Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 330-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№15/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпили са жалба с вх.№15/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС.

 В същите се сигнализира за неправомерно разположени агитационни материали в община Айтос  - ОУ „Христо Ботев“ на ПП „Българско лято“.

Агитационните материали, били залепени на входа на сградата на училището, където се помещават 6 секционни избирателни комисии.

Жалбата е придружена със снимков материал.

РИК-Бургас незабавно извърши проверка по изложените в жалбата твърдения. Проверката беше извършена от Кмета на община Айтос.

Резултатът от проверката установи наличието на агитационни материали, така както е посочено в жалбата.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал., т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

 

РАЗПОРЕЖДА на Кмета на община Айтос, да бъдат премахнати всички агитационни материали, находящи се в района на ОУ „Христо Ботев“ в радиус от 50 метра.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 11.07.2021 г.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 11:58 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения