Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 145 – ПВР/НС
Бургас, 05.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. № 1-5/05.11.2021г., в 14:20 ч. /Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“  в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 248 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

            РЕГИСТРИРА  247 /двеста четиридесет и седем/ брой ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Пенка Николова Тодорова

2

Здравка Ванева Иванова

3

Кристина Паунова Запрянова

4

Иванка Иванова Млекарска

5

Керанка Христова Георгиева

6

Диян Любомиров Петров

7

Полимена Георгиева Перпериева

8

Христо Танев Христов

9

Владислав Викторов Бонев

10

Тодорка Минкова Пачева

11

Ваня Пламенова Куршумова

12

Нели Йосифова Сидерова

13

Петър Иванов Калчев

14

Христо Маринов Томов

15

Деспа Георгиева Колева

16

Димчо Стоянов Томов

17

Стойка Марчева Маринова

18

Снежанка Славева Иванова

19

Кристина Димитрова Атанасова

20

Донка Недялкова Костадинова

21

Андон Янакиев Янакиев

22

Гинка Иванова Томова

23

Анастасия Димитрова Янакиева

24

Мария Христова Томова

25

Зоя Христова Янева

26

Стойка Калчева Свирецова

27

Иван Михаилов Михалев

28

Гергана Минчева Михалева

29

Тодор Николов Урдов

30

Марин Георгиев Камбуров

31

Тодорка Темелкова Урдова

32

Георги Маринов Камбуров

33

Иван Димитров Димитров

34

Станка Чанкова Димитрова

35

Марийка Стоянова Стефанова

36

Мариана Тодорова Личева

37

Кристиян Димитров Димитров

38

Стоян Колев Колев

39

Красимир Делчев Янков

40

Еленка Петрова Йорданова

41

Василка Атанасова Стоянова

42

Марина Стайкова Николова

43

Надежда Евгениевна Лаловска

44

Ташка Чернева Димова

45

Калинка Георгиева Андреева

46

Стоянка Димитрова Спасова

47

Апостол Дончев Спасов

48

Живка Атанасова Стоянова

49

Христо Вълков Михайлов

50

Здравко Връбчев Станев

51

Дафинка Димитрова Главанска

52

Коста Тодоров Димов

53

Таньо Стоянов Бенев

54

Яни Георгиев Генчев

55

Георги Демирев Маринов

56

Желка Желева Татеосян

57

Веселин Янев Желязков

58

Стоянка Николова Русева

59

Стоянка Тодорова Лъджева

60

Валентина Йорданова Лищева

61

Витка Кирилова Лищева

62

Виолетка Иванова Стоянова

63

Пройко Кирилов Лищев

64

Иван Стоянов Стоянов

65

Димитър Константинов Кършев

66

Юлия Георгиева Молдованова

67

Тодор Райков Райков

68

Мария Надкова Райкова

69

Валентин Неделчев Стойчев

70

Костадин Желчев Димитров

71

Ирена Иванова Бешева

72

Георги Иванов Георгиев

73

Тодор Йорданов Стоянов

74

Здравка Тодорова Чолакова

75

Роза Радева Танева

76

Минка Георгиева Атанасова

77

Тихомира Димитрова Златева

78

Здравка Стоилова Георгиева

79

Светлан Минков Костов

80

Иван Димитров Иванов

81

Станка Георгиева Иванова

82

Николета Максимова Вангелова

83

Галина Тодорова Стоянова

84

Николина Николова Дичева-Георгиева

85

Марина Петрова Халачева

86

Станислав Георгиев Татаров

87

Ирина Стоянова Велкова

88

Янко Василев Велков

89

Здравка Георгиева Петрова

90

Зорница Руменова Златева

91

Георги Михайлов Дачев

92

Петя Петкова Лазарова

93

Камелия Живкова Кръстева

94

Кирил Иванов Ташев

95

Алекси Тодоров Калоянов

96

Живка Димитрова Вулова

97

Донка Жекова Жекова

98

Иван Нестеров Ставрев

99

Галина Димитрова Железова

100

Станчо Иванов Станчев

101

Станко Николов Вълчев

102

Радостинка Стоянова Стоянова

103

Желязка Иванова Канева

104

Ташка Жекова Ружева

105

Жулиета Дженкова Средкова

106

Ралица Маринова Неделчева

107

Ивелина Маринова Гонзова

108

Йорданка Георгиева Пеева

109

Гергана Валентинова Атанасова

110

Евгени Атанасов Атанасов

111

Донка Иванова Динева

112

Доника Цанкова Иванова

113

Марийка Димитрова Стоянова

114

Пеньо Михайлов Полименов

115

Дияна Гошева Георгиева-Иванова

116

Елена Димитрова Велева

117

Събка Стоянова Урдова

118

Елена Кръстева Дачева

119

Динка Драгова Петкова

120

Драгомир Николов Петков

121

Деница Златкова Иванова

122

Мима Симеонова Иванова

123

Вартануш Гарабед Жунгурдиян

124

Недялка Германова Валярова

125

Марийка Жекова Минчева

126

Галя Иванова Минкова

127

Станка Иванова Димитрова

128

Никола Апостолов Филипов

129

Дарина Петрова Овчарова

130

Пенка Енчева Гайдарова

131

Станка Василева Иванова

132

Донка Тончева Михова

133

Веселин Стоянов Кехайов

134

Ганка Бенчева Коралска

135

Йорданка Илиева Димитрова

136

Дарина Атанасова Мегданска-Чолакова

137

Мара Стоянова Ангелова

138

Валентина Кондева Атанасова

139

Васил Георгиев Христов

140

Генка Павлова Пехливанова

141

Иванка Гюрова Пехливанова

142

Аня Георгиева Георгиева

143

Станислава Василева Люцканова

144

Йорданка Петрова Морфина

145

Ивета Пламенова Йоргова

146

Нина Цвяткова Йоргова

147

Янка Жечева Кирякова

148

Диляна Цветанова Бузова

149

Божидар Диянов Великов

150

Яни Миленов Бахов

151

Пламен Стефанов Мирчев

152

Андон Димитров Калчев

153

Жулиета Иванова Николова

154

Ваня Стойкова Ламбова

155

Славейка Драганова Атанасова

156

Ваньо Андрейчев Костадинов

157

Катя Василева Костадинова

158

Диян Христов Димов

159

Иван Иванов Томов

160

Венета Петрова Стойкова

161

Неделчо Петров Митев

162

Денислава Гочева Стоянова

163

Надежда Валентинова Георгиева

164

Яница Георгиева Стойкова

165

Димитринка Богоева Манолова

166

Ивелина Манолова Манолова

167

Радостина Петкова Коджабашева

168

Радостина Господинова Господинова-Славова

169

Генка Христова Димитрова

170

Лазарина Ангелова Ганева

171

Мария Иванова Бобойчева

172

Веселинка Георгиева Костова

173

Иван Христов Овчаров

174

Злати Стоянов Димитров

175

Марийка Лазарова Ганева

176

Петко Димитров Димитров

177

Даяна Веселинова Костова

178

Виолета Георгиева Костадинова

179

Божидар Стамов Мавров

180

Владимир Петров Петрушев

181

Добромира Танева Танева

182

Красимир Георгиев Гроздев

183

Румяна Дочева Гроздева

184

Венелин Иванов Енев

185

Павел-Божидар Александров-Коджабашев

186

Димо Кунев Кунев

187

Христиан Василев Стойчев

188

Васил Георгиев Стойчев

189

Евгения Стоянова Карайчева

190

Петър Колев Русев

191

Колю Петров Русев

192

Недка Иванова Сталева

193

Миглена Маринова Маринова

194

Кристиян Павлов Иванов

195

Божана Ангелова Димитрова

196

Гинка Константинова Димитрова

197

Златка Константинова Анастасова

198

Катя Пенева Милева

199

Калинка Георгиева Димитрова

200

Гочо Георгиев Манолов

201

Желязка Чернева Георгиева

202

Станка Чернева Грозева

203

Ваньо Стоянов Стоянов

204

Войка Войнова Стоянова

205

Димитър Пенков Йорданов

206

Димитринка Стефанова Обретенова

207

Стоян Ванев Стоянов

208

Кристиян Янчев Николов

209

Върбина Стойнова Миткова

210

Георги Киров Градев

211

Евгени Симеонов Чавдаров

212

Стоян Георгиев Богоев

213

Красимира Георгиева Великова

214

Димитринка Василева Чавдарова

215

Христо Пламенов Панайотов

216

Янка Стоянова Янкова

217

Мирослава Георгиева Добрева

218

Дияна Димитрова Парашкевова

219

Григор Костадинов Пеев

220

Сталин Георгиев Пенев

221

Фросина Иванова Стойчева

222

Георги Захов Стефанов

223

Георги Господинов Динков

224

Недялка Станкова Стефанова

225

Александър Георгиев Александров

226

Стойка Иванова Станева

227

Георги Маринов Димов

228

Павлинка Паскалева Калоянова

229

Илияна Костадинова Москова

230

Анка Димитрова Иванова

231

Донка Минчева Иванова

232

Недялка Иванова Димитрова

233

Златка Янакиева Петрова

234

Федка Недялкова Стоянова

235

Иванка Ангелова Димитрова

236

Мариян Маринов Йорданов

237

Стоян Пеев Стоянов

238

Семо Кирилов Шишков

239

Виктор Кирилов Шишков

240

Данаил Николаев Иванов

241

Мария Николова Маринова

242

Тодорка Костадинова Иванова

243

Татяна Стоянова Великова

244

Антоанета Георгиева Колева

245

Светла Кирилова Николова

246

Радостина Дечкова Демирева

247

Илина Петрова Михайлова

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

ОТКАЗВА регистрацията на 1 /един/ застъпник под номер 67 поради съвпадение на предложението под номер 55.

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 05.11.2021 в 23:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения