Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 24-ПВР/НС
Бургас, 07.10.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК - Бургас, за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини и подписване на приемо-предавателен протокол за Втори изборен район - Бургаски в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Писмо изх.№ ПВРНС-15-1/05.10.2021г. от ЦИК. В същото е указано, че съгласно Решение № 617-ПВР/НС на ЦИК, в срок до 15.10.2021 г. РИК-Бургас следва да изпрати данни за отговорните лица за получаване на бюлетините за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съгласно т.14 от Решение № 617-ПВР/НС на ЦИК, двамата упълномощени членове на РИК следва да бъдат предложени от различни партии и коалиции.

Предвид изложеното на основание чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия - Бургас

 

РЕШИ:

 Упълномощава:

 1. Росица Велчева Димова
 2. Павлин Стоилов Иванов

 

да приемат отпечатаните хартиени бюлетини за Втори изборен район -Бургаски, изборните книжа и материали; да осъществят контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи във връзка с провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Определя резервен член, който да се счита упълномощен, в случай че възникне невъзможност за някой от упълномощените членове, а именно:

Димитър Георгиев Вълчев

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 07.10.2021 в 22:38 часа

Календар

Решения

 • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

 • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

  относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения