Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 326-НС
Бургас, 11.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№11/11.07.2021 год.

В РИК-Бургас е постъпил сигнал по електронната поща. Входиран е в регистъра на жалбите и сигналите под №11/11.07.2021г. В същия се твърди, че на входа  Търговската гимназия в гр.Бургас е застанал човек, който записва предимаващите хора, преди и след гласуването им.

Въпреки, че сигналът не е в указаната в т.4.4 от Решение № 62 от 04.04.2019г. на ЦИК форма, РИК-Бургас извърши проверка на място, която установи следното:

Действително, в двора на Търговската гимназия беше установен гражданин, който държи списък с имана на хора. След проверка обаче, че той е регистриран като упълномощен представител на политическа партия. На същият беше указано, че следва да носи отличителен знак, по видът и начина указани в Изборния кодекс.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

 РЕШИ:

 

Приема за сведение Сигнал с вх.№11/11.07.2021 год..

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Нели Димитрова Гюмова

* Публикувано на 11.07.2021 в 10:43 часа

Календар

Решения

  • № 346-НС / 11.07.2021

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-342 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г

  • № 345 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№28/11.07.2021 год. от Институт за развитие на публичната среда

  • № 344 – НС / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх.№27/11.07.2021 год. от Тодор Георгиев Иванов – областен координатор на ПП „ Има Такъв Народ“

всички решения