Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 339 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№23/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпила е жалба с вх.№20/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС“, в която се твърди, че в СИК № 44, находяща се в с.Черноград, община Айтос, застъпник от ДПС с имена Билял Шабан Халил заснема лицата на хора, които гласуват и ги публикува в сайта „Айтос Руен новините“.

 РИК-Бургас незабавно извърши справка и установи, че се касае за еднократно заснемане във връзка с документиране на неправомерно даване на указания от член на състава на СИК на гласоподавател, упражняващ своето право на глас.

         РИК-Бургас се запозна с разпространения видеоматериал, от който е видно, че лице със синя тениска, носещ отличителен знак на СИК и установен като секретаря в СИК № 44, находяща се в с.Черноград, община Айтос, разяснява на избирател процеса на гласуване с машина. Заетата от секретаря позиция е неправилна, тъй като от мястото, на което се намира, е възможно нарушаване тайната на вота.

         В тази връзка, извършените от Билял Шабан Халил действия по видеозаснемане по съществото си не представляват нарушение на изборното законодателство, нито предпоставка за контролиране на вота. Застъпникът единствено е упражнил своето право да документира извършване на друго нарушение на правилата на изборния процес.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна подадената от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС“ жалба с вх.№20/11.07.2021.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения