Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 327-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 9/11.07.2021 г и жалба с вх. № 10/11.07.2021 г от Димитър Бойчев Петров - областен координатор на коалиция "ГЕРБ-СДС" и сигнал вх- № 12/11.07.2021 гот Даниел Тодоров Колев

Постъпили са жалба с вх. № 9/11.07.2021 г и жалба с вх. № 10/11.07.2021 г от Димитър Бойчев Петров - областен координатор на коалиция "ГЕРБ-СДС" и сигнал вх- № 12/11.07.2021 гот Даниел Тодоров Колев.

В същите се твърди, че на различни места в СИК на територията на 2-ри МИР са се появили проблеми със специализираните устройства.

Във връзка с горното, РИК Бургас информира следното:

Предприети са всички предвидени в закона и Методическите указания действия. Във всички СИК /секционни избирателни комисии/, в които е възникнал проблем със специализираните устройства, е изпратен техник, който е отстранил техническите проблеми. В случаите, в които проблемите са били непреодолими, е съставен протокол, който е препратен в ЦИК. В секциите, в които е възникнал проблем в едно от двете устройства за гласуване, гласуването е продължило с друга машина. В действителност, за малка част от машините се констатира, че въведеното системно време е в съответствие със зимното такова. Това е довело отново до намеса на техник, като в някои от случаите проблемът е преодолян. В други от случаите изборният ден е започнал с един час по-късно. За всички тези случаи е уведомена ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

Препраща за сведение на ЦИК настоящото решение.

Копие от решението да се изпрати на жалбоподателя и подателя на ситнала.

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 11:30 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения