Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 187 – ПВР/НС
Бургас, 09.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция ПП „ДПС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпил е списък № 01 на упълномощени представители в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас от ПП „ДПС“ с вх. № 259/ 09.11.2021г. Списъкът е представен и на технически  носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври  2021 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 202 /двеста и два/ броя упълномощени представители в изборите за  президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на ПП „ДПС“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 229 / 09.11.2021 г.

2

АХМЕД АЛИ АЛИ

 230 / 09.11.2021 г.

3

ХРИСТО САШЕВ МАРИНОВ

 231 / 09.11.2021 г.

4

ЧАНИ ДИМОВ СТОЙЧЕВ

 232 / 09.11.2021 г.

5

ОРХАН МЕХМЕД ДЖЕФЕР

 233 / 09.11.2021 г.

6

НУРФЕТ ХАККЪ ДЕРМЕНДЖИ

 234 / 09.11.2021 г.

7

МАГДАЛЕНА СЕНКОВА ЙОРДАНОВА

 235 / 09.11.2021 г.

8

КИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 236 / 09.11.2021 г.

9

ВЕЙСЕЛ ХЮСЕИН ВЕЙСЕЛ

 237 / 09.11.2021 г.

10

БЛАГОЙ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

 238 / 09.11.2021 г.

11

ИЛИЯН КОСТОВ МАРИНОВ

 239 / 09.11.2021 г.

12

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА

 240 / 09.11.2021 г.

13

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ЛАЙКОВ

 241 / 09.11.2021 г.

14

ДЖЕМ СЮЛЕЙМАНОВ МУСТАФОВ

 242 / 09.11.2021 г.

15

АБИБЕ ОСМАН АМЗА

 243 / 09.11.2021 г.

16

ХЮСЕИН МУСТАФА ФЕТОВ

 244 / 09.11.2021 г.

17

ОРХАН ХАЛИЛ ХОДЖА

 245 / 09.11.2021 г.

18

ЖИВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

 246 / 09.11.2021 г.

19

РУМЯНА ДИМЧЕВА ЖЕЛЕВА

 247 / 09.11.2021 г.

20

ДЖЕМИЛ МЮМЮН КЕНАН

 248 / 09.11.2021 г.

21

МЮМЮН ХАЛИМ ХЮСЕИН

 249 / 09.11.2021 г.

22

АНГЕЛ НАСКОВ МАДЖАРОВ

 250 / 09.11.2021 г.

23

УМАНИ ХЮМЕТ ХАЛИЛ

 251 / 09.11.2021 г.

24

РУЖДИ ЯКЪП АЛИ

 252 / 09.11.2021 г.

25

МАТЕЙ МИТКОВ СТОЯНОВ

 253 / 09.11.2021 г.

26

АНИФЕ МЕХМЕДОВА САЛИМОВА

 254 / 09.11.2021 г.

27

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА РАЧЕВА

 255 / 09.11.2021 г.

28

ГАЛЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА

 256 / 09.11.2021 г.

29

РЕМЗИ БАЙРЯМОВ СИНАПОВ

 257 / 09.11.2021 г.

30

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 258 / 09.11.2021 г.

31

МЪСТЪН МЕХМЕД ТОПАЛ

 259 / 09.11.2021 г.

32

МАРИАНА РУМЕНОВА КУЮМДЖИЕВА

 260 / 09.11.2021 г.

33

Ердал Али Юсуф

 261 / 09.11.2021 г.

34

Елена Гинова Арабова

 262 / 09.11.2021 г.

35

Димитър Стоянов Николов

 264 / 09.11.2021 г.

36

АНГЕЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

 266 / 09.11.2021 г.

37

Станчо Милев Иванов

 267 / 09.11.2021 г.

38

Мильо Минков Стоянов

 268 / 09.11.2021 г.

39

Асен Митков Андонов

 269 / 09.11.2021 г.

40

Пенка Русева Апостолова

 270 / 09.11.2021 г.

41

АЗЗЕ МЕХМЕД ЮМЕР

 271 / 09.11.2021 г.

42

Розалина Мартинова Михайлова

 272 / 09.11.2021 г.

43

Мехмед Ремзи Али

 273 / 09.11.2021 г.

44

АЙШЕН РЕМЗИ ХАЛИЛ

 274 / 09.11.2021 г.

45

Николина Сашева Йорданова

 275 / 09.11.2021 г.

46

Исми Исмаилова Юмерова

 276 / 09.11.2021 г.

47

Ислям Кадиров Юмеров

 277 / 09.11.2021 г.

48

Атанаска Минчева Караколева

 278 / 09.11.2021 г.

49

Осман Хасанов Адилов

 279 / 09.11.2021 г.

50

Фатме Исмаилова Адилова

 280 / 09.11.2021 г.

51

Минчо Бисеров Солаков

 281 / 09.11.2021 г.

52

Габриела Миткова Солакова

 282 / 09.11.2021 г.

53

Златка Бисерова Солакова

 283 / 09.11.2021 г.

54

Живко Минчев Солаков

 284 / 09.11.2021 г.

55

Севилджан Юмерова Зекириева

 285 / 09.11.2021 г.

56

Симеон Сашев Щерев

 286 / 09.11.2021 г.

57

Шерафет Асан Мехмед

 287 / 09.11.2021 г.

58

Ибрахим Милен Шерафет

 288 / 09.11.2021 г.

59

МИЛЕН ИВОВ СЕРБЕЗОВ

 289 / 09.11.2021 г.

60

Събчо Асенов Атанасов

 290 / 09.11.2021 г.

61

Орхан Юсуф Мемиш

 291 / 09.11.2021 г.

62

Стоянка Илчева Михова

 292 / 09.11.2021 г.

63

Михаил Куртев Йорданов

 293 / 09.11.2021 г.

64

Миран Зарков Качаров

 294 / 09.11.2021 г.

65

Емрах Алиев Амедов

 295 / 09.11.2021 г.

66

Ахмед Шукри Мемиш

 297 / 09.11.2021 г.

67

Матьо Тодоров Чакъров

 298 / 09.11.2021 г.

68

Асен Йосков  Топалов

 299 / 09.11.2021 г.

69

Петър Ивайлов Караславов

 300 / 09.11.2021 г.

70

САМУИЛ МИХАИЛОВ АСЕНОВ

 301 / 09.11.2021 г.

71

Халил Сали Сали

 302 / 09.11.2021 г.

72

АСАН ИСМАИЛ ХАСАН

 303 / 09.11.2021 г.

73

Хубен Рашков Енчев

 304 / 09.11.2021 г.

74

НЕЖДЕТ ШУКРЮ МЕМИШ

 305 / 09.11.2021 г.

75

РУЖИН ВАЛЕНТИНОВ МАНУШЕВ

 306 / 09.11.2021 г.

76

Хасан Ахмедов Узунов

 307 / 09.11.2021 г.

77

Костадин Георгиев Георгиев

 308 / 09.11.2021 г.

78

Алипи Бойков Шахпазов

 309 / 09.11.2021 г.

79

Мартин Христов Чолаков

 310 / 09.11.2021 г.

80

ЛЕВЕН ВАЛЕРИЕВ ЗУРНАДЖИЕВ

 311 / 09.11.2021 г.

81

Мехмед Али Ахмед

 312 / 09.11.2021 г.

82

АХМЕТ МАХМУТ МАХМУТ

 313 / 09.11.2021 г.

83

Неждет Ахмед Мемиш

 314 / 09.11.2021 г.

84

МИТКО ИЛАРИОНОВ ДЖАМБАЗОВ

 315 / 09.11.2021 г.

85

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ТЮЛЕВ

 316 / 09.11.2021 г.

86

Росен Емилов Илиев

 317 / 09.11.2021 г.

87

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ЯНЧЕВА

 318 / 09.11.2021 г.

88

Нури Вели Тюли

 319 / 09.11.2021 г.

89

Емилия Красимирова Мемишова

 320 / 09.11.2021 г.

90

Шукри Ахмед Мемиш

 321 / 09.11.2021 г.

91

ДЖЕНГИС МИЛАНОВ АНДРЕЕВ

 322 / 09.11.2021 г.

92

Мустан Осман Камбур

 323 / 09.11.2021 г.

93

РАСИМ АКИФ АПТУЛА

 324 / 09.11.2021 г.

94

Иван Гришев Атанасов

 325 / 09.11.2021 г.

95

Мехмед Султанков Чиновлиев

 327 / 09.11.2021 г.

96

Мустафа Харизанов Деведжиев

 328 / 09.11.2021 г.

97

Милен Ангелов Асенов

 329 / 09.11.2021 г.

98

СЪБИН МАРТИНОВ ЙОСИФОВ

 330 / 09.11.2021 г.

99

ОГНЯН БЕЛЧИНОВ СЕРБЕЗОВ

 331 / 09.11.2021 г.

100

Радостин Асенов Кулов

 332 / 09.11.2021 г.

101

Ерол Неждет Хасан

 333 / 09.11.2021 г.

102

Явор Димитров Пантелеев

 334 / 09.11.2021 г.

103

Георги Венциславов Топалов

 335 / 09.11.2021 г.

104

Калоян Пламенов Кръстев

 336 / 09.11.2021 г.

105

Мустафа Исмаил Шакир

 337 / 09.11.2021 г.

106

Таня Илиева Михова

 338 / 09.11.2021 г.

107

Анифе Неждет Хасан

 339 / 09.11.2021 г.

108

Зейджан Халил Хасан

 340 / 09.11.2021 г.

109

Ибрям  Шабан Исмаил

 341 / 09.11.2021 г.

110

Октай Джемилов Хасанов

 342 / 09.11.2021 г.

111

Георги Йорданов Фратев

 343 / 09.11.2021 г.

112

ГЕРМАН РАЙКОВ РАЙЧЕВ

 344 / 09.11.2021 г.

113

Асен Демирев Костов

 345 / 09.11.2021 г.

114

АТАНАС КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

 346 / 09.11.2021 г.

115

Мелиха Себайдин Русева

 347 / 09.11.2021 г.

116

Милен  Стефанов Фердинандов

 348 / 09.11.2021 г.

117

Ясен Миленов Фердинандов

 349 / 09.11.2021 г.

118

Красимир Величков Стоянов

 350 / 09.11.2021 г.

119

Мартин Юлиянов Арабаджиев

 351 / 09.11.2021 г.

120

Красимир Севдалинов Русев

 352 / 09.11.2021 г.

121

Джюнейт Гюлтекин Шабан

 353 / 09.11.2021 г.

122

Халил  Енвер Шабан

 354 / 09.11.2021 г.

123

Мехмед Мустафа Хюсеин

 355 / 09.11.2021 г.

124

Ахмед Невим Узун

 356 / 09.11.2021 г.

125

Селим Юсуфов Исуф

 357 / 09.11.2021 г.

126

Ремзи Ферхан Пюскюлю

 358 / 09.11.2021 г.

127

Хюсеин Хасан Мустафа

 359 / 09.11.2021 г.

128

Халил Реджеб Халил

 360 / 09.11.2021 г.

129

АХМЕД АЛИРИЗА МЕХМЕД

 361 / 09.11.2021 г.

130

Редван Руждие Сербез

 362 / 09.11.2021 г.

131

Смаил Кемал Хюмет

 363 / 09.11.2021 г.

132

Ахмед Мехмед Мустафа

 364 / 09.11.2021 г.

133

Хюсеин Якуб Хюсеин

 365 / 09.11.2021 г.

134

Нуретин Метин Пюскюлю

 366 / 09.11.2021 г.

135

Адем Ърфан Мехмед

 367 / 09.11.2021 г.

136

Сали Назим Сали

 368 / 09.11.2021 г.

137

Мехмед Енвер Шабан

 369 / 09.11.2021 г.

138

Ремзи Исуф Пюскюлю

 370 / 09.11.2021 г.

139

Илкин Мустафа Тащан

 371 / 09.11.2021 г.

140

Борислав Манолов Николов

 372 / 09.11.2021 г.

141

Кадир Сами Мюмюн

 373 / 09.11.2021 г.

142

Ресмия Мустафа Ахмед

 374 / 09.11.2021 г.

143

Мюмюн Сами Мюмюн

 375 / 09.11.2021 г.

144

Сабри Сами Мюмюн

 376 / 09.11.2021 г.

145

Себахатин Аптула Юсеин

 377 / 09.11.2021 г.

146

Айше Мустафа Георгиева

 378 / 09.11.2021 г.

147

Халил Адем Азис

 379 / 09.11.2021 г.

148

Ерджеп Исмаил Исмаил

 380 / 09.11.2021 г.

149

Ахмедали Юсуф Якуб

 381 / 09.11.2021 г.

150

НИХАТ НУРЛА ХАСАН

 382 / 09.11.2021 г.

151

Осман Мюмюн Реджеб

 383 / 09.11.2021 г.

152

Ерджан Рамадан Сали

 384 / 09.11.2021 г.

153

Мехмед Мустафа Сербез

 385 / 09.11.2021 г.

154

Есра Анифе Мустафа

 386 / 09.11.2021 г.

155

Ибрям Басри Ибрям

 387 / 09.11.2021 г.

156

Али Фикрет Топчу

 388 / 09.11.2021 г.

157

Мюрифе Исмет Кямил

 389 / 09.11.2021 г.

158

Хава Бейти Фехми

 390 / 09.11.2021 г.

159

Фикрет Сали Халил

 391 / 09.11.2021 г.

160

Севил Адем Хасан

 392 / 09.11.2021 г.

161

Ремзи Мюмюн Мюмюн

 393 / 09.11.2021 г.

162

Фахри Аднан Фахри

 394 / 09.11.2021 г.

163

Василка Йорданова Стоянова

 395 / 09.11.2021 г.

164

Зоя Йорданова Комитова

 396 / 09.11.2021 г.

165

Гинка Владимирова Комитова

 397 / 09.11.2021 г.

166

ИВО НАНЕВ ПОПОВ

 398 / 09.11.2021 г.

167

Анета Иванова Попова

 399 / 09.11.2021 г.

168

ЖЕЧКА ПАНТЕЛЕЕВА ИБРЯМОВА

 400 / 09.11.2021 г.

169

ДИЯНА АСЕНОВА КОМИТОВА

 401 / 09.11.2021 г.

170

Елена Христова Тодорова

 402 / 09.11.2021 г.

171

Росица Илиева Радева

 403 / 09.11.2021 г.

172

Васил Иванов Демирев

 404 / 09.11.2021 г.

173

МИНЧО ТАНЕВ АТАНАСОВ

 405 / 09.11.2021 г.

174

МУСТАФА АХМЕД ХЮСЕИН

 406 / 09.11.2021 г.

175

Али Махмуд Ахмед

 407 / 09.11.2021 г.

176

Расим Махмудов Махмудов

 408 / 09.11.2021 г.

177

СТОЯН АНДОНОВ ДЕМИРЕВ

 409 / 09.11.2021 г.

178

АНТОН СТОЯНОВ ДЕМИРЕВ

 410 / 09.11.2021 г.

179

Димитър Йорданов Стоянов

 411 / 09.11.2021 г.

180

Сергей Ангелов Петков

 412 / 09.11.2021 г.

181

Ангел Желязков Апостолов

 413 / 09.11.2021 г.

182

ОНУР НИХАТ ЧОЛАК

 414 / 09.11.2021 г.

183

Ангел Маринов Караджов

 415 / 09.11.2021 г.

184

Златка Маринова Чолак

 416 / 09.11.2021 г.

185

Павлина Росенова Комитова

 417 / 09.11.2021 г.

186

АСЕН ПЛАМЕНОВ КИЧУКОВ

 418 / 09.11.2021 г.

187

САШО ЖЕЛЯЗКОВ АПОСТОЛОВ

 419 / 09.11.2021 г.

188

Анета Георгиева Караджова

 420 / 09.11.2021 г.

189

ФИРИЗЕ МАХМУДОВА ДЕМИРЕВА

 421 / 09.11.2021 г.

190

Стоян Йосифов Караджов

 422 / 09.11.2021 г.

191

Зоя Христова Мандова

 424 / 09.11.2021 г.

192

Александър Христов Маджаров

 425 / 09.11.2021 г.

193

Горан Илиев Карталов

 426 / 09.11.2021 г.

194

Гинка Лъчезарова Христова

 427 / 09.11.2021 г.

195

Величка Михайлова Ангелова

 428 / 09.11.2021 г.

196

Манол Стоянов Ангелов

 429 / 09.11.2021 г.

197

Анета Динкова Ангелова

 430 / 09.11.2021 г.

198

Йордан Тодоров Стоянов

 431 / 09.11.2021 г.

199

Манол Димитров Чолаков

 432 / 09.11.2021 г.

200

Юлияна Христова Ангелова

 433 / 09.11.2021 г.

201

Марин Милев Йорданов

 434 / 09.11.2021 г.

202

ВЛАДИМИР МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

 435 / 09.11.2021 г.

 

 

         Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения