Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 051-ПВР/НС
Бургас, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във Втори избирателен район – Бургас

Постъпило е предложение - Приложение № 73-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана в ЦИК с Решение № 613-НС/24.09.2021 г., подписано от Константин Живков Бачийски в качеството си на пълномощник на Кирил Петков Петков - представляващ коалицията. Предложението е депозирано в 16:17 ч. и заведено под номер 28 на 12.10.2021 г. в Регистър -Приложение № 82-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления - декларации от кандидатите - 12 бр., Приложение № 78-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България,
 • 1 бр. пълномощно от представляващ политическата партията;

           След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението, РИК Бургас установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 год. и не са налице непълноти или несъответствия.

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК и Решение № 579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във 2-ри многомандатен изборен район - Бургас на коалиция „Продължаваме Промяната“ в следните състав и поредност:

 

Име

Презиме

Фамилия

1

Константин

Живков

Бачийски

2

Христо

Симеонов

Симеонов

3

Димитър

Михайлов

Ташев

4

Милко

Асенов

Пенев

5

Константин

Костов

Иванов

6

Стоян

Димитров

Царев

7

Иван

Миленов

Иванов

8

Филип

Димитров

Шавов

9

Динко

Иванов

Раднев

10

Емил

Георгиев

Пейчев

11

Георги

Събев

Събев

12

Габриела

Петрова

Славова

 

 

            Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения