Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 071– ПВР/НС
Бургас, 21.10.2021

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх. № 100/21.10.2021 година, подписано от упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на КП ГЕРБ-СДС.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

 

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия - Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Карнобат съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Карнобат, лицата съгласно приложения списък.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

         

    

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 21.10.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 461 – ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

  • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

  • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения