Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 331-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№16/11.07.2021 год. от адв.Николай Емилов Христов–пълномощник на коалиция „Демократична България-обединение“

Постъпили са жалба с вх.№16/11.07.2021 год. от адв. Николай Емилов Христов–пълномощник на коалиция „Демократична България-обединение“.

В същата е посочено, че членовете на СИК 020900023, находяща се на територията на община Карнобат са без обозначителни баджове в изборното помещение.

 

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения. Проверката беше извършена чрез председателя на СИК 020900023.

Резултатът от проверката установи, че членовете на СИК 020900023, находяща се на територията на община Карнобат са без обозначителни баджове в изборното помещение.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал., т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 

 РЕШИ:

 

РАЗПОРЕЖДА на председателя на СИК 020900023 всички членове на СИК 020900023 да носят обозначителни баджове в изборното помещение, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс.

          Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 11:53 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения