Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 336 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№20/11.07.2021 год. от Стефан Михайлов Петров – зам.-председател на СИК № 020400321, Област Бургас, Община Бургас, с.Драганово

Постъпила е жалба с вх.№20/11.07.2021 год. от Стефан Михайлов Петров – зам.-председател на СИК № 020400321, Област Бургас, Община Бургас, с.Драганово, в която се сочи, че застъпник от ДПС Юмание Ахмед е допусната два пъти като придружител на гласоподаватели.

 

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения.

 

Съгласно Изборния кодекс, Методическите указания на Централна избирателна комисия и т.11 от Решение № 237-НС/16.06.2021 г., застъпник не може да бъде придружител.

                                                                          

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал., т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

УКАЗВА на председателя на СИК № 020400321 да спазва стриктно изискванията на Изборния кодекс, Методическите указания и Решенията на ЦИК, като следва застъпници ДА НЕ БЪДАТ допускани като придружители.

        

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/-дневен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 17:01 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения