Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 340 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№24/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпили са жалба с вх.№13/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС.

 В същата се твърди, че на 20 метра от секционната избирателна комисия в с.Детелина, находяща се на територията на община Карнобат, е поставен плакат на политическа партия, а агитационнен материал не може да бъде поставен на по-малко от 50 метра от съответната избирателна секция. Приложен е и снимков материал.

След извършена проверка РИК Бургас установи, че действително има поставен плакат на конкретна политическа партия, но съобразно пар.1, т.17 от Допълнителните разпоредби на ИК не се смятат за предизборна агитация наименованието и символите на партия, поставени върху предмети. Агитация според изречение първо на същата разпоредба е само призив за подкрепа или неподкрепа на конкретна политическа сила, тоест за да се приеме, че е налице агитационен материал, той трябва да съдържа такива призиви.  

 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

Оставя без уважение жалба с вх.№24/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС“.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:07 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения