Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 052-ПВР/НС
Бургас, 12.10.2021

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалното радио - Радио Бургас, на регистрираните в Централна избирателна комисия /ЦИК/ партии, коалиции от партии и инициативни комитети за участие в изборите за президенти и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., регистрирали кандидатски листи в Районна избирателна комисия (РИК) – Бургас.

С Решение № 716-НС от 11 октомври 2021 г. на ЦИК е регламентирана процедурата за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалното радио - Радио Бургас, на партии, коалиции от партии и инициативни комитети регистрирали кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 година.

 

 

С оглед на горното, в изпълнение на 716-НС от 11 октомври 2021 г. на ЦИК  и на основание чл. 72 ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс /ИК/, РИК – Бургас,

 

РЕШИ:

 

Жребият за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ- Радио Бургас, за Избирателен район 02 - Бургас, ще се проведе на 13 октомври 2021 г., в открито заседание на РИК-Бургас, насрочено за 17.00 ч.

 

Заседанието ще се излъчва и в реално време в секция „Видео“ на интернет страницата на РИК-Бургас: https://rik02.cik.bg/pvrns2021/video.

 

Жребият ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и правилата на Изборния кодекс.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

         

             Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:08 часа

Календар

Решения

  • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

  • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

  • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения