Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 376 – ПВР
Бургас, 18.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. № 4-2/18.11.2021г., в 14:50 ч. /Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 265 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА  265 /двеста шестдесет и пет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

1

Аксел Тунжаев Хасанов

2

Албена Иванова Николова

3

Александра Красимирова Димитрова

4

Александър Иванов Иванов

5

Александър Николаев Иванов

6

Анастасий Паскалев Панчев

7

Ангел Илиев Данчев

8

Ангел Маринов Атанасов

9

Ангелина Костадинова Миланова

10

Ангелина Михова Манева

11

Андон Галев Рашидов

12

Анета Христова Лангарова

13

Анка Божинова Апостолова

14

Анна-Венелина Георгиева Москова

15

Антоанета Асенова Алексиева

16

Антон Гичев Господинов

17

Антоний Янчев Димитров

18

Апостол Ангелов Апостолов

19

Асен Антонов Христов

20

Атанас Маринов Маринов

21

Атанас Петров Христов

22

Ахмед Иса Исуф

23

Ахмед Осман Халид

24

Ахмед Хюсеин Изет

25

Бедрие Исмаил Ибриям

26

Бехчет Шабанов Исмаилов

27

Билял Ахмед Узун

28

Бисер Русимов Русимов

29

Божидара Младенова Иванова

30

Боряна Антонова Георгиева

31

Васил Анков Тодоров

32

Васил Начев Тодоров

33

Величка Добрева Банчева

34

Величка Миткова Тодорова

35

Венелин Недков Чернев

36

Веселин Георгиев Велев

37

Веселин Георгиев Петров

38

Веселин Димитров Йовчев

39

Видка Либчева Георгиева

40

Виктор Георгиев Георгиев

41

Виолета Тодорова Василева

42

Вичо Стаев Желев

43

Владимир Димов Стаматов

44

Владимир Дуков Дуков

45

Габриела Ангелова Каменова

46

Галина Атанасова Йовчева

47

Галя Георгиева Атанасова

48

Галя Георгиева Куцарова

49

Ганка Христова Бахарова

50

Генади Любомиров Юренски

51

Георги Димитров Бъчваров

52

Георги Иванов Терзиев

53

Георги Йовчев Начев

54

Георги Петров Куцаров

55

Георги Станков Стойчев

56

Георги Тодоров Георгиев

57

Георги Христов Когелов

58

Гьокан Юсеин Ибрям

59

Даниел Емилиянов Симеонов

60

Даниел Ивайлов Йорданов

61

Даниела Анастасова Янулова

62

Даниела Цонева Кенова

63

Данчо Райчев Христов

64

Дарина Желязкова Желязкова

65

Дарина Миткова Тодорова

66

Деница Любомирова Милушева- Асенова

67

Деси Гюрова Кралева

68

Десислава Атанасова Димова

69

Десислава Трифонова Димитрова

70

Джемиле Али Хюсеин

71

Джемиле Мустафа Али

72

Диан Георгиев Димитров

73

Диана Петрова Гунчева

74

Димитър Георгиев Димитров

75

Димитър Йорданов Моллов

76

Димитър Колев Димитров

77

Димитър Красимиров Йовчев

78

Димитър Николаев Николов

79

Димитър Пейчев Димов

80

Димитър Трендафилов Трендафилов

81

Добрин Станчев Дичев

82

Доля Василева Куцарова

83

Донка Тодорова Атанасова

84

Дянко Йорданов Желязков

85

Елка Трендафилова Атанасова

86

Емилия Николова Ангелова

87

Емне Шабан Джевдет

88

Ереджеб Мехмед Мехмед

89

Жанет Георгиева Желева

90

Жасмина Атанасова Железчева

91

Железчо Митев Милков

92

Жени Калчева Михова

93

Живка Димова Иванова

94

Живко Георгиев Бодуров

95

Зейнеб Шабан Чопхюсеин

96

Златинка Николова Куртова

97

Златка Георгиева Начева

98

Златка Несторова Нейкова

99

Зоя Димитрова Петрова

100

Ибрахим Хюсеин Джевдет

101

Ивайло Димитров Димитров

102

Ивайло Симеонов Жеков

103

Иван Бориславов Панчев

104

Иван Галинов Казаков

105

Иван Георгиев Георгиев

106

Иван Жеков Мунев

107

Иван Иванов Великов

108

Иван Иванов Иванов

109

Иван Славчев Иванов

110

Иван Стефанов Георгиев

111

Иванка Желева Арнаудова

112

Ирина Георгиева Златарова

113

Ирина Димова Иванова

114

Иса Ахмед Иса

115

Йоана Валентинова Вановска

116

Йоана Славчева Райчева

117

Йордан Ивелинов Енев

118

Йосиф Назем Шокеир

119

Калин Илиянов Караманов

120

Калудка Христова Колева

121

Камелия Константинова Матева

122

Катерина Александрова Стоянова

123

Катя Жекова Чиликова-Вълкова

124

Катя Петрова Иванова

125

Кемал Феимов Алиев

126

Керана Янкова Камалиева

127

Кирил Момчилов Стойчев

128

Кирил Христов Жеглев

129

Кольо Димитров Андонов

130

Кольо Димитров Димитров

131

Костадин Александров Янев

132

Кремена Тодорова Йовчева

133

Кристиан Станиславов Койчев

134

Кристина Георгиева Терзиева

135

Кристиян Стоянов Стоянов

136

Кязим Ахмед Мустафа

137

Лилия Димитрова Димитрова

138

Любов Тодорова Бъчварова

139

Маргарита Петрова Кънчева

140

Мариана Иванова Павлова

141

Мариела Маргаритова Карабашева

142

Марин Иванов Маринов

143

Марио Делянов Морфов

144

Марио Стилиянов Стефанов

145

Мария Атанасова Илиева

146

Мария Димитрова Кушева

147

Мария Костадинова Върбанова

148

Мария Николова Славова

149

Мария-Михаела Дамянова Дамянова

150

Мариян Иванов Стоянов

151

Мариян Иванов Стоянов

152

Мехмед Исмаил Хюсеин Али

153

Мехмед Сейдали Али

154

Милен Атанасов Мастиков

155

Милена Стоянова Трифонова-Тюфекчиева

156

Мине Янкова Дормушева

157

Минка Георгиева Костадинова

158

Митра Димитрова Костова

159

Михаил Алексиев Михалев

160

Михал Иванов Арабаджиев

161

Монко Иванов Николов

162

Мустафа Ереджеб Хасан

163

Наталия Йорданова Цанова

164

Невена Иванова Христова

165

Недялка Иванова Атанасова

166

Нежля Февзи Мехмедтатар

167

Нели Георгиева Ламбурова

168

Нели Иванова Братванова

169

Нели Маринова Иванова

170

Нели Трошева Димова

171

Никол Живкова Марчева

172

Никола Петров Димитров

173

Никола Стефанов Стоянов

174

Николай Атанасов Андреев

175

Николай Атанасов Атанасов

176

Николай Младенов Младенов

177

Николай Стефанов Панайотов

178

Николинка Георгиева Георгиева

179

Павел Добромиров Папазов

180

Павел Николаев Иванов

181

Павел Райчев Христов

182

Пенка Георгиева Желева

183

Петко Стоянов Драгов

184

Петър Деянов Петров

185

Петър Иванов Шопов

186

Петя Василева Недкова - Арабаджиева

187

Пламен Асенов Милушев

188

Пламен Петров Иванов

189

Пламен Светломиров Петков

190

Пламена Галинова Господинова

191

Пламена Добрева Иванова

192

Поля Любомирова Николова

193

Радина Ганчева Кенова

194

Радина Георгиева Стойкова

195

Радка Дачева Костова

196

Радка Сивенова Георгиева

197

Радка Петрова Кичева

198

Радослав Атанасов Киряков

199

Радостин Стоянов Стоянов

200

Ралица Любомирова Петров

201

Рена Душкова Желева

202

Росица Георгиева Балева

203

Росица Димитрова Петрова

204

Росица Николова Иванова

205

Румен Георгиев Петров

206

Румен Иванов Боев

207

Румяна Драгиева Топалова

208

Румяна Стоянова Тенева

209

Руси Събев Русев

210

Сакъп Али Ферад

211

Светла Иванова Димитрова

212

Селим Хасан Селим

213

Симеон Иванов Симеонов

214

Симона Георгиева Попова

215

Слави Славов Василев

216

Славина Станчева Неделчева

217

Славка Илиева Христова

218

Смаил Мустафа Мухарем

219

Снежана Крумова Иванова

220

Соня Йорданова Стефанова

221

Соня Лесли Хартни

222

Стамен Стойчев Палов

223

Станислав Георгиев Кирков

224

Станислав Красимиров Дюлгерски

225

Станка Ганчева Мангърова

226

Стела Анестиева Георгиева

227

Стелиана Антониева Вълкова

228

Стефанка Христова Куртова

229

Стойка Тодорова Христова

230

Стоян Борисов Георгиев

231

Стоян Василев Арнаудов

232

Стоян Димитров Янакиев

233

Стоян Димов Вълчев

234

Стоянка Бинева Стойчева

235

Сюлейман Мехмедали Сюлейман

236

Танита Иванова Георгиева

237

Таня Атанасова Панайотова

238

Таня Илиева Илиева

239

Тарък Юмер Мехмед

240

Теодора Веселинова Михайлова

241

Тетяна Ерьомина-Синкова

242

Тодор Велков Неделчев

243

Тодор Иванов Киров

244

Тома Атанасов Раков

245

Фатме Али Незам

246

Фатме Мустан Емин

247

Февзи Ахмед Адем

248

Фериде Хасан Ахмед

249

Филип Костадинов Бабев

250

Филип Петров Кънчев

251

Хамза Ахмед Мехмед

252

Хасан Ахмедов Халилов

253

Хасан Кязим Ахмед

254

Хатче Хасан Мустафа

255

Христина Атанасова Маринова

256

Христо Георгиев Георгиев

257

Христо Димитров Христов

258

Христо Живков Русев

259

Христо Йорданов Киров

260

Христо Тодоров Димов

261

Христо Янчев Андреев

262

Христо Янчев Тюфекчиев

263

Юсеин Муталиб Юсеин

264

Яни Анастасов Янулов

265

Яни Иванов Байчев

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 461 – ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

  • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

  • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения