Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 343 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№26/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпила е жалба с вх.№26/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров. В същата се твърди, че на територията на община Карнобат, кметът на с.Аспарухово, избран от политическа партия БСП, превозва с личния си автомобил хора и ги агитира пред сградата на кметството. До кметството се намира СИК № 020900050, където избирателите упражняват правото си на глас.

         РИК-Бургас незабавно извърши проверка, като се свърза със състава на СИК № 020900050. Бяха проведени разговори с председателя и заместник-председателя, както и лично със секретаря. Бе установено, че изборният процес протича нормално и в секцията или извън нея не са наблюдавани описаните и твърдени в жалбата нарушения.  

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ Жалба с вх.№26/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров–областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“ като неоснователна.

        

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения