Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Бургас, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 163/16.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностното лице от състава на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

НАЗНАЧАВА на съответната длъжност в СИК в Община Бургас, лицето съгласно постъпилото заявление.

 

          

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Теодора Петрова Савова

02-04-00-002

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Юлияна Венциславова Ташева

Юлияна Венциславова Ташева

02-04-00-002

Член

ГЕРБ-СДС

Теодора Петрова Савова

Румяна Петкова Петкова

02-04-00-003

Председател

ГЕРБ-СДС

Кремена Янчева Железчева

Таня Миленова Кирязова

02-04-00-003

Член

ГЕРБ-СДС

Ралица Василева Димитрова

Татяна Милчева Далакманова

02-04-00-005

Председател

ГЕРБ-СДС

Галина Димитрова Петкова

Галина Димитрова Петкова

02-04-00-006

Секретар

ГЕРБ-СДС

Татяна Милчева Далакманова

Иван Стойков Маджаров

02-04-00-015

Член

ГЕРБ-СДС

Виктория Атанасова Витева

Ивана Йорданова Сотирова

02-04-00-018

Секретар

ГЕРБ-СДС

Ирена Георгиева Митева

Магдалена Генадиева Димитрова

02-04-00-018

Член

ГЕРБ-СДС

Руска Митева Христова

Иванка Русева Атанасова

02-04-00-020

Председател

ГЕРБ-СДС

Валя Динева Христова

Тодорка Генова Нейкова

02-04-00-021

Член

ГЕРБ-СДС

Иванка Русева Атанасова

Миглена Любомирова Игнатова

02-04-00-024

Член

ГЕРБ-СДС

Събка Георгиева Недева

Николина Христова Панайотова

02-04-00-031

Член

ГЕРБ-СДС

Венцислав Димитров Хаджиянков

Златка Костова Танева

02-04-00-038

Член

ГЕРБ-СДС

Крум Паскалев Паскалев

Пенко Стоянов Калчев

02-04-00-039

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Нели Иванова Ковачева

Тония Бонева Стоянова

02-04-00-051

Член

ГЕРБ-СДС

Анка Косева Манолова

Денка Петрова Христова

02-04-00-051

Член

ГЕРБ-СДС

Петя Великова Тодорова

Станивлав Иванов Чолаков

02-04-00-055

Член

ГЕРБ-СДС

Радина Златанова Шавова

Мартин Стоянов Христов

02-04-00-056

Председател

ГЕРБ-СДС

Златка Добрева Костенска-Стефанова

Виктория Атанасова Витева

02-04-00-058

Секретар

ГЕРБ-СДС

Стелияна Петрова Петрова

Зехра Мухидин Мустафа

02-04-00-059

Член

ГЕРБ-СДС

Невен Василев Хубеков

Нели Николова Костадинова

02-04-00-066

Член

ГЕРБ-СДС

Николай Ангелов Фотев

Николай Ангелов Фотев

02-04-00-069

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Антония Събчева Илиева- Джисова

Марияна Иванова Стоянова

02-04-00-072

Секретар

ГЕРБ-СДС

Йорданка Миткова Атанасова

Силвия Иванова Петрова

02-04-00-073

Председател

ГЕРБ-СДС

Петя Николаева Савова

Стилиян Стоянов Лазаров

02-04-00-077

Секретар

ГЕРБ-СДС

Тодор Георгиев Йорданов

Стойчо Йорданов Тодоров

02-04-00-078

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Виолета Христова Тодорова

Стойчо Димитров Димитров

02-04-00-078

Член

ГЕРБ-СДС

Тодорка Бойчева Михалева

Цветана Кънева Вълкова

02-04-00-079

Секретар

ГЕРБ-СДС

Румяна Михайлова Кушинова

Вяра Николова Жекова

02-04-00-080

Член

ГЕРБ-СДС

Ивайло Тодоров Михалев

Тихомир Тодоров Ангелов

02-04-00-082

Председател

ГЕРБ-СДС

Мария Христова Чавдарова

Марияна Николаева Великова

02-04-00-082

Член

ГЕРБ-СДС

Гинка Николова Стоянова

Гинка Николова Стоянова

02-04-00-083

Секретар

ГЕРБ-СДС

Марияна Николаева Великова

Керанка Русева Георгиева

02-04-00-092

Председател

ГЕРБ-СДС

Сияна Янчева Стоянова

Сияна Янчева Шангова

02-04-00-092

Член

ГЕРБ-СДС

Светла Недева Шангова

Росица Раданова Гъчева

02-04-00-097

Председател

ГЕРБ-СДС

Тихомир Тодоров Ангелов

Стоянка Добрева Илиева

02-04-00-097

Член

ГЕРБ-СДС

Лазар Златков Налбантов

Иванка Петрова Караджова

02-04-00-099

Член

ГЕРБ-СДС

Росица Раданова Гъчева

Мария Николаева Граматикова

02-04-00-107

Член

ГЕРБ-СДС

Атанас Лазаров Налбантов

Иванка Николова Николова

02-04-00-115

Член

ГЕРБ-СДС

Иванка Петрова Караджова

Димитър Стоянов Ганев

02-04-00-119

Член

ГЕРБ-СДС

Тонка Иванова Христова

Генка Стоянова Христова

02-04-00-120

Член

ГЕРБ-СДС

Атанас Георгиев Христов

Олга Димитрова Недева

02-04-00-120

Член

ГЕРБ-СДС

Янка Василева Тодорова

Мария Димова Стефанова

02-04-00-122

Член

ГЕРБ-СДС

Мариана Борисова Стоянова

Николай Желев Николов  

02-04-00-123

Председател

ГЕРБ-СДС

Кристиян Матев Матев

Валентина Недкова Колишева

02-04-00-123

Член

ГЕРБ-СДС

Маргарита Иванова Кавалджиева

Росица Кирилова Жишкина

02-04-00-126

Член

ГЕРБ-СДС

Вероника Здравчова Митрева

Стоянка Страшимирова Стойнова

02-04-00-129

Член

ГЕРБ-СДС

Денка Петкова Димитрова

Петинка Йорданова Янева

02-04-00-133

Член

ГЕРБ-СДС

Наталия Боянова Брънкова

Таня Михайлова Ангелова

02-04-00-136

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Стоян Бисеров Драганов

Милена Тенева Русева

02-04-00-141

Член

ГЕРБ-СДС

Иван Константинов Костов

Димитър  Стефанов Станчев

02-04-00-143

Председател

ГЕРБ-СДС

Виолетка Колева Илиева

Иванка Малчева Милева

02-04-00-146

Член

ГЕРБ-СДС

Таня Христова Василева

Пенка  Любенова Петрова

02-04-00-149

Член

ГЕРБ-СДС

Илияна Василева Петрова      

Сийка Николова Димова

02-04-00-150

Член

ГЕРБ-СДС

Желязко Колев Желязков

Румен Марев Йорданов

02-04-00-153

Член

ГЕРБ-СДС

Росица Филипова Стоянова

Ирина Ангелова Кънчева

02-04-00-155

Член

ГЕРБ-СДС

Деян Николов Турлаков

Ирена Димитрова Енева

02-04-00-156

Секретар

ГЕРБ-СДС

Анна Атанасова Генчева

Станислав Тодоров Петков

02-04-00-163

Член

ГЕРБ-СДС

Гана Митева Владева

Наталия Михайлова Гавраилова

02-04-00-164

Член

ГЕРБ-СДС

Милка Стоянова Адамова

Гана Митева Владева

02-04-00-165

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Станислав Тодоров Петков

Дарина Анастасова Иванова

02-04-00-167

Член

ГЕРБ-СДС

Иван Вълчев Вълчев

Галина Георгиева Христоскова

02-04-00-168

Член

ГЕРБ-СДС

Слава Павлова Найденова

Георги Живков  Праматаров

02-04-00-170

Член

ГЕРБ-СДС

Виктория Райчева Димитрова

Симеон Станимиров Дряновски

02-04-00-171

Председател

ГЕРБ-СДС

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

02-04-00-171

Член

ГЕРБ-СДС

Нина Стойчева Желязкова

Слава Павлова Найденова

02-04-00-172

Член

ГЕРБ-СДС

Мари Саркис Алтънджиян

Пенка Илиева Илиева

02-04-00-179

Член

ГЕРБ-СДС

Райчо ИвановДимитров

Иван Вълчев Вълчев

02-04-00-179

Член

ГЕРБ-СДС

Дарина Анастасова Иванова

ЦВЕТЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-181

Секретар

ГЕРБ-СДС

Галина Георгиева Христоскова

Павлина Иванова Касърова

02-04-00-182

Председател

ГЕРБ-СДС

Ирена Димитрова Енева

Анастасия Цвяткова Иванова

02-04-00-185

Секретар

ГЕРБ-СДС

Мара Иванова Бербенлиева

Бинка Панайотова Петрова - Николова

02-04-00-185

Член

ГЕРБ-СДС

Гинка Тодорова Петрова

Емилия Борисова Ефтимова

02-04-00-187

Член

ГЕРБ-СДС

Бинка Панайотова Петрова - Николова

Росица Илиева Кръстева

02-04-00-190

Член

ГЕРБ-СДС

Веселина Пейчева Михова

Янка Петкова Петкова

02-04-00-191

Член

ГЕРБ-СДС

Милчо Райков Атанасов

Пенка Ангелова Мирчева

02-04-00-192

Председател

ГЕРБ-СДС

Донка Лекова Йорданова

Божидар Иванов Василев

02-04-00-192

Член

ГЕРБ-СДС

Пенчо Неделчев Димитров

Сия Пеева Христова

02-04-00-194

Член

ГЕРБ-СДС

Мария Николова Харизанова

Гинка Тодорова Петрова

02-04-00-195

Член

ГЕРБ-СДС

Анастасия Цвяткова Иванова

Деян Николов Турлаков

02-04-00-196

Член

ГЕРБ-СДС

Еленка Асенова Манова

Росица Панайотова Димитрова

02-04-00-199

Секретар

ГЕРБ-СДС

Йорданка Недялкова Попова

Димитър Василев Георгиев

02-04-00-199

Член

ГЕРБ-СДС

Тодор Митров Митрев

Десислава Пенева Николова

02-04-00-200

Член

ГЕРБ-СДС

Димитър Василев Георгиев

Явор Димитров Димитров

02-04-00-201

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Ивелина Николаева Янчева

Мариана Темелкова Костадинова

02-04-00-202

Член

ГЕРБ-СДС

Явор Димитров Димитров

Галина Иванова Андонова

02-04-00-203

Член

ГЕРБ-СДС

Мариана Темелкова Костадинова

Тодор Митров Митрев

02-04-00-204

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Росица Панайотова Димитрова

Радостина Тодорова Тодорова

02-04-00-207

Член

ГЕРБ-СДС

Ваня Николаева Йорданова

Иванка Христова Лалева

02-04-00-208

Член

ГЕРБ-СДС

Христо Петков Петков

Зоя Димова Димитрова

02-04-00-208

Член

ГЕРБ-СДС

Снежана Стоянова Георгиева

Анастасия Валентинова Вълкова

02-04-00-211

Член

ГЕРБ-СДС

Стоян Янев Янев

Надежда Димитрова Маринова

02-04-00-214

Член

ГЕРБ-СДС

Иван Дончев Тенев

Иван Дончев Тенев

02-04-00-215

Секретар

ГЕРБ-СДС

Наталия Михайлова Гавраилова

Теменужка Василева Енчева

02-04-00-218

Секретар

ГЕРБ-СДС

Иванка Христова Минева

Нела Христова Цуцева

02-04-00-218

Член

ГЕРБ-СДС

Даниела Димитрова Митева

Янита Вълчева Бакалова

02-04-00-219

Член

ГЕРБ-СДС

Бонка Манолова Динкова

Калина Кирова Грошчева

02-04-00-220

Секретар

ГЕРБ-СДС

Кристиян Костадинов Колев

Димитринка Димитрова Вълчева 

02-04-00-220

Член

ГЕРБ-СДС

Константин Божидаров Кънчев

Симона Димитрова Димитрова

02-04-00-224

Член

ГЕРБ-СДС

Костадинка Дикова Димитрова

Светлана Георгиева Събева

02-04-00-227

Член

ГЕРБ-СДС

Симона Димитрова Тепалкова

КАЛИНА БОГДАНОВА ЛАЗАРОВА

02-04-00-228

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Дженка Драгомирова Неделчева

Цветелина Цветанова Балканска

02-04-00-228

Член

ГЕРБ-СДС

Димитър Пандов Димитров

РАДОСТИНА ЛЮБЧЕВА ВАТАШКА

02-04-00-229

Председател

ГЕРБ-СДС

Милена Илиева Бакърджиева

ЙОАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ    

02-04-00-229

Член

ГЕРБ-СДС

Цветелина Цветанова Балканска

Цветанка Станчева Налбантова

02-04-00-231

Член

ГЕРБ-СДС

Екатерина Димитрова Димитрова

Марийка Стоянова Минова

02-04-00-233

Член

ГЕРБ-СДС

Даниел Лозанов Владимиров

Дияна Велизарова Велизарова

02-04-00-234

Член

ГЕРБ-СДС

Дияна Велизарова Велизарова

Тодорка Николова Димитрова

02-04-00-235

Член

ГЕРБ-СДС

Петя Тодорова Сталева

Петя Тодорова Сталева

02-04-00-237

Председател

ГЕРБ-СДС

Милка Димитрова Стефанова

Татяна Ангелова Дойчева

02-04-00-241

Член

ГЕРБ-СДС

Радослав Янчев Янчев

Магдалена Начкова Касърова

02-04-00-242

Секретар

ГЕРБ-СДС

Татяна Ангелова Дойчева

Вилдан Бесимова Солакова

02-04-00-243

Член

ГЕРБ-СДС

Светлана Георгиева Събева

Петя Миткова Сиракова

02-04-00-244

Председател

ГЕРБ-СДС

Магдалена Начкова Касърова

Маринела Данаилова Данева

02-04-00-244

Член

ГЕРБ-СДС

Анелия Йосифова Иванова

Светлана Георгиева Жечева

02-04-00-246

Член

ГЕРБ-СДС

Мирена Васкова Цанева

Живко Иванов Данданов

02-04-00-247

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Мартин Гюров Тодоров

Мариела Димитрова Кудева

02-04-00-248

Член

ГЕРБ-СДС

Николай Светославов Стефанов

Нина Иванова Райкова

02-04-00-253

Председател

ГЕРБ-СДС

Станислава Тодорова Дамянова

Кремена Благоева Петрова

02-04-00-254

Секретар

ГЕРБ-СДС

Бистра Георгиева Христова

Даниела Иванова Стефанова

02-04-00-256

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Илия Василев Христов

Илия Василев Христов

02-04-00-256

Член

ГЕРБ-СДС

Станислава Стоянова Недялкова

Пламен Здравков Стефанов

02-04-00-257

Председател

ГЕРБ-СДС

Кирил Красимиров Киров

Мария Петева Стойкова

02-04-00-260

Член

ГЕРБ-СДС

Донка Тодорова Дянкова

Пенка Кузманова Статева

02-04-00-263

Член

ГЕРБ-СДС

Светла Щерионова Калева

Диляна Тодорова Събева

02-04-00-264

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Симеон Димитров Андреев

Мима Николова Николова

02-04-00-266

Председател

ГЕРБ-СДС

Радостина Димова Димова

Павлина Тенева Иванова

02-04-00-266

Член

ГЕРБ-СДС

Екатерина Григориева Манолова

Мирослав Димов Калчев

02-04-00-267

Член

ГЕРБ-СДС

Мима Николова Николова

Ставрина Димитрова Иванова

02-04-00-268

Секретар

ГЕРБ-СДС

Димитрина Чернева Минкова

Димитрина Чернева Минкова

02-04-00-268

Член

ГЕРБ-СДС

Ставрина Димитрова Иванова

Здравка Венциславова Кацанова

02-04-00-271

Председател

ГЕРБ-СДС

Соня Александрова Григорова

Райна Стоянова Чалкънтиева

02-04-00-273

Секретар

ГЕРБ-СДС

Марияна Кънчева Стефанова

Валентин Русинов Русинов

02-04-00-273

Член

ГЕРБ-СДС

Катерина Господинова Иванова

Марияна Кънчева Стефанова

02-04-00-274

Член

ГЕРБ-СДС

Милена Иванова Панчукова

Виктория Желязкова Димова

02-04-00-276

Член

ГЕРБ-СДС

Надежда Стойчева Стоева

Николета Димитрова Петрова

02-04-00-276

Член

ГЕРБ-СДС

Мария Балева Харбалиева

Надежда Стойчева Стоева

02-04-00-280

Председател

ГЕРБ-СДС

Златина Свиленкова Атанасова

Руска Митева Христова

02-04-00-280

Член

ГЕРБ-СДС

Нанси - Милица М Анас Араб

Гергана Ставрева Комсулова

02-04-00-283

Секретар

ГЕРБ-СДС

Таня Димитрова Дишкова

Дилян Христов Дишков

02-04-00-283

Член

ГЕРБ-СДС

Стойка Георгиева Вълкова

Весела Русева Чанева

02-04-00-283

Член

ГЕРБ-СДС

Василка Костова Людиева

Атанас Здравков Генов

02-04-00-284

Член

ГЕРБ-СДС

Красиана Ангелова Илиева

Таня Димитрова Дишкова

02-04-00-285

Член

ГЕРБ-СДС

Атанас Кирилов Иванов

Стойка Георгиева Вълкова

02-04-00-285

Член

ГЕРБ-СДС

Дилян Христов Дишков

Валентина Любенова Лазарова

02-04-00-287

Секретар

ГЕРБ-СДС

Албена Иванова Михова

Албена Иванова Михова

02-04-00-287

Член

ГЕРБ-СДС

Елена Стоянова Миланова

Тодорка Иванова Петрова

02-04-00-287

Член

ГЕРБ-СДС

Костадин Михайлов Петков

Василка Костова Людиева

02-04-00-288

Председател

ГЕРБ-СДС

Сара Ангелова Анатолиева

Станка Иванова Иванова

02-04-00-289

Член

ГЕРБ-СДС

Кети Георгиева Ефендиева

Диана Христова Георгиева

02-04-00-293

Председател

ГЕРБ-СДС

Диана Христова Георгиева

Таня Георгиева Ламбова

02-04-00-293

Член

ГЕРБ-СДС

Таня Георгиева Ламбова

Виолета Енчева Енчева

02-04-00-294

Член

ГЕРБ-СДС

Христо Иванов Михов

Деспа Петкова Георгиева

02-04-00-303

Член

ГЕРБ-СДС

Гергана Костадинова Генчева

Живко Георгиев Стойков

02-04-00-307

Член

ГЕРБ-СДС

Недко Георгиев Недев

ДОНЧО ХРИСТОВ АТАНАСОВ

02-04-00-310

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Елена Ангелова Суванджиева

Събина Николова Николова

02-04-00-311

Председател

ГЕРБ-СДС

Недка Георгиева Стоянова

ЛЮБА СТОЯНОВА ТЕМЕЛКОВА

02-04-00-311

Член

ГЕРБ-СДС

Събина Николова Николова

Недка Георгиева Стоянова

02-04-00-312

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Мариана Николова Кирова

АТАНАС ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ

02-04-00-312

Член

ГЕРБ-СДС

Галина Георгиева Стоянова

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

02-04-00-313

Член

ГЕРБ-СДС

Христина Атанасова Кудева

Станислава Георгиева Христова

02-04-00-314

Член

ГЕРБ-СДС

Христина Петрова Ончева

Галина Георгиева Стоянова

02-04-00-315

Секретар

ГЕРБ-СДС

Ралица Василева Андонова-Стоянова

Христина Петрова Ончева

02-04-00-315

Член

ГЕРБ-СДС

Станислава Геортиева Христова

Гергана Ралева Вардина

02-04-00-332

Секретар

ГЕРБ-СДС

Веселина Новакова Ганева

Ирена Георгиева Митева

02-04-00-336

Председател

ГЕРБ-СДС

Маруся Тодорова Русева

Павлина Рафаилова Златарова-Райкова

02-04-00-340

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Николина Христова Панайотова

 

 

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на заменения член на СИК.

ИЗДАВА удостоверение на назначения член на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 17.03.2023 в 12:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения