Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 99-НС
Бургас, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Айтос от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 200/20.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме промяната за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Айтос. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме промяната 

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия Бургас 

 

РЕШИ: 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Айтос съгласно приложения списък. 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Айтос лицата съгласно постъпилото заявление. 

Три имена на заменения член 

СИК №       

Длъжност 

Партия 

Име, презиме, фамилия 

Ивелина Христова Стайкова 

20100001 

член 

ПП 

Марияна Стоянова Недялкова 

Ваня Петрова Пеева 

20100001 

член 

ПП 

Деница Христова Манахова 

Ирин Павлинов Петров 

20100002 

член 

ПП 

Силвия Стефанова Стаматова 

Хараламбо Вълчев Вълчев 

20100002 

член 

ПП 

Зорница Иванова Самарджиева-Николова 

Невенка Веселинова Кокалджиева 

20100003 

член 

ПП 

Татяна Стоянова Кънева 

Здравка Божидарова Парушева 

20100004 

Председател 

ПП 

Николай Костадинов Бинев 

Румяна Величкова Ангелова 

20100005 

Председател 

ПП 

Неделчо Тодоров Няголов 

Николай Костадинов Бинев 

20100006 

член 

ПП 

Невенка Веселинова Кокалджиева 

Йорданка Бинева Райкова-Василева 

20100007 

член 

ПП 

Теодора Златева Няголова 

Ивелина Христова Стайкова 

20100008 

член 

ПП 

Петър Кирилов Трашлиев 

Силвия Стефанова Стаматова 

2010009 

зам.председател 

ПП 

Гергана Стефанова Бялкова 

Добринка Вълчева Димитрова 

20100009 

член 

ПП 

Галина Йорданова Иванова 

Теодора Пенчева Димитрова 

20100010 

член 

ПП 

Стефка Москова Радева 

Марияна Стоянова Недялкова 

20100011 

секретар 

ПП 

Велика Христова Георгиева 

Костадин Москов Николов 

20100012 

зам.председател 

ПП 

Костадин Москов Николов 

Александър Димов Пелихов 

20100012 

член 

ПП 

Румяна Величкова Ангелова 

Ирина тодорова тодорова 

20100013 

член 

ПП 

Снежанка Вълчева Дарачева 

Пламен Николаев Николов 

20100014 

зам.председател 

ПП 

Стефка Тончева Вълчева 

Веселин Стоянов Вълчев 

20100015 

член 

ПП 

Кръстинка Стоянова Ралева 

Красимира Иванова Христова 

20100016 

член 

ПП 

Генка Минева Рашева 

Гинка Върбанова Коларова 

20100017 

зам.председател 

ПП 

Еленка Иванова Няголова 

Таня Георгиева Генова 

20100017 

член 

ПП 

Мария Стоянова Тодорова 

Доротея Радостинова Гаджова 

20100018 

Председател 

ПП 

Димитър Веселинов Ненов 

Ширин Нуртен Реджеб 

20100018 

член 

ПП 

Гинка Върбанова Коларова 

Стефка Москова Радева 

20100019 

секретар 

ПП 

Ваня Петрова Пеева 

Иглика Данчева Димитрова 

20100019 

член 

ПП 

Ивелина Спасова Петрова 

Гергана Вълева Георгиева 

20100019 

член 

ПП 

Деница Иванова Желева-Андонова 

Теодора Михалева Камбарева 

20100020 

член 

ПП 

Дияна Михайлова Динева 

Мария Костадинова Желева 

20100020 

член 

ПП 

Емне Адем Хюсмен 

Стефка Тончева Вълчева 

20100021 

секретар 

ПП 

Живка Велева Вълчева 

Стоян Радков Велков 

20100021 

член 

ПП 

Валентина Димова Василева 

Мария Илиева Алексиева 

20100022 

Председател 

ПП 

Ширин Нуртен Реджеб 

Теодора Пенкова Славова-Иванова 

20100022 

член 

ПП 

Мария Костадинова Желева 

Таня Русева Атанасова 

20100023 

Председател 

ПП 

Метин Салим Мустафа 

Таня Петкова Бозвелиева 

20100023 

член 

ПП 

Красимир Димитров Стоянов 

Валентина Димова Василева 

20100024 

зам.председател 

ПП 

Иван Стефанов Иванов 

Минка Илчева Желязкова 

20100024 

член 

ПП 

Теодора Пенкова Славова-Иванова 

Стефка Иванова Орлова 

20100025 

Председател 

ПП 

Милена Петрова Нейкова 

Тодорка Желева Манева 

20100025 

член 

ПП 

Калоян Драгомиров Дончев 

Стоян Величков Великов 

20100026 

секретар 

ПП 

Стефка Иванова Орлова 

Невена Боянова Манева 

20100026 

член 

ПП 

Величко Маринов Великов 

Роберта Проданова Йовчева 

20100027 

член 

ПП 

Мария Михайлова Димова 

Йорданка Величкова Христова 

20100028 

зам.председател 

ПП 

Александър Димитров Пелихов 

Красимир Димитров Стоянов 

20100028 

член 

ПП 

Нанка Стоянова Димитрова 

Бианка Костадинова Вълканова 

20100029 

Председател 

ПП 

Милена Георгиева Книжарова 

Иван Стефанов Иванов 

20100029 

член 

ПП 

Костадин Христов Костадинов 

Николай Ангелов Рашков 

20100030 

Председател 

ПП 

Ваня Пенчева Славова 

Розалина Симеонова Пехливанова 

20100030 

член 

ПП 

Веселина Стоянова Иванова 

Генка Милкова Димитрова 

20100031 

зам.председател 

ПП 

Таня Атанасова Здравчева 

Станислав Сашев Александров 

20100032 

секретар 

ПП 

Петър Радостинов Минчев 

Дияна Михайлова Динева 

20100033 

зам.председател 

ПП 

Дарина Николаева Георгиева 

Надежда Иванова Николова 

20100033 

член 

ПП 

Неджмие Ахмед Юсуф 

Димитринка Кирилова Янева 

20100034 

Председател 

ПП 

Гергана Вълева Георгиева 

Станимир Димчев Димов 

20100034 

член 

ПП 

Веселина Петрова Димова 

Величко Маринов Апостолов 

20100035 

секретар 

ПП 

Мария Петрова Първина 

 

Юмюгюл Феим Карамахмуд 

20100036 

член 

ПП 

Павлон Дениславов Георгиев 

 

Нанка Стоянова Димитрова 

20100036 

член 

ПП 

Янка Иванова Великова 

Монка Стефанова Чанева 

20100037 

секретар 

ПП 

Калинка Русева Тодорова 

Михаела Михайлова Димитрова 

20100038 

член 

ПП 

Ирин Анчок Аврамов 

Теодора Стефанова Тодорова 

20100039 

член 

ПП 

Кольо Липчев Пейков 

Златина Симеонова Тодорова 

20100040 

Председател 

ПП 

Димка Михайлова Иванова 

Светла Димитрова Димитрова 

20100041 

зам.председател 

ПП 

Синем Лютви Рамадан 

Красимир Иванов Богданов 

20100041 

член 

ПП 

Росица Трендафилова Господинова 

Трифон Цонев Цонев 

20100042 

член 

ПП 

Мюмюнали Жулкеф Ферад 

Татяна Кръстева Петрова 

20100043 

Председател 

ПП 

Якуб Ислям Якуб 

Божана димитрова Димитрова 

20100043 

член 

ПП 

Красимир Стоянов Стоянов 

Иванка Чернева Вълева 

20100044 

секретар 

ПП 

Шериф Али Шериф 

Айбениз Орлинова Радишева 

20100045 

зам.председател 

ПП 

Генка Милкова Димитрова 

Дияна Иванова Василева 

20100046 

секретар 

ПП 

Георги Веселинов Петров 

Йовка Вълкова Желязкова 

20100047 

секретар 

ПП 

Роска Неделчева Русева 

Кольо Димитров Колев 

20100048 

секретар 

ПП 

Есенгюл Салимова Ибрям 

Ибрям Ешреф Ахмед 

20100049 

член 

ПП 

Маргарита Митева Димитрова 

Марушка Жекова Банкина 

20100050 

зам.председател 

ПП 

Нанка Димитрова Чобанова 

Роска Неделчева Русева 

20100051 

зам.председател 

ПП 

Донка Стоянова Аврамова 

 

ПСИК 

зам.председател 

ПП 

Милен Георгиев Георгиев 

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК. 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.03.2023 в 18:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения