Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 050-ПВР/НС
Бургас, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е предложение - Приложение № 73-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 633- ПВР/НС/ 28.09.2021 г., подписано от Георги Петков Дракалиев, упълномощен от Красимир Дончев Каракачанов, председател и представляващ политическата партия. Предложението е депозирано в 13:30 ч. и заведено под номер 27 на 12.10.2021 г. в Регистър -Приложение № 82-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления - декларации от кандидатите - 16 бр., Приложение № 78-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България,
 • 1 бр. пълномощно от представляващ политическата партията;

           След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението, РИК Бургас установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 год. и не са налице непълноти или несъответствия.

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК и Решение № 579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във 2-ри многомандатен изборен район - Бургас на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в следните състав и поредност:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Ангел

Чавдаров

Джамбазки

2

Николай

Георгиев

Стоянов

3

Тодор

Стаматов

Стаматов

4

Стоян

Транев

Транев

5

Елена

Георгиева

Ставрева

6

Веселин

Ангелов

Лафчиев

7

Борис

Ясенов

Гроздев

8

Емилия

Аврамова

Колева

9

Любомир

Златинов

Богойчев

10

Вера

Валериева

Георгиева

11

Златина

Димова

Димова

12

Кристиан

Ангелов

Рангелов

13

Цветанка

Славянова

Костадинова

14

Красимира

Якимова

Георгиева

15

Калина

Михова

Манева

16

Георги

Петров

Дракалиев

 

            Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения