Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 337 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№21/11.07.2021 год. от Шерафет Асан Мехмед – общински председател на ДПС-Бургас

Постъпила е жалба с вх.№21/11.07.2021 год. от Шерафет Асан Мехмед – общински председател на ДПС-Бургас, в която се сочи, че заместник-председателят на СИК № 321 в с.Драганово Стефан Михайлов Петров пречи на работата на СИК № 321, като не позволява на членовете да обясняват на избирателите и да разясняват за машинното гласуване в рамките на методическите указания, заяжда се с гласоподавателите и ги обижда, като в резултат на това гражданите си тръгвали без да са упражнили своето право на глас.

С жалбата се иска отстраняване на зам.председателя на СИК № 321 Стефан Михайлов Петров.

 

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения и не беше констатирано извършването на процесните нарушения.

                                                                          

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал., т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

Оставя БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отстраняване на Стефан Михайлов Петров като заместник-председател на СИК № 020400321.

УКАЗВА на състава на СИК № 020400321 да спазва стриктно изискванията на закона и да не пречат на нормалното провеждане на изборния процес.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/-дневен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения