Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 3-ПВР/НС
Бургас, 27.09.2021

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Районна избирателна комисия - Бургас, при произвеждане на избори за президенти и вицепрезидент на Република България и народни представители на 14 Ноември 2021г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 20, т. 21, чл. 73, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс, Решение № 62/04.04.2019г. и Решение № 619-ПВР/НС/27.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 І. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, постъпили в  районната избирателна комисия (РИК).

 1. Постъпилите в РИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат незабавно във входящия регистър на комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването им.

Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.

Районната избирателна комисия отбелязва жалбата и в електронния регистър.

 1. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 2. Регистрираните документи се предават на председателя на РИК, който с резолюция ги разпределя на член на РИК за доклад на заседание на комисията.

 II. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

       4.1. Членът на РИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването им.

Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

       4.2. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

     4.3. Когато членът на РИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите, членът на РИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

      4.4. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

      4.5. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 4.2., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

       4.6. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

       4.7. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

       4.8. Начинът на взимане и обявяване на решенията на РИК се определя с решение на ЦИК.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от РИК ред.
 2. След изтичане срока на пълномощията на РИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 3. В РИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.

 Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 28.09.2021 в 11:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения