Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 41-ПВР/НС
Бургас, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е предложение - Приложение № 73-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, регистрирана в ЦИК с Решение № 631-НС от 28.09.2021 г. подписано от Виктория Димитрова Василева, упълномощен представител на Станислав Тодоров Трифонов – председател на партията, съгласно пълномощно от рег.№ 9753/15.09.2021г, в качеството му на председател и представляващ  партията. Предложението е депозирано в 15:10 ч. и заведено под номер 18 на 11.10.2021 г. в Регистър -Приложение № 82-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления - декларации от кандидатите - 28 бр., Приложение № 78-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България,
 • 1 бр. пълномощно от представляващ политическата партията;

           След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението, РИК Бургас установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 год. и не са налице непълноти или несъответствия.

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК и Решение № 579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във 2-ри многомандатен изборен район - Бургас на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в следните състав и поредност:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Ивайло

Ванев

Вълчев

2

Златомира

Димитрова

Карагеоргиева-Мострова

3

Тодор

Георгиев

Иванов

4

Боян

Митков

Хлебаров

5

Добромир

Станчев

Гюлев

6

Живко

Илиев

Канев

7

Найден

Щерионов

Пулакев

8

Драгомир

Костадинов

Костадинов

9

Росица

Живкова

Петрова

10

Валери

Красимиров

Крумов

11

Росен

Николов

Костов

12

Евгений

Митков

Генчев

13

Велин

Стефанов

Величков

14

Цветомир

Динков

Тачев

15

Никола

Иванов

Янакиев

16

Венцислав

Георгиев

Велков

17

Христина

Стефанова

Педикова-Генева

18

Тома

Енчев

Николов

19

Щерион

Янев

Янев

20

Добрин

Жеков

Кенов

21

Живко

Тошков

Димов

22

Веселин

Русков

Джендов

23

Димитър

Иванов

Семков

24

Цвятко

Янков

Терзиев

25

Богомил

Красимиров

Атанасов

 

            Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:12 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения