Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 329-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№14/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпила е жалба с вх.№14/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС.

 В същата се твърди, че в СИК №44 на територията на община Айтос, представител на „Има такъв народ“ е гласувал на машината вместо няколко възрастни хора под предтекст, че им помага и обяснява по какъв начин се използва устройството.

РИК-Бургас незабавно извърши справка в съответната СИК и установи, че не са налице сочените в жалбата фактически обстоятелства.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 

 РЕШИ:

Отхвърля Жалба с вх.№14/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС“.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 11:59 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения