Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 17-ПВР/НС
Бургас, 02.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии и ръководствата им в община Приморско и разпределението им между партиите и коалициите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 ИК, във вр. с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните ПСИК), Районна избирателна комисия– Бургас

 

РЕШИ:

 

1.Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без съставите на 5-членните ПСИК) в община Приморско за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните ПСИК) в зависимост от броя избиратели, както следва:

- Общ брой на членове на СИК 73 бр., и ръководства на СИК в т.ч. председатели, зам. председатели и секретари общо 27 бр.

- 4 бр. СИК по 7 членове

- 5 бр. СИК по 9 членове  

 

2.Утвърждава разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК съгласно Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. (без съставите на 5-членните ПСИК), при следното съотношение между партиите и коалициите:

 

А. Места за всички членове на СИК (без ПСИК)

 

Община

Приморско

Бр. членове СИК

ПП “Има такъв народ“

Коалиция „Герб- СДС“

Коалиция „БСП за България“

Коалиция “Демократична България-Обединение“

ПП“ДПС“

Коалиция “Изправи се!Мутри вън!"

 

73

18

17

10

10

9

9

 

След първоначалното разпределение, бе получен остатък от двама членове на СИК. РИК-Бургас извърши допълнително преразпределение, както следва: предвид най-големия остатък, по едно допълнително място в СИК се определя за ПП “Има такъв народ“ и Коалиция “Демократична България-Обединение“.

Б. Места в ръководствата на СИК (без ПСИК)

Община

Приморско

Бр. членове в ръководствата на СИК

 

ПП “Има такъв народ“

Коалиция „Герб -СДС“

Коалиция „БСП за България“

Коалиция „Демократична България-Обединение“

ПП „ДПС“

Коалиция “Изправи се!Мутри вън!"

 

27

7

7

4

4

3

2

След първоначалното разпределение, бе получен остатък от двама членове в ръководство на СИК. РИК-Бургас, като съобрази, че най-голям остатък имат Коалиция „Демократична България-Обединение“ и Коалиция “Изправи се! Мутри вън!", извърши допълнително преразпределение, както следва: по едно допълнително място в ръководството на СИК се определя за всяка от двете политически формации.

3.С документите на хартиен носител от проведените консултации при кмета на съответната община за разпределяне квотите на партиите в секционните комисии, в РИК-Бургас да се представят в електронен вид, както следва:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на съответните общини за състави на СИК, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК, в т.ч. длъжност в комисията и партията/коалицията, която ги предлага, съгласно единен образец на таблица (Приложение № 1), утвърден с решение №7 ПВР-НС на РИК от 30.09.2021 г.;

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 02.10.2021 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 073– ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

  • № 072– ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: промени в състави на СИК – Община Бургас за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

  • № 071– ПВР/НС / 21.10.2021

    относно: промени в състави на СИК – Община Карнобат за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас

всички решения