Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 34-ПВР/НС
Бургас, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е предложение - Приложение № 73-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 641- ПВР/НС/ 29.09.2021 г., подписано от Стойко Илиев Танков – упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ коалицията. Предложението е депозирано в 10:36 ч. и заведено под номер 11 на 11.10.2021 г. в Регистър -Приложение № 82-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления - декларации от кандидатите - 26 бр., Приложение № 78-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България,
 • 1 бр. пълномощно от представляващ политическата партията;

           След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението, РИК Бургас установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 год. и не са налице непълноти или несъответствия.

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК и Решение № 579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във 2-ри многомандатен изборен район - Бургас на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в следните състав и поредност:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Петър

Георгиев

Кънев

2

Станимир

Байчев

Баев

3

Тодор

Байчев

Байчев

4

Йордан

Георгиев

Петков

5

Христина

Янчева

Славова

6

Таня

Вълчева

Иванова

7

Анелия

Георгиева

Вичева

8

Антон

Боянов

Коджабашев

9

Димитър

Георгиев

Гочев

10

Ибрахим

Шукри

Мустафа

11

Николай

Драгомиров

Буковинов

12

Владимир

Атанасов

Владимиров

13

Аспарух

Данчев

Иванов

14

Стоян

Георгиев

Стоянов

15

Милена

Георгиева

Костадинова

16

Станислав

Киров

Едрев

17

Димитър

Янков

Овчаров

18

Паруш

Желев

Парушев

19

Павел

Златков

Стоянов

20

Надя

Димитрова

Русева

21

Марияна

Руменова

Автанска-Петрова

22

Пенка

Стоянова

Кидерова

23

Румен

Христов

Николов

24

Георги

Борисов

Минчев

25

Живко

Михов

Бараков

26

Мария

Константинова

Пахова

 

             Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения