Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 230 – ПВР/НС
Бургас, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. № 4-1/11.11.2021г., в 14:00 ч. /Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 370 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА  355 /триста петдесет и пет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Адиле Мустафа Осман

2

Айнур Мехмед Адем

3

Андрей Асенов Маринов

4

Анка Василева Проданова

5

Антон Гичев Господинов

6

Антон Киркор Екмекчиян

7

Апостол Василев Георгиев

8

Атанас Георгиев Русев

9

Ахмед Рамадан Кямил

10

Божидара Младенова Иванова

11

Борис Георгиев Мутафчиев

12

Борислав Денчев Георгиев

13

Боряна Василева Василева

14

Валентин Стойков Петров

15

Валентина Асенова Асенова

16

Валентина Николаева Радева

17

Валентина Рускова Стефанова

18

Валери Ирков Пеев

19

Ванеса Наскова Калоянова

20

Васил Стоянов Банкин

21

Василена Христова Столева

22

Василка Нейкова Бакалова

23

Васко Митков Атанасов

24

Велина Недева Недева

25

Веселина Миткова Янева

26

Вилияна Стоянова Вълканова

27

Виолета Благовестова Мицарева

28

Владимир Димов Стаматов

29

Владимир Минчев Минчев

30

Вярка Димитрова Димитрова

31

Галина Нойкова Караиванова

32

Галя Димитрова Атанасова

33

Генчо Райнов Райнов

34

Георги Венков Георгиев

35

Георги Георгиев Златаров

36

Георги Димов Златаров

37

Георги Николайчев Димитров

38

Гергана Иванова Ковачева

39

Гергана Петрова Узунова

40

Гергана Тодорова Иванова

41

Гинка Кирилова Кирова

42

Господин Димов Маринов

43

Дамян Ненчев Денев

44

Даниел Кръстев Богданов

45

Даниел Проданов Тодоров

46

Даниел Христов Чернев

47

Дарина Петкова Демирева

48

Дафина Петрова Иванова

49

Дафинка Алекова Стоянова

50

Деница Миленова Дженезова

51

Деница Христова Арангелова

52

Десислава Пламенова Манолова

53

Деяна Стойкова Желязкова

54

Диана Петкова Воденичарова

55

Димитра Янева Динева

56

Димитринка Стефанова Мускова

57

Димитринка Стоянова Иванова

58

Димитър Баев Желязков

59

Димитър Боянов Желев

60

Димитър Николаев Николов

61

Димитър Станчев Тодоров

62

Димитър Стойчев Русев

63

Димитър Ценов Георгиев

64

Димка Георгиева Стоянова                                

65

Димка Иванова Кирова

66

Димо Янакиев Димов

67

Димчо Тодоров Бараков

68

Динка Стоева Байкова

69

Диян Русев Русев

70

Диян Стоянов Минков

71

Дияна Димитрова Костадинова

72

Дойка Атанасова Иванова

73

Доника Радостинова Щерева

74

Донка Захариева Димитрова

75

Елена Дончева Георгиева

76

Елена Стоянова Георгиева

77

Елена Христова Дойчева

78

Еленка Филипова Янева

79

Емануил Йорданов Атанасов

80

Емил Спиридонов Николов

81

Емилия Живкова Тенева

82

Жасмина Йорданова Иванова

83

Желязко Колев Колев

84

Жечка Николова Купенова

85

Живко Димитров Жеков

86

Златина Георгиева Узунова

87

Златина Маринова Палова

88

Златка Великова Чочева

89

Златка Милева Илиева

90

Златка Минчева Ганева

91

Златко Петров Вълков

92

Златомир Радомиров Стайков

93

Ива Димитрова Апостолова

94

Ива Димитрова Кусева

95

Иван Божинов Вучев

96

Иван Георгиев Димитров

97

Иван Костадинов Наумов

98

Иван Кунчев Кунев

99

Иван Минчев Христов

100

Иван Страхилов Крумов

101

Иваничка Кънева Димитрова

102

Иванка Георгиева Тумбова

103

Иванка Стоянова Савова

104

Ивелин Балев Стоянов

105

Ивет Иванова Тодорова

106

Ирина Георгиева Вълкова

107

Йовка Петкова Лекова

108

Йордан Георгиев Трендафилов

109

Йордан Младенов Младенов

110

Калина Николаева Димитрова

111

Калина Русева Великова

112

Калина Тонева Мастикова

113

Калиопа Димитрова Кръстева

114

Камелия Константинова Матева

115

Катя Димитрова Данданова

116

Катя Иванова Катрева

117

Катя Стоянова Колева

118

Катя Тодорова Атанасова

119

Кирил Венелинов Иванов

120

Кирил Димитров Димитров

121

Кирил Стефанов Лалев

122

Кичка Димитрова Арнаудова

123

Константин Владимиров Туфков

124

Коста Янев Чонев

125

Костадинка Асенова Илиева

126

Красимир Атанасов Трифонов

127

Красимир Стефанов Христов

128

Красимира Стефанова Стефанова

129

Кремена Славчева Парушева

130

Лиляна Сотирова Трифонова

131

Лиляна Стоянова Калпакчиева

132

Магдалена Пламенова Кьосева

133

Мара Михалева Димова

134

Мариан Савов Кичуков

135

Марийка Кенова Младенова

136

Марина Здравкова Димитрова

137

Марионка Иванова Жекова

138

Мария Антонова Жълтонова

139

Мария Георгиева Каишева

140

Мария Димова Михова

141

Мария Колева Райнова

142

Мария Щерева Грунова

143

Мартин Андонов Бакров

144

Мехмед Селим Мустафа

145

Милена Вангелова Вангелова

146

Милена Василева Дамянова

147

Милена Николова Тумбова

148

Милка Ангелова Димитрова

149

Милчо Димитров Пантелеев

150

Мира Николова Василева

151

Мирена Генчева Маринова

152

Мирослав Дачев Давидов

153

Момчил Господинов Демирев

154

Муса Смаил Мустафа

155

Мустафа Мехмед Мехмед

156

Мустафа Хюсеин Мустафа

157

Мустафа Юмеров Салиев

158

Надежда Атанасова Гочева

159

Надя Димитрова Арабаджиева-Трендафилова

160

Нанка Ангелова Атанасова

161

Нанси Стефкова Великова

162

Наско Иванов Калоянов

163

Невена Рускова Стефанова

164

Неделчо Бенчев Иванов

165

Недим Шакиров Хасанов

166

Недялка Янчева Желева

167

Никодим Стоянов Стоянов

168

Никол Димова Маринчева

169

Никола Богданов Воденичаров

170

Никола Великов Илиев

171

Николай Атанасов Андреев

172

Николай Иванов Костов

173

Николай Николов Колев

174

Никълъс Николаев Андреев

175

Нина Димова Паунова

176

Нина Колева Михалева

177

Нина Костова Вълчева

178

Нойко Станев Караиванов

179

Оник Калуст Калустян

180

Осман Недимов Шакиров

181

Пенка Ангелова Михайлова

182

Пенка Иванова Палазова

183

Пенка Тонева Митева

184

Петко Иванов Минков

185

Петранка Илиева Тодорова

186

Петранка Митева Илиева

187

Петър Георгиев Димитров

188

Пламен Вътков Иванов

189

Пламен Желев Костадинов

190

Полина Миткова Проданова

191

Радка Дачева Костова

192

Радка Желязкова Кирякова

193

Радомир Христов Стайков

194

Радослав Атанасов Киряков

195

Радослава Христова Здравкова

196

Ралица Неделчева Манева

197

Рени  Златева Иванова

198

Ридван Хюсеин Мехмед

199

Росица Вълева Ценова

200

Росица Жекова Статева

201

Росица Иванова Димитрова

202

Румяна Иванова Иванова-Денева

203

Русанка Иванова Димитрова

204

Светлана Тодорова Данчева

205

Силвия Кръстева Георгиева

206

Силвия Петрова Грънчарова

207

Славей Димитров Канариев

208

Слави Атанасов Михалев

209

Славка Колева Лалева

210

Снежана Ромалдова Ченешкова

211

Соня Тодорова Славова

212

Спиридон Петров Николов

213

Стамат Кузманов Стаматов

214

Станислав Красимиров Дюлгерски

215

Станка Георгиева Василева

216

Станка Йорданова Партовска

217

Станчо Стоянов Андреев

218

Стела Георгиева Георгиева

219

Стела Неделчева Хаджиева

220

Стефка Маринова Чернева

221

Стефка Стоянова Боева

222

Стойка Вълчева Страшникова

223

Стоян Георгиев Йовчев

224

Стоян Желязков Димитров

225

Стоян Неделчев Иванов

226

Стоянка Йорданова Манолова

227

Стоянка Христова Палашева

228

Султанка Новакова Стоянова

229

Сюлейман Мустафа Кьосе

230

Таня Димитрова Грунова

231

Таня Стаматова Шошолова

232

Татяна Димитрова Янева

233

Татяна Николаева Радева

234

Татяна Петрова Тенева

235

Теодор Иванов Ковачев

236

Теодора Иванова Желева

237

Тодор Димитров Кехайов

238

Тодор Любомиров Пухов

239

Тодор Николов Кехайов

240

Тодор Станчев Тодоров

241

Тодорка Желева Милева

242

Тонка Ганчева Димитрова

243

Тотка Петрова Динева

244

Тошко Николов Дойчев

245

Траяна Миленова Кръстева

246

Трифон Иванов Михов

247

Фаня Страхилова Кирилова

248

Филип Щерев Ралев

249

Христина Борисова Иванова

250

Христина Динкова Грудова

251

Христина Минкова Минкова

252

Христо Иванов Касъров

253

Христо Николов Иванов

254

Цвета Иванова Боева

255

Цветелина Пенова Ралева

256

Цветелина Тихомирова Николова

257

Чанка Полихронова Христова

258

Яни Добринов Кръстев

259

Янислав Михайлов Янев

260

Янка Славова Желязкова

261

Янко Михайлов Янков

262

Аксел Тунжаев Хасанов

263

Анка Василева Ангелова

264

Ариф Сали Али

265

Атанас Лазаров Налбантов

266

Атанас Люцканов Бирников

267

Благой Георгиев Кехайов

268

Валентин Стоянов Чапразлиев

269

Величка Добрева Банчева

270

Величка Стоянова Шурелова

271

Веселин Весков Петков

272

Владимир Василев Димитров

273

Генади Любомиров Юренски

274

Георги Ангелов Ангелов

275

Георги Димитров Бъчваров

276

Георги Петров Боев

277

Георги Теодосиев Попов

278

Гергана Асенова Чапразлиева

279

Гергана Тонева Савева

280

Данчо  Бориславов Дурев

281

Деница Златкова Манева

282

Джеврие Смаилова Акиф

283

Димитър Александров  Стефанов

284

Димитър Василев Стоянов

285

Добринка Райкова Купенова

286

Емне Мехмед Джевдет

287

Желязко Петков Шумков

288

Живко Костадинов Георгиев

289

Златина Мирчева Димитрова

290

Златко Милчев Георгиев

291

Златомира Иванова Иванова

292

Зоя Василева Генова

293

Ивайло Симеонов Жеков

294

Иван Борисов Стоянов

295

Иванка Желязкова Атанасова

296

Ивелина Златкова Манева

297

Ирина Стайкова Славова

298

Йоан Венелинов Савев

299

Йосиф Назем Шокеир

300

Калин Илиянов Караманов

301

Калина Василева Шаренкова

302

Калоян Бориславов Стоянджов

303

Катя Янчева Динева

304

Константин Христов Благоев

305

Костадин Николов Димаров

306

Красимир Георгиев Митев

307

Красимира Захариева Михайлова

308

Красимира Славова Русева

309

Марио Делянов Морфов

310

Марион Петрова Цветкова

311

Мария Йорданова Вълкова

312

Мария -Михаела Дамянова Дамянова

313

Марияна Владимирова Дудева

314

Минчо Великов Ганев

315

Мирослав Златинов Николов

316

Моньо Стоилов Михайлов

317

Нериман Хасан Юмер

318

Николай Светлинов Георгиев

319

Николай Стефанов Панайотов

320

Пенка Христова Бирникова

321

Радина Георгиева Стойкова

322

Радка Петрова Кичева

323

Рафет Мустафа Хюсеин

324

Росен Кунев Русев

325

Румен Димитров Димитров

326

Румяна Стоянова Димитрова

327

Руси Добрев Русев

328

Русияна Христова Коларова

329

Силвия Радославова Колева

330

Слави Славов Василев

331

Славина Станчева Неделчева

332

София Станчева Михайлова

333

Станчо Илиев Симеонов

334

Стефан Асенов Асенов

335

Стефан Драгомиров Георгиев

336

Стефка Иванова Стойчева

337

Стоил Монев Михайлов

338

Стоян Стоянов Тодоров

339

Стоянка Атанасова Петкова

340

Сюлейман Мехмедали Сюлейман

341

Теодора Дамянова Дамянова

342

Теодора Миленова Йорданова

343

Тодор Добрев  Русев

344

Тодор Иванов Киров

345

Тодор Мартинов Богоев

346

Тулче Иляз Моллаюсеин

347

Фана Стоянова Чобанова

348

Фатме Фикри Мустафа

349

Христо Николов Славов

350

Цветан Николаев Киров

351

Юнзюле Хюсеин Чапраз

352

Яна Пенчева Пенчева

353

Янаки Димитров Янев

354

Янислав Иванов Михалев

355

Янка Янева Апостолова

 

ОТКАЗВА да регистрира 15 броя застъпници поради повторно регистриране в приложения списък.

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 12.11.2021 в 11:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения