Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 328-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх.№13/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпили са жалба с вх.№13/11.07.2021 год. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор на коалиция  „ГЕРБ-СДС.

 В същите се твърди, че в СИК № 021500011 на територията на община Несебър, гласоподавател е установил, че на неговото място за подпис в избирателния списък е бил положен такъв.

РИК-Бургас незабавно извърши справка и установи, че се касае за механична грешка при полагане на подписите на избирателите.

 

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 

 РЕШИ:

 

УКАЗВА на секционна избирателна комисия №021500011 в гр.Несебър, стриктно да спазва разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК.

          Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в 3 /три дн/-евен срок.

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 12:00 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения