Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 29-ПВР/НС
Бургас, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е предложение - Приложение № 73-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“, регистрирана в ЦИК с Решение № 652 -НС/29.09.2021 г., подписано от Христиан Радев Митев – упълномощен от Валери Симеонов Симеонов в качеството си на представляващ  коалицията.  Предложението е депозирано в 11:05 ч. и заведено под номер 6 на 10.10.2021 г. в Регистър - Приложение № 82-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления - декларации от кандидатите - 17 бр., Приложение № 78-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България,
 • 1 бр. пълномощно от представляващия партията;

           След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението, РИК Бургас установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 579-НС/23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 год. и не са налице непълноти или несъответствия.

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК и Решение № 579-НС/23.09.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия - Бургас

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. във 2-ри многомандатен изборен район - Бургас на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“  в следните състав и поредност:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Валери

Симеонов

Симеонов

2

Христиан

Радев

Митев

3

Радослав

Петров

Петков

4

Антон

Жеков

Стоянов

5

Боян

Диянов

Дяков

6

Валери

Димитров

Ангелов

7

Ивайло

Вагенщайн

Русинов

8

Иван

Стоянов

Кузманов

9

Денис

Танчев

Йовчев

10

Станислав

Христов

Тодоров

11

Севдалина

Николова

Пенева

12

Диана

Славчева

Фъртунова

13

Даниела

Панайотова

Радева

14

Ивайло

Харалампиев

Стаматов

15

Иван

Митков

Стоянов

16

Георги

Стоянов

Ваташки

17

Марияна

Николаева

Лефтерова

 

            Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в  тридневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения