Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 334 – НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№18/11.07.2021 год. от Стефан Михайлов Петров – зам.-председател на СИК № 020400321, Област Бургас, Община Бургас, с.Драганово

Постъпила е жалба с вх.№18/11.07.2021 год. от Стефан Михайлов Петров – зам.-председател на СИК № 020400321, Област Бургас, Община Бургас, с.Драганово, в която се сочи, че в изборното помещение се говори на език, различен от български. Разговорите се провеждат между застъпници, гласоподаватели и един от членовете на Секционната избирателна комисия.

 

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения, която установи, че в изборното помещение действително са провеждани разговори на език, различен от български.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал., т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 РЕШИ:

 

УКАЗВА на председателя на СИК № 020400321, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс в изборното помещение се говори на български език.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/-дневен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения