Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 143 – ПВР/НС
Бургас, 05.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „Движение за права и свободи“ за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г. във втори избирателен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. № 2-1/05.11.2021г., в 11.35 ч. /Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от ПП „Движение за права и свободи“   в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 149 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

            РЕГИСТРИРА  149 /сто четиридесет и девет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от ПП „Движение за права и свободи“  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Юсеин Юсеин Юсеин

2

Кадир Мохамед Юсеин

3

Ереджеб Аптали Ахмед

4

Зюмбюл Ариф Ахмед

5

Акиф Реджеб Акиф

6

Бюлент Айдън Дормуш

7

Мехмед Муслу Мехмед

8

Якуб Ислям Якуб

9

Турхан Байрям Фаик

10

Ружди Хасан Ахмед

11

Дениз Ремзи Хайрула

12

Исмаил Али Саид

13

Еджем Мюмюн Ахмед

14

Юсеин Халил Мурад

15

Лейля Юсеинова Исмаилова

16

Айгюл Мюмюн Ахмед

17

Мехмед Бейсимов Османов

18

Адем Рамадан Ферад

19

Атче Якъб Халимова

20

Шенай Шабан Нуриева

21

Емине Мустафа Юзеир

22

Мюмюне Местанова Ахмед

23

Ремзи Мехмедов Емурлов

24

Юзейме Смаил Ахмед

25

Тонка Георгиева Колева

26

Зейнеб Хюсеин Осман

27

Ереджеб Хюмет Исмаил

28

Юмер Хюсеин Мустафа

29

Джелил Хамди Ереджеб

30

Айтен Ахмед Садула

31

Халил Шабан Шабан

32

Гюнайдън Мехмед Рамадан

33

Серфет Мюмюн Кадир

34

Межди Юсеин Ахмед

35

Сунер Фикрет Али

36

Хилми Ердал Мехмед

37

Шефкет Шабан Ферад

38

Нурхан Фехим Нурулла

39

Севгинар Нури Сюлейман

40

Редви Мустафов Ферадов

41

Севинч Шукри Руфадова

42

Шерифе Шабан Ферад

43

Реджеб Фикрет Изет

44

Фатме Юмер Мехмед

45

Ремзие Ремзиева Мюмюн

46

Емине Исмаилова Аксу

47

Хасан Сали Сюлейман

48

Сали Ахмед Ахмед

49

Гюлхан Сюлейманова Реджебова

50

Мехмед Мюмюн Джелатинов

51

Осман Селим Мехмед

52

Емине Мехмед Мехмедемин

53

Ереджеб Селим Исмаил

54

Селвер Адемова Салиева

55

Мустафа Мехмед Исмаил

56

Хабибе Рамаданова Селим

57

Самет Шабан Сърак

58

Мехмед Исмаил Мехмед

59

Селим Осман Осман

60

Мехмед Белгин Молла

61

Али Шериф Симитчи

62

Салим Азис Салим

63

Халит Мухамет Дуран

64

Мустафа Мехмед Назиф

65

Танер Мюстахиб Дурмуш

66

Джевджет Хасан Мехмед

67

Нурсел Даиб Мустафа

68

Айшен Бейхан Мустафа

69

Кирил Андреев Димитров

70

Асан Ибриям Осман

71

Али Салим Марем

72

Емине Хабил Христем

73

Халилибрям Вели Мехмед

74

Рухи Мехмед Ахмед

75

Фатме Ахмед Байрям

76

Салим Хасан Хаджихамид

77

Исмаил Еминов Исмаилов

78

Исмаил Ахмет Исмаилов

79

Юсню Юсеин Айваз

80

Чанко Асенов Огнянов

81

Христо Апостолов Читаков

82

Васил Руменов Атанасов

83

Йордан Маринов Райков

84

Слави Митков Янев

85

Юсние Смаил Айваз-Минчева

86

Смаил Юсню Айваз

87

Хасан Мустафа Юсеин

88

Нурай Бейтулов Шерифов

89

Георги Иванов Стефанов

90

Павел Сашев Гемеджиев

91

Ахмед Хасан Осман

92

Тома Руменов Атанасов

93

Смаил Амед Яшар

94

Иван Георгиев Стефанов

95

Марин Маринов Райков

96

Димитър Стоянов Топалов

97

Илия Михайлов Минчев

98

Черньо Маринов Райков

99

Исмаил Ибрямов Юмеров

100

Исмаил Мустафа Якуб

101

Атанас Асенов Михалев

102

Мустафа Ереджеб Али

103

Мефтуние Халил Хасан

104

Ахмед Дилявер Хюсеин

105

Хасан Мехмед Хюсеин

106

Ахмед Изет Мустафа

107

Али Лютфи Джемал

108

Салим Неджатин Емин

109

Зафер Юсуф Ахмед

110

Ереджеб Рамадан Кадир

111

Исмаил Мустафа Мехмед

112

Мийрем Хасан Шюкрю

113

Йоскан Емин Джахит

114

Фатме Себахатин Шериф

115

Хюсеин Мустафа Мехмед

116

Али Хакъ Осман

117

Сюлейман Ферхан Сюлейман

118

Хюсеин Хюсеин Джелил

119

Хюсеин Хазим Тефик

120

Ахмед Хасан Зейнел

121

Неджиб Юмеркямил Неджиб

122

Еюб Осман Хюсеин

123

Хайрие Салим Ахмед

124

Мустафа Ереджеб Ахмед

125

Адем Осман Адем

126

Ертан Мустафа Халит

127

Илияз Махмуд Ибрям

128

Севдали Муталиб Ахмед

129

Джемал Исмаил Хюсеин 

130

Ахмед Мехмедали Ахмед

131

Шабан Кадир Мехмедали

132

Сеид Хасан Сеид

133

Исуф Мехмед Смаил

134

Метин Селим Али

135

Неджати Сеидахмед Халил

136

Светла Алексиева Хаджиева

137

Мехмед Мустафа Али

138

Сами Джевдет Чопхюсеин

139

Шакир Юмер Хюсеин

140

Мехмед Ереджеб Ахмед

141

Ереджеб Хамза Юсуф

142

Аптула Ахмед Идриз

143

Рухи Мехмед Мустафа

144

Невзат Лютфи Исмаил

145

Шахин Мехмед Ахмед

146

Реджеб Рамаданов Рамаданов

147

Хюсеин Шериф Чавак

148

Хасан Реджеб Селим

149

Танер Велиев Османов

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 05.11.2021 в 23:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 461 – ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работата на една от двете СУМГ при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г

 • № 460 – ПВР/ НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на гласуване със СУМГ и преминаване към гласуване по чл. 269 ИК при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г

 • № 459 – ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

всички решения