Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Бургас, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 189/19.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия Бургас 

 

РЕШИ: 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък. 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас лицата съгласно постъпилото заявление. 

 

 

Три имена на заменения член 

СИК №       

Длъжност 

Партия 

Име, презиме, фамилия 

Мария Атанасова Лазова 

020400001 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Любимка Стоянова Аврамова 

Стефка Неделчева Димитрова 

020400002 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Дияна Никитова Симова 

Любимка Стоянова Аврамова 

020400004 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Мария Атанасова Лазова 

Дияна Никитова Симова 

020400006 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Стефка Неделчева Димитрова 

Надежда Иванова Маринова 

020400009 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Пенка Николаева Павлова 

Пенка Николаева Павлова 

020400012 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Надежда Иванова Маринова 

Дария Ставрева Пантелеева 

020400018 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Енчо Георгиев Николов 

Щиляна Русева Христова 

020400019 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Пламена Стефанова Браяновска 

Пламена Стефанова Браяновска 

020400021 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Щиляна Русева Христова 

Енчо Георгиев Николов 

020400023 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Дария Ставрева Пантелеева 

Веселина Иванова Тарачорова  

020400031 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Стефка Николова Пенева - Атанасова 

Иван Грозев Грозев 

020400033 

Член  

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Жана Янева Георгиева 

Красимир Тодоров Куцаров 

020400034 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Иван Грозев Грозев 

Камен Цветанов Филипов 

020400035 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Веселин Христов Михайлов 

Наска Григорова Бакалбашиева 

020400041 

Член  

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Димо Христов Матев 

Димо Христов Матев 

020400051 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Наска Григорова Бакалбашиева 

Стефка Николова Пенева - Атанасова 

020400055 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Камен Цветанов Филипов 

Теньо Тодоров Ачанов 

020400057 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Огнян Стоянов Коралски 

Жана Янева Георгиева 

020400061 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Иванина Димитрова Стоянова  

Иванина Димитрова Стоянова  

020400062 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Димитър Стоянов Стоянов 

Веселин Христов Михайлов 

020400063 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Красимир Тодоров Куцаров 

Стефан Симеонов Стефанов 

020400066 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Петя Пламенова Либчева  

Огнян Стоянов Коралски 

020400070 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Стефан Симеонов Стефанов 

Николинка Георгиева Батилова  

020400074 

Член  

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Зойка Любенова Христова 

Зойка Любенова Христова 

020400076 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Николинка Георгиева Батилова  

Димитър Стоянов Стоянов 

020400078 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Лиляна Димитрова Германова 

Антония Филипова Милева 

020400079 

Член  

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Събина Тодорова Желязкова 

Станислава Бойчева Желязкова 

020400084 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Христо Драганов Митев 

Калинка Георгиева Паскалева 

020400086 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Александър Петров Зайденов 

Николета Димитрова Петрова 

020400087 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Силвия Ефтимова Маркова 

Петя Пламенова Либчева  

020400091 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Теньо Тодоров Ачанов 

Галина Стоянова Мушакова 

020400094 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Цветомир Крумов Чичев 

Цветомир Крумов Чичев 

020400095 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Галина Стоянова Мушакова 

Събина Тодорова Желязкова 

020400099 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Антония Филипова Милева 

Надя Михалева Танева  

020400104 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Ирина Николова Добрева 

Виолета Димитрова Митева 

020400121 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Христина Тодорова Кичукова  

Николай Проданов Иванов 

020400124 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Руска Тодорова Славова   

Руска Тодорова Славова   

020400125 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Николай Проданов Иванов 

Александър Петров Зайденов 

020400128 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Калинка Георгиева Паскалева 

Таня Хубенова Кичева 

020400130 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Бонка Иванова Желева 

Димитър Николов Петров 

020400132 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Боян Пумпалов Иванов 

Величка Йовчева Йовчева    

020400133 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Катя Йорданова Йорданова 

Христина Тодорова Кичукова  

020400144 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Виолета Димитрова Митева 

Евгения Аврамова Сидоренко 

020400148 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Марийка Кирчева Стоянова  

Марийка Кирчева Стоянова  

020400150 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Евгения Аврамова Сидоренко 

Стоян Атанасов Стоев 

020400154 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Мария Валентинова Вълкова 

Кремена Милчева Кънчева  

020400156 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Миглена Георгиева Бончовска 

Ирина Николова Добрева 

020400163 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Надя Михалева Танева  

Красимира Недялкова Скрипалчева 

020400164 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Десислава Стоянова Вълканова  

Емил Цветомиров Цветков 

020400169 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Моска Костова Славина 

Десислава Стоянова Вълканова  

020400176 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Красимира Недялкова Скрипалчева 

Пламен Георгиев Пенчев 

020400177 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Тоня Николаева Недева 

Моска Костова Славина 

020400178 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Емил Цветомиров Цветков 

Габриела Георгиева Симитчийска 

020400184 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Лазар Любенов Маринков 

Лазар Любенов Маринков 

020400185 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Габриела Георгиева Симитчийска 

Антоанета Иванова Костадинова 

020400186 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Валентин Иванов Митев 

Бонка Иванова Желева 

020400193 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Таня Хубенова Кичева 

Петинка Милчева Димитрова 

020400198 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Дияна Владимирова Мирчева 

Дияна Владимирова Мирчева 

020400201 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Петинка Милчева Димитрова 

 

020400202 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Гергана Светлозарова Михалева 

Боян Пумпалов Иванов 

020400207 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Пламен Георгиев Пенчев 

Катя Йорданова Йорданова 

020400210 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Антоанета Иванова Костадинова 

Мая Иванова Стоянова 

020400211 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Павлина Мариянова Иванова  

Снежана Христова Петкова 

020400213 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Георги Стоянов Стоянов 

Павлина Мариянова Иванова  

020400214 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Мая Иванова Стоянова 

Михаил Върбанов Москов 

020400215 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Дженка Калчева Сидерова 

Недялка Димитрова Димитрова 

020400217 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Нина Стоянова Николова  

Красен Димитров Димитров 

020400222 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Соня Рангелова Спасова-Кирова 

Соня Рангелова Спасова-Кирова 

020400225 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Красен Димитров Димитров 

Деница Цончева Чанкова 

020400231 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Райна Христова Плукчиева 

 

Дима Неделчева Чолакова 

020400235 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Златка Георгиева Начева 

Нина Стоянова Николова  

020400237 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Недялка Димитрова Димитрова 

Райна Христова Плукчиева 

020400239 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Деница Цончева Чанкова 

Гинка Янкова Каменска 

020400241 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Дафинка Вълчанова Скарлатова 

Златка Георгиева Начева 

020400244 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Дима Неделчева Чолакова 

Дафинка Вълчанова Скарлатова 

020400245 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Гинка Янкова Каменска 

Галина Василева Шераметова 

020400257 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Димитър Иванов Златев 

Георги Стоянов Стоянов 

020400262 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Снежана Христова Петкова 

Прасковия Балева 

020400264 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Яна Христова Стоянова 

Димитър Иванов Златев 

020400265 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Галина Василева Шераметова 

Иван Пеев Бакърджиев 

020400278 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Тодор Дженков Шкетиев 

Галина Цонева Атанасова  

020400282 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Галимир Димов Гюдженов 

Галимир Димов Гюдженов 

020400284 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Галина Цонева Атанасова  

Тодор Дженков Шкетиев 

020400292 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Иван Пеев Бакърджиев 

Христиан Пламенов Тутурилов 

020400294 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Стефани Руменова Боова 

Дженка Калчева Сидерова 

020400300 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Михаил Върбанов Москов 

 

 

Стефани Руменова Боова 

020400301 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Христиан Пламенов Тутурилов 

Гергана Светлозарова Михалева 

020400303 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Веселина Иванова Тарачорова  

Силвия Ефтимова Маркова 

020400304 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Величка Йовчева Йовчева    

Тоня Николаева Недева 

020400307 

Председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Димитър Николов Петров 

Валентин Иванов Митев 

020400308 

Зам.-председател 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Николета Димитрова Петрова 

Надя Христова Фердинандова 

020400309 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Деница Христова Маргаритова 

Деница Христова Маргаритова 

020400313 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Надя Христова Фердинандова 

Ирен Динкова Георгиева  

020400319 

Член 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Христина Иванова Иванова 

Христина Иванова Иванова 

020400320 

Секретар 

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" 

Ирен Динкова Георгиева  

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК. 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.03.2023 в 18:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения