Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 341 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№25/11.07.2021 год. от Юзджан Фаик Юмер – общински председател на ДПС Айтос

Постъпил е сигнал с вх.№25/11.07.2021 год. от Юзджан Фаик Юмер – общински председател на ДПС Айтос, в който се твърди, че секретарят на СИК № 20100044, находяща се в с.Черноград, община Айтос, контролира вота, нарушавайки тайната на вота. Приложен е видеоматериал. Иска се отстраняване на секретаря на СИК № 20100044.

         РИК-Бургас се запозна с разпространения видеоматериал, от който е видно, че лице със синя тениска, носещ отличителен знак на СИК и установен като секретаря в СИК № 20100044, находяща се в с.Черноград, община Айтос, разяснява на избирател процеса на гласуване с машина. Заетата от секретаря позиция е неправилна, тъй като от мястото, на което се намира, е възможно нарушаване тайната на вота.

         РИК-Бургас незабавно извърши проверка, като се свърза със състава на СИК № 20100044. Бяха проведени разговори с председателя и заместник-председателя, както и лично със секретаря. Бе установено, че секретарят е подходил неправилно и в противоречие с Методическите указания на ЦИК в опита си да съдейства на избирател да упражни своето право на глас.

         В тази връзка бяха дадени указания при затруднение на избирател в процеса на гласуване с машина, съответният член от състава на СИК да застане на не по-малко от два метра от машината, на място, което не му позволява да наблюдава екрана на устройството за машинно гласуване и да дава последователни напътствия в съответствие с изискванията на закона.

         При повторно нарушение следва незабавно да бъдат уведомени охраната, както и РИК-Бургас.

         Тъй като се касае за еднократно нарушение и проверката установи, че не са давани указания за подкрепа на конкретна политическа сила, нито се касае за контролиране вота на избирателя, РИК-Бургас счита, че не са налице основания за отстраняване на секретаря на СИК № 20100044.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отстраняване на секретаря на СИК № 20100044.

УКАЗВА на състава на СИК № 20100044 да спазват стриктно правилата на Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:08 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения