Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 342 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Във връзка с писмо изх. № НС-15-659/11.07.2021г. и протоколно решение  на ЦИК, въз основа на което на всички Районни избирателни комисии се указва, че при наличие на предпоставки за преустановяване на машинно гласуване и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК, РИК взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, при наличие на попълнен констативен протокол от СИК.

 

Поради това и на основание чл. 269 от Изборния кодекс (ИК) и протоколно решение на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

ПРЕУСТАНОВЯВА гласуването със СУМГ в СИК № 020400051, гр. Бургас

 

РАЗРЕШАВА на СИК № 020400051, гр. Бургас да премине към гласуване с хартиени бюлетини. 

 

УКАЗВА на Община Бургас да пристъпи към предоставяне на протоколи Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм 

 

Неразделна част от това решение е Констативен протокол приложение № 4 на СИК.

 

Решението незабавно да се изпрати на ЦИК.

         

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на ………………..2021г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения