево и разпределението им между партиите и коалициите

№ 9-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии и ръководствата им в община Несебър и разпределението им между партиите и коалициите

№ 8-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии и ръководствата им в община Поморие и разпределението им между партиите и коалициите

№ 7-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии и ръководствата им в община Камено и разпределението им между партиите и коалициите

№ 6-НС / 13.02.2023

ОТНОСНО : Определя начина на формиране на единни номера на избирателните секции за Втори изборен район – Бургаски и определяне на общия брой на членовете на секционните избирателни, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия-Бургас, за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 4-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Бургас, за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Районна избирателна комисия - Бургас.

№ 2-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Реквизити и маркиране на печата на Районна избирателна комисия Бургас.

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне начина на работа, адрес на заседаване, номерация на решенията, обявяване на решенията и говорители на Районна избирателна комисия–Бургас, при произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения