Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 338 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№22/11.07.2021 год. от адв.Николай Емилов Христов-пълномощник на коалиция „Демократична България-обединение“

Постъпила е жалба с вх.№22/11.07.2021 год. от адв.Николай Емилов Христов-пълномощник на коалиция „Демократична България-обединение“, в която жалбоподателят твърди, че кметът на с.Искра придружава избиратели до секцията за гласуване и присъства в СИК по време на гласуването

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения, която установи, че действително кметът на с.Искра е посетил секцията, но целта на посещението не е била свързана с придружаване на гласоподаватели. Присъствие по време на гласуване не е констатирано.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал., т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ подадената жалба като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/-дневен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:03 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения